Archive for Articole

Este travestismul compatibil cu creștinismul?

Este travestismul compatibil cu creștinismul?

Ceea ce constituie îmbrăcăminte potrivită de gen variază de la cultură la cultură. Travestismul este acceptabil în culturi precum societatea samoană [din sudul Pacificului, n. trad.] și în anumite secte din India. Indienii nativi din America care se travesteau erau priviți ca un fel de oameni sfinți.

Trecerea timpului și schimbarea modei, de asemenea, decid îmbrăcămintea potrivită. În societatea occidentală, ceea ce este posibil să nu fi fost considerat drept îmbrăcăminte de gen potrivită cu treizeci sau patruzeci de ani în urmă a devenit acceptabil în zilele noastre. Purtarea de pantaloni de către femei într-o zonă cu climă rece poate fi ceva obișnuit, dar poate fi inconfortabil și nepotrivit într-o zonă cu climă foarte caldă. Un scoțian care poartă fustă scoțiană nu este un travestit.

Purtarea de îmbrăcăminte care aparține sexului opus este interzisă în Vechiul Testament: „Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, şi bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeieşti, căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.” (Deuteronom 22:5) Prin urmare, Deuteronom 22:5 se aplică și creștinului Noului Testament din secolul 21?

Interzicerea travestismului se află într-o listă de numeroase instrucțiuni amestecate, date lui Moise de către Dumnezeu. Aflându-se printre instrucțiuni precum: construiește un parapet pe casele cu acoperiș drept, fă-ți ciucuri la mantie și nu ara cu un bou și un măgar înjugați împreună – multe dintre ele, în mod clar, nemaiaplicându-se în societatea de astăzi. Prin urmare, unii conchid că nici Deuteronom 22:5 nu se aplică unui creștin din zilele noastre. Într-adevăr, unii raționează că, prin harul pe care îl avem prin moartea lui Isus pe cruce, travestismul este o activitate permisă pentru creștini.

Nici cuvântul „travestism”, nici travestirea (sau în fond transsexualitatea) nu apar în Noul Testament. Cuvântul „travestism” a fost inițial un termen psihologic inventat abia la începutul secolului 20, pentru a-i descrie pe bărbații care aveau obiceiul de a se travesti. Faptul că interdicția apare în una din primele cărți ale Vechiului Testament evidențiază că travestirea, atât la bărbați, cât și la femei, nu este un fenomen exclusiv al secolului 20.

Cuvântul ebraic „toebah” este cuvântul tradus ca „urâciune” sau „detestabil” în Deuteronom 22:5. El apare în alte pasaje ale Scripturii Vechiului Testament, în mod notabil în Levitic 18:22 și Levitic 20:13. Folosit în context, cuvântul înseamnă „a schimba ce este bun”. De asemenea, înțelesul său conține un puternic element de idolatrie.

Cartea Geneza prezintă planul intenției lui Dumnezeu pentru creație, declarând că această creație a Sa de bărbat și femeie este foarte bună. Este clară din pasaj intenția lui Dumnezeu ca bărbatul și femeia să fie complementari.

Folosirea cuvântului ebraic „toebah” în Deuteronom 22:5 ar indica faptul că orice comportament uman care schimbă intenția lui Dumnezeu pentru creație, fie din neglijență, fie din calcul, este anatema pentru Dumnezeu. Implicația este că pentru evrei, a căror viață era decisă de Vechiul Testament, travestirea trebuia văzută ca un problemă de moralitate. (Se relatează că Însuși Isus S-a referit, în mod paradigmatic, la pasajul despre creație din Geneza 1:27.)

Cartea Romani începe cu o relatare despre starea de răzvrătire a omenirii împotriva lui Dumnezeu. Pentru a accentua gravitatea răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, Pavel repetă de trei ori că „Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.” (Romani 1:28)

Pavel clarifică faptul că, drept consecință a răzvrătirii omului și neascultării lui, va urma comportamentul imoral (păcatul). Imoralitatea sau comportamentul nedrept sunt rezultatul răzvrătirii omenirii împotriva lui Dumnezeu.

Vechiul Testament cuprindea legea civilă, legea ceremonială și legea morală. Noul Testament, prin autoritatea lui Isus, arată că legea civilă și ceremonială sunt înlăturate, în timp ce legea morală este menținută.

Prin urmare, omenirea ca întreg este văzută ca răzvrătită în Noul Testament, la fel ca în Vechiul Testament. (Când Pavel declara în Epistola sa către romani starea omenirii, Noul Testament nu fusese încă scris.)

Afirmația lui Pavel despre natura răzvrătită a omenirii ca întreg este un nivelator. Adică nimeni nu este exclus din incriminarea lui. „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23) Numai prin moartea lui Isus pe cruce poate fi omul răscumpărat. Numai astfel, ca o consecință a îndurării lui Dumnezeu, este considerat omul drept.

Creștinii care răspund prin nașterea din nou, sunt implicit de acord să onoreze îndurarea Lui rămânând ascultători de cererile lui Dumnezeu pentru puritate și ascultare de codul sfințeniei Sale.

În prima sa epistolă către biserica din Corint, este clar că Pavel se așteptă ca ei să renunțe la stilurile de viață păcătoase din trecut precum idolatria, adulterul și efeminarea. Comentariile contemporane făcute la această epistolă arată că respectivele cuvinte grecești, traduse în prezent ca homosexualitate, se extind și la comportamente de identificare cu sexul opus, adică la travestism și transsexualitate.

Pavel continuă subliniind că astfel de oameni, dacă nu se pocăiesc, nu vor moșteni Împărăția cerului.

Pavel afirmă în Epistola sa către galateni că: „noi eram sub paza Legii, închişi pentru credinţa care trebuia să fie descoperită” (Galateni 3:23), după ce mai înainte declarase că înțelegerea lui venise prin revelație directă de la Isus Cristos.

Autorul Epistolei către evrei, în capitolul 6, ne încurajează să trecem de la adevărurile începătoare ale lui Cristos la înțelegerea luminată și la maturitate. Epistola afimă că este imposibil pentru cei care au primit adevărurile începătoare ale lui Cristos și care căzuseră, neajungând la maturitate, să fie aduși înapoi la pocăință. Prin cădere, autorul afirmă că asemenea oameni Îl supun din nou pe Fiul lui Dumnezeu la ocara publică a crucii.

Prin urmare, trebuie să concluzionăm că un creștin care continuă să poarte îmbrăcăminte pentru sexul opus, pentru a crea iluzia că este un membru al sexului opus rămâne de fapt într-o stare de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și atrage asupra sa pedeapsa pe care o merită. Nu contează dacă o face în ascuns sau cu participarea activă a altora – creștini sau necreștini.

Un răspuns pastoral

Participarea activă la travestire, fie de unul singur, fie în compania altora, va avea ca rezultat o dorință crescută de a da curs travestismului. Travestirea va domina stilul de viață al individului. Pentru creștin, orice comportament care îi domină stilul de viață sau care este probabil să conducă la dominarea stilului său de viață, este idolatrie.

Experiența a arătat că acolo unde pocăința este sinceră, componentul adictiv al travestirii va fi recunoscut de individul interesat.

Pentru ca individul să ajungă la plinătate în Cristos și să învingă orice comportament adictiv, ca prim pas este necesară recunoașterea dependenței sale de Cristos. Astfel de comportamente pot să aibă o asemenea putere asupra sa, încât stabilirea unui regim strict de monitorizare este esențială.

Biserica ar trebui să ofere un mediu suportiv, în timp ce se adresează oricăror probleme nerezolvate care au condus de la bun început la dezvoltarea unui astfel de comportament.

Rugăciunea singură, fără suport activ din partea altora, probabil că nu va avea succes și va avea ca rezultat dezamăgirea. Învingerea acestui gen de comportamente poate fi dureroasă și lentă. Implicarea personală puternică a celui implicat în travestism este esențială.

[Is transvestism compatible with Christianity? Copyright © Keith Tiller & Parakaleo Ministry. Tradus şi publicat cu permisiune. Misiunea poate fi contactată pe site-ul www.parakaleo.co.uk.]

Practicarea travestismului

Practicarea travestismului

Travestismul se desfășoară adesea în secret în izolare. Nu este neobișnuit să se desfășoare în spațiul privat al căminului, cu consimțământul soției. Totuși, cele mai multe soții găsesc dificil să facă față și ajung să se simtă profund ofensate.

Creșterea conștienței publice cu privire la travestism a dat naștere unor mici grupuri sociale de travestiți, care se întâlnesc cu regularitate. Astfel de grupuri dezvoltă și încurajează relațiile sociale, inclusiv adoptarea de nume specifice genului opus și îmbrăcarea completă în haine asociate cu sexul opus. Există lanțuri de îmbrăcăminte specializate pentru aprovizionarea persoanele transgender.

Ca orice alt comportament repetat, este posibil ca travestismul să devină adictiv.

Travestiții pot adesea să mențină perioade lungi de abstinență (deseori precedate de debarasarea de toate articolele de îmbrăcăminte pentru femei). Reactivarea poate fi declanșată de stres sau de o criză personală și poate implica, de asemenea, o schimbare a circumstanțelor.

Semnele travestismului care a devenit adictiv includ:

(1) Frecvența și/sau

(2) Dorința chinuitoare de a se travesti.

(3) Lipsa dorinței de a se opri și a cere ajutor (negarea).

(4) Dorința de a-și asuma riscuri pentru a da curs activității de travestire.

(5) Înstrăinarea de prieteni și familie în urmărirea comportamentului de travestire.

(6) Cheltuirea compulsivă a unor sume excesive de bani pe îmbrăcăminte și activități de travestire.

(7) Debarasarea compulsivă de toate articolele de îmbrăcăminte, cu angajamentul (fără succes) de a nu se mai travesti niciodată.

[The practice of transvestism (Acting out). Copyright © Keith Tiller & Parakaleo Ministry. Tradus şi publicat cu permisiune. Misiunea poate fi contactată pe site-ul www.parakaleo.co.uk.]

Keith Tiller și Misiunea Parakaleo

Keith Tiller și Misiunea Parakaleo

Keith Tiller

Keith Tiller

Keith Tiller, fondatorul și Directorul Parakaleo, înțelege profund chinul confuziei de gen.

Având din copilărie dorința de a aparține sexului opus, el a început să se travestească în mod curent în adolescență, aceasta devenind o adicție care a dus la eșecul a două căsătorii și la separararea de cei doi copii adulți ai săi.

La mijlocul anilor ’80, a fost tratat prin psihoterapie o perioadă îndelungată de timp ca pacient extern la un spital important de psihiatrie, după care i s-a recomandat să ia serios în considerare operația de schimbare de sex. Nu a fost convins că operația era singura soluție pentru el, deși pe vremea aceea nu cunoștea nicio altă alternativă.

Aceasta până L-a acceptat pe Dumnezeu în viața lui, o decizie cândva de neconceput pentru el, care fusese întotdeauna ostil Evangheliei lui Cristos și vedea creștinismul și pe creștini ca „dușmanul”. Din acel moment, Dumnezeu a început o schimbare lentă și dureroasă în gândirea și valorile lui, ceea ce în final a făcut posibil pentru el să întoarcă spatele existenței de travestit, care îi dominase viața mai mult de un deceniu.

Keith știe, având ca dovadă schimbările din viața sa, că aceasta a avut loc prin dragostea și puterea lui Isus Cristos. A ajuns să realizeze că singura alternativă la confuzia și ambiguitea confuziei de gen este o consimțire dedicată de a-ți lua crucea și a-L urma pe Isus.

Update despre misiune

În decursul lucrării pe care o fac, am primit o largă paletă de întrebări din diferite părți ale Regatului Unit. Mai recent, prin site, numeroase întrebări vin din diferite părți ale lumii, îndeosebi din Statele Unite.

Cel mai mare segment de întrebări vin de obicei de la oameni care fac parte dintr-o anumită formă de conducere într-o biserică, preocupați de cineva cunoscut, care se travestește sau se consideră transsexual. Întrebările se datorează de obicei faptului că ei nu știu cum să răspundă din punct de vedere creștin. La un oarecare timp după aceea, primesc adesea telefon de la un individ care dorește să discute situația sa cu mine. Dacă este posibil, aranjez să îl întâlnesc personal.

Asemenea indivizi simt invariabil o anumită presiune ca să mă contacteze. Ceea ce înseamnă că, de fapt, nu sunt încă convinși că a continua să-și satisfacă dorințele prin această formă de comportament nu este ceea ce ar vrea Domnul de la ei. Interdicția din Deuteronom 22:5 o explică rațional ca nemaifiind relevantă și nu reușesc să vadă altceva în Scripturi care i-ar împiedica să meargă pe drumul pe care au pornit.

Cât pot mai bine, încerc să-mi clarific poziția, fără să îi judec. (Nu sunt sigur că reușesc întotdeauna.) Cu siguranță, mă străduiesc să mențin ușa deschisă pentru un viitor contact. Am văzut destule ca să nu anticipez când va pătrunde Domnul în viața cuiva și când va începe procesul de a-i înmuia inima. Ceea ce se poate de fapt întâmpla după ce individul va fi făcut deja operație de schimbare de sex. Zdrobirea individului într-un asemenea moment este de așa natură, încât am devenit convins că este un domeniu în care numai Domnul poate lucra și că trebuie să fie lăsat să o facă fără piedici.

Un pastor a scris un articol care demonstrează cu brio ce poate face Domnul când I Se îngăduie să lucreze în viața cuiva în acest mod. Oricine este interesat poate citi articolul pe site-ul Parakaleo. Este intitulat Transsexualismul în biserică – Un pastor răspunde.

Ocazional, mă contactează cineva care a decis din convingere că nu trebuie să pășească pe această cale. Sunt încurajat când întâlnesc o asemenea situație. Invariabil, ea este stimulată de o anumită formă de criză în viața individului, precum distrugerea căsătoriei. Circumstanțele sunt adesea tragice. Dar aceasta poate fi începutul unui mod de viață cu totul nou, dacă individul are suficientă voință pentru a se supune voii lui Dumnezeu. Calea pe care o are de urmat va fi aproape sigur dureroasă, fiindcă va fi nevoit să renunțe la alinările false. Dar Isus este maestru în schimbarea vieților.

Vorbind din punct de vedere personal

Fiind australian, am reputația de a avea o personalitate laconică. Pentru a dobândi o asemenea reputație, presupun că există aici un adevăr ascuns. O fi el ascuns, dar nu de Domnul! Finanțele rămân reduse – până în punctul de a mă aduce la disperare, ceea ce îmi afectează cele mai multe domenii din viață. Totuși, aceasta pare să fie parte a abordării pe care o folosește Domnul pentru a îmblânzi această caracteristică australiană din mine. El mi-a mărit credința dincolo de orice mi-aș fi putut imagina. Mi-a spus că vrea să fiu pe deplin dependent de El și să-mi dezvălui inima Lui. Calea pe care m-a pus El să o urmez a fost uneori extrem de dureroasă. Dar gândurile Lui și căile Lui nu sunt căile noastre (Isaia 55:8), slavă Domnului!

Keith Tiller

[Parakaleo Ministry. Copyright © Keith Tiller & Parakaleo Ministry. Tradus şi publicat cu permisiune. Misiunea poate fi contactată pe site-ul www.parakaleo.co.uk.]

Bine ați venit la Misiunea Parakaleo!

Bine ați venit la Misiunea Parakaleo!

Bine ați venit la Misiunea Parakaleo!

Bine ați venit la Misiunea Parakaleo!

Parakaleo, însemnând „a face apel” sau „a sfătui”, este cuvântul grec original folosit în 1 Timotei 5:1-2.

Am ales acest nume pentru misiunea noastră fiindcă, așa cum arăta Pavel în scrisoarea sa către Timotei, reflectă atitudinea cu care căutăm să slujim celor care experimentează confuzia de gen.

Confuzia identității de gen sau tulburării de identitate de gen este termenul folosit pentru a-i descrie pe cei al căror sentiment de sine (identitate) este contradictoriu cu sexul lor biologic.

Cei care suferă de așa ceva sunt de obicei numiți travestiți, transsexuali sau transgenderi. Deși există exemple istorice ale confuziei de gen, termenii de travestiți și transsexuali sunt caracteristici secolului 20. Prin urmare, Bblia pare să aibă puține de spus direct despre acest subiect.

Din nefericire, asemenea stări sunt prost înțelese, iar când cei în cauză caută ajutor și înțelegere fie de la autorități seculare (adică medicale etc.), fie de la surse creștine, poate apărea confuzia. Consecințele, atât pentru individ, cât și pentru cei cărora le pasă de ei, pot fi devastatoare.

Isus le-a oferit alinare oamenilor fără a-i judeca, ca în cazul femeii prinse în adulter (Ioan, capitolul 8). Scopul Misiunii Parakaleo este să înceapă într-o stare de spirit similară și să le facă cunoscut acestor oameni mesajul Evangheliei și dragostea vindecătoare a Domnului Isus Cristos.

[Welcome to Parakaleo Ministry. Copyright © Keith Tiller & Parakaleo Ministry. Tradus şi publicat cu permisiune. Misiunea poate fi contactată pe site-ul său www.parakaleo.co.uk.]

Întrebări frecvent puse despre travestism sau transsexualitate/transsexualism

Întrebări frecvent puse despre travestism sau transsexualitate/transsexualism

Travestismul
 1. Ce este travestismul sau travestirea?

Purtarea compulsivă de îmbrăcăminte aparținând sexului opus. În principal este o activitate specifică bărbaților. Adesea are ca rezultat excitarea sexuală. Travestiții rămân conștienți de sexul lor biologic și de obicei sunt mulțumiți de el.

 1. Cum diferă travestismul de transsexualitate?

Travestismul și transsexualitatea masculină diferă prin gradul lor. Ambele comportamente sunt parte a unui continuum. Transsexualitatea reprezintă punctul final al continuumului. Transsexualii nu sunt mulțumiți cu sexul lor biologic. Toți transsexualii trec inevitabil printr-o perioadă de travestire.

 1. Identitatea

Travestismul și transsexualitatea sunt amândouă chestiuni de identitate personală. Din punct de vedere clinic, astfel de comportamente sunt considerate tulburări de identitate de gen.

 1. Sunt homosexualitatea și travestismul același lucru?

Nu. Travestismul nu este homosexualitate. (În mod frecvent, transsexualii se disociază puternic de homosexualitate.)

 1. Ce este o drag queen?

Unora dintre homosexuali le place parodierea teatrală a femeilor și sunt cunoscuți ca „drag queen”. Se crede că termenul își are originea în teatrul elisabetan. Pe vremea aceea, femeilor nu li se permitea să joace pe scenă, deci rolurile lor erau jucate de băieți sau de bărbați mici de statură. Costumele pentru femei erau grele și erau târâte [dragged, în limba engleză, n. trad.] pe scenă.

 1. Fetișismul

Excitare sexuală asociată cu un obiet neînsuflețit, precum mănușile sau pantofii.

 1. Cauza travestismului

Nu se poate demonstra că există o cauză biochimică (biologică). Invariabil, travestiții raportează că practica travestirii s-a dezvoltat în frageda copilărie, cu siguranță, înainte de începutul pubertății. Autoritățile din domeniu tind să fie de acord că există o cauză multifactorială – în principal de origine psihologică.

Transsexualitatea/transsexualismul
 1. Ce este un transsexual?

Termenul este folosit pentru a descrie un individ aparent normal din punct de vedere biologic, care are o dorință copleșitoare de a fi identificat ca membru al sexului opus. Tot mai des, astfel de indivizi solicită terapie chimică (hormonală) și să fie operați, pentru a-și modifica corpul în conformitate cu cel aparținând sexului biologic opus. În realitate, este imposibil să se transforme, chimic sau chirurgical, sexul biologic al unei persoane. În mod consecvent, autoritățile medicale afirmă că sexul este determinat de cromozomi.

 1. Ce cauzează transsexualismul?

Nu există cauze genetice sau organice dovedite științific pentru transsexualism. Există numeroase speculații nedemonstrabile și multe mituri nedovedite. Cele mai serioase cercetări medicale disponibile sugerează că este o condiție psihologică.

 1. Ce înseamnă intersex?

Un număr de cazuri medicale rare (1:2000 de nașteri), unde există o anumită ambiguitate sexuală fizică. Aceste cazuri bine cunoscute includ hermafrodismul, sindromul lui Turner și hiperplazia adrenală congenitală. Unele situații intersex este posibil să nu se manifeste până în adolescență. Situațiile intersex au la bază cauze biochimice demonstrabile, confirmate, în mod normal, prin teste de sânge. Stările intersex nu trebuie să fie confundate cu transsexualismul. Diagnosticarea corectă a „transsexualismului” ar trebui să includă un test cromzomial, pentru a elimina posibilitatea unei stări intersex preexistente.

 1. Ce este tulburarea de identitate de gen?

Termenul clinic (sau medical) folosit pentru a-i descrie pe cei care se descriu pe ei înșiși (sau se autoidentifică) drept transsexuali. Termenul „transsexualism” este impropriu. Termenul clinic este mai precis, deoarece pune accentul pe identitatea autopercepută a persoanei. Este o afirmație falsă, deși populară, că acum s-a „dovedit” că transsexualismul (tulburarea de identitate de gen) există ca o consecință a unei anormalități în creier sau poate ca o consecință a unui dezechilibru hormonal anterior nașterii. Cu toate că s-au făcut câteva studii pe creiere de transsexuali decedați, astfel de studii sunt limitate ca scop și departe de a fi concluzive. Teoriile despre dezechilibrul hormonal prenatal sunt speculative. Numărul de studii științifice ale transsexualismului sunt limitate. Cercetările făcute indică, în mod covârșitor, o cauzare multifactorială și, în principal, psihologică în origine. Dovezile din psihiatrie indică faptul că ambiguitatea de gen răspunde pozitiv la terapii, fără a se recurge la chirurgie. Prin urmare, transsexualismul continuă să fie privit de autoritățile medicale în primul rând ca o problemă de identitate personală, deși nu există un consens cu privire la tratamentul potrivit pentru starea respectivă.

 1. Transsexualismul este homosexualitate?

Nu. Homosexualismul este atracția fizică și/sau emoțională față de persoane de același sex, inclusiv dorința de a da curs atracției respective. Homosexualii sunt, în mod normal, mulțumiți de sexul lor biologic. Rareori au o dorință puternică de a-și schimba sexul.

 1. Bisexualismul este același lucru cu transsexualismul?

Nu.

 1. Copiii se află într-o situație de risc?

Nu, persoanele transgender nu sunt pedofili.

 1. Ce este operația de schimbare de sex?

Un număr de operații chirurgicale care au ca scop modificarea corpului unei persoane în conformitate cu cel aparținând sexului biologic opus. De obicei, operația are loc în mod obișnuit simultan cu terapiile chimice (hormonale), care redistribuie grăsimea în corp, modifică textura pielii sau reduc părul de pe corp. Cantitatea de operații sau terapii chimice asumate variază în funcție de individ. Se estimează că 50% dintre transsexuali nu recurg efectiv la operația de schimbare de sex.

 1. Cât costă operația?

Prețul variază în funcție de cantitatea de intervenții chirurgicale. Cel puțin 7000 de lire sterline.

 1. Ce se întâmplă dacă persoana se răzgândește după operație?

Într-adevăr, transsexualii postoperativi recunosc din când în când că operația a fost o greșeală sau că a fost prost efectuată. Este imposibil să se înlocuiască satisfăcător organele genitale îndepărtate. Cu anumite limite, operația reparativă este disponibilă, la un cost considerabil.

 1. Consilierea înainte de operație este disponibilă?

Este, dar candidații sunt tot mai mult trimiși rapid la operație efectiv imediat ce fac cerere, cu o consiliere minimală sau fără nicio consiliere. Liniile directoare existente recomandă cel puțin doi ani de trai în rolul de gen dorit. Ele sunt frecvent ignorate. Diagnosticarea și aprovizionarea cu hormoni sunt acum disponibile pretutindeni pe internet.

 1. Persoanele transsexuale se căsătoresc și au familii?

Mulți transsexuali sunt sau au fost căsătoriți. Mulți sunt tați sau mame. Puține căsătorii supraviețuiesc transsexualismului. De obicei părinții transsexuali rămân înstrăinați de copiii lor.

 1. Dar travestismul (travestirea)?

Travestismul se referă la purtarea de îmbrăcăminte aparținând sexului opus, în principal de către bărbați, adesea având ca rezultat excitarea sexuală. Travestiții rămân conștienți și mulțumiți de sexul lor biologic. Totuși, toți transsexualii trec inevitabil printr-o fază (adesea prelungită) de travestire.

 1. Câți transsexuali există în comunitate?

Se estimează că există mai mult de 5000 de transsexuali postoperativi în Marea Britanie. Aceste estimări nu sunt demne de încredere.

 1. Transsexualii postoperativi trăiesc o viață împlinită?

Unii, aparent da. Mulți totuși nu, rămânând dependenți de diferite forme de suport.

 1. Transsexualilor ar trebui să li se permită să se căsătorescă?

Un transsexual bărbat-către-femeie se poate căsători legal cu un transsexual femeie-către-bărbat. Deoarece nici operația, nici hormonii nu schimbă sexul biologic al persoanei, un transsexual rămâne în sexul său dat (de la naștere). În esență, o „căsătorie” care ar implica un transsexual bărbat-către-femeie și un bărbat biologic ar o fi relație între persoane de același sex. În prezent este ilegal, dar s-a propus o schimbare a legii.

 1. Cum ar trebui să răspundă creștinii la transsexualism?

Transsexualismul este o stare complexă, care nu este ușor de înțeles, în special de către cei care sunt mulțumiți cu identitatea lor de gen. Creștinii ar trebui să răspundă, pe cât posibil, cu compasiune și înțelegere. Totuși, transsexualismul este o stare autodeterminată. Este ceva unic faptul că pacientul își pune propriul diagnosic – medicul doar îl confirmă. Determinarea genetică este improbabil să fie vreodată demonstrată științific. Dovezile sugerează că ambiguitatea de gen aflată la baza transsexualismului și conflictul interior pot fi lente și dureroase. Există probabilitatea ca ele să fie rezolvate cu o dedicare și o hotărâre puternice. Creștinii ar trebui să fie dornici să îi sprijine, în orice mod posibil, pe cei care se luptă cu transsexualitatea, pentru ca să-și accepte adevăratul sex pe care îl au din naștere.

 1. Nu ar trebui creștinii doar să-i accepte pe oameni așa cum aleg ei să fie?

Toți trăim într-o lume căzută și adesea nu reușim să împlinim standardele lui Dumnezeu. Cu toate acestea, intenția creației a lui Dumnezeu pentru umanitate este clarificată din primele capitole ale cărții Geneza. Intenția Sa este confirmată în întreg Vechiul și Noul Testament. Însuși Isus S-a referit, în mod paradigmatic, la istorisirea creației din Geneza. Creștinii care au parte de o naștere din nou scripturală ar trebui să se aștepte ca plinătatea personală să rezulte din dedicarea de a fi pe deplin ascultători de Cristos, inclusiv în ceea ce privește orice ambiguitate în identitate. Creștinii ar trebui să se aștepte ca transformarea prin lucrarea Duhului Sfânt să aibă loc în viața oricui, având ca rezultat o viață ca a lui Cristos.

[Frequently asked questions about: Transvestism, or Transsexuality/Transsexualism. Copyright © Keith Tiller & Parakaleo Ministry. Tradus şi publicat cu permisiune. Misiunea poate fi contactată pe site-ul www.parakaleo.co.uk. Acest ghid a fost pregătit de Parakaleo Ministry în cooperare cu Alianța Evanghelică.]

Abuzul sexual al copiilor în bisericile evanghelice (2)

Abuzul sexual al copiilor în bisericile evanghelice (2)

Dr. MargiAnne Isaia

Dr. MargiAnne Isaia

Evadare…

CUM EVADEAZĂ UN PEDOFIL DIN BISERICA ADVENTISTĂ, CAND E VORBA DE O CONFRUNTARE…

Am avut recent un moment unic:

Ca de obicei, în perioada iernii, pedofilul adventist Vasile Fereşteanu a sosit în ţările mai calde şi sâmbătă dimineaţa 30 Noiembrie 2013 a apărut la Biserica Română Adventistă din Loma Linda.

De data aceasta, acest pedofil netratat VF arăta mai fragil şi aparent se mişca mai greu (sau juca acest rol).

Pornind de la o simplă întrebare „Cât timp va mai trăi?”, am intenționat cu această ocazie să îl abordez cu o singură întrebare pentru sufletul lui:

„Ce faci acum, în prag de veșnicie, gata să apari în fața judecății, cu numeroasele cazuri de victime, pe care le-ai distrus de-a lungul întregii tale vieţi?”

Aveam în mână un dosar important cu scrisori din partea victimelor lui VF și îl aşteptam la ieşire. Intuind o confruntare, câţiva fraţi protectori au scos pe VF pe o ieşire laterală şi l-au condus la maşină. Sesizând momentul, împreună cu Margie, ne-am apropiat imediat de maşină și i-am întins mâna lui VF. M-am recomandat: „Sunt Gabriel Isaia. Aş dori să vorbim puţin…” Unul din „protectori” lui, pastorul O.I. a protestat şi a insistat ca VF să intre în maşină…

M-am adresat lui VF: „Vreau să am o discuţie cu tine un minut, se poate?”

Pastorul O.I. continua să se opună să nu discutam cu VF, protesta să ne acopere prin cuvinte, făcea tot felul de zgomote fără rost, pentru ca VF sa nu răspundă…

În final VF a răspuns: „La capitolul acesta, eu nu discut! Nu discut! Am fost la voi la masă…” L-am întrebat: „O ştii pe Margie? VF a răspuns: „A fost de două ori, în doi ani la rând, câte două săptămâni la mine… Dar, nu discut!”

Deci, recunoaşte că Margie (la 12 ani) a fost eleva lui la vioară!!!!

Pastorul l-a împins cu forţa în maşină…

Am rămas uluiţi!

Un sărman şi mizerabil agresor de o viaţă, în prag de veşnicie, rămâne pietrificat!…

Iar în spatele lui, un „pastor” care nu doreşte o clarificare în viaţa acestui om nenorocit; un biet om în prag de a-şi încheia viaţa încărcat cu vina sutelor de victime, unele pierdute chiar pentru totdeauna…

Wow, ce zi de Sabat!

S-a scris ceva, undeva, în analele Cerului şi despre rezultatele acestei încercări?

Sursa: www.reinviesperanta.com

AA/Anunţuri şi Acţiuni

Pedofilul Vasile Fereşteanu, după participarea la GC, soseşte din nou pe acest continent şi se plimbă nestânjenit prin Statele Unite!!!

Pe dată de 29 octombrie i se spune „Bun venit!” în Biserica Română Adventistă din Loma Linda, este invitat în familii şi colectează în continuare fonduri pentru „copii lui” din România…

Duminică 31 octombrie, am dorit să-l întâlnesc, că reprezentantă a victimelor lui, pregătită cu un dosar plin cu mesaje primite de la ele. Dorind să am alături de mine o persoană oficială, am solicitat pe Pastorul local Valentin Danaiata. Acesta a ridicat din umeri şi a spus că nu doreşte să se implice şi că nu ştie nimic… Pastorul Otinel Iancu a spus de asemenea că nu doreşte să se implice şi că acţiunea „nu este etică”…

Pastor şi Dr Romulus Chelbegean – Specialist în Terapia Căsătoriei şi a Familiei – l-a contactat pe Vasile Fereşteanu, s-au întâlnit şi au discutat peste 2 ore.

Concluzia întâlnirii: Vasile Fereşteanu – ca orice alt pedofil – neagă tot, spunând că sunt înscenări pentru a-i opri fondurile pe care le primeşte pentru „lucrarea” pe care o face. În timpul răspunsurilor de apărare, el recită numeroase texte biblice susţinând că el este victima (!!!!) lucrării celui rău! El a relatat că, în România, (…) e acum găzduit permanent la… o familie cu 10 copii!

În altă ordine de idei, în urma corespondenţei mele cu persoane oficiale din Ambasada Americană din Bucureşti, numele Vasile Fereşteanu a devenit un subiect serios pentru persoanele de acolo. Din ceea ce Fereşteanu spune tuturor, de la Ambasadă s-a dat un telefon la Uniunea Adventistă Română, care a dat „lumina verde” (expresia lui VF) şi i s-a extins viza pentru intrare în SUA pentru încă 10 ani!!! Deci încă o dată, din spusele lui, Uniunea Adventistă Română a dat dovadă de protejarea acestui pedofil!

Pe de altă parte, VF se plimbă nestingherit cu avioane, luat de la aeroporturi, invitat la mese şi aprovizionat cu bani şi tot felul de bunuri. Toate acestea fac dovadă credulităţii unor fraţi şi surori neinformate de către păstorii lor…

În timp ce se face lucrare misionară în închisori, festivaluri de muzică şi poezie etc., victimele şi familiile lor păstrează amărăciunea trădării în propria lor Biserica.

***

Un pas înainte pe drumul dificil spre normalitate!

Recent – 14 August 2010 – la Biserica din Războieni – Iaşi, s-a revenit asupra deciziei de pedepsirea tinerei GM, victimă a abuzului sexual, şi pedepsirea mamei! Un pas înainte!

Mulţumim Ella pentru activitatea ta specială în acest caz în cadrul „Grup Support Advocay” – Europa.

Am cuvinte de apreciere pentru pastorul Istrate Florin, reprezentantul Conferinţei Moldova, care a tratat cu sensibilitate cazul, şi a încercat în cadrul întâlnirii să edifice Biserica asupra fenomenului şi a misiunii ei reale. Mulţumim şi Preşedintelui Uniunii, Theodor Huţanu, pentru implicare. Mulţumim, de asemenea, fraţilor care au susţinut revenirea asupra deciziei.

Regretabil, au fost şi persoane înveninate şi dure ca Butuc Paul – secretarul Comunităţii, care a manifestat un spirit total lipsit de înţelegere…

Pentru mine, rămâne totuşi o enigmă expresia „fraţilor, să o iertăm”, folosită în cadrul întâlnirii.

Mă aşteptam că fenomenul să fie mai bine înţeles în Biserică, GM find o victimă, iar mama ei o luptătoare să o salveze.

Mai potrivit ar fi fost că GM să audă: „Îţi mulţumim că ai vorbit! Apreciem faptul că ne-ai descoperit realitatea! Te rugăm că tu să ne ierţi, pentru că n-am înţeles şi ne-am purtat că fariseii care au vrut să-l arunce pe Domnul în prăpastie…” Biserica ar fi trebuit să-şi ceară iertare pentru duritatea, lipsa de compasiune pentru o persoană căzută, şi lipsa de delicateţe faţă de o mamă, care în disperare se luptă să o ridice şi să o protejeze de oamenii răi din jur…

Rolul tuturor membrilor Bisericii rămâne acelaşi: a întinde o mână, a lega rănile celui căzut, a oferi speranţă şi a ajuta la vindecarea victimelor. Un astfel de climat va încuraja totdeauna şi alte victime care acum tac, şi va face mai uşor drumul lor spre refacere… Mă gândesc cum ar arată IMAGINEA unei Biserici ai căror membri înţeleg ravagiile acestui cancer social şi manifestă maturitate spirituală, într-o lume violenţă şi lipsită de compasiune…

***

Poziţia reală a Bisericii Adventiste din România în cazul abuzului sexual asupra copilului.

O victimă a abuzului sexual este victimizată din nou în mod public în Biserica Adventistă din Războieni, Judeţul Iaşi. Dezamăgire totală!!!!

Deşi Biserica ar trebui să fie un loc de vindecare şi să ofere suport emoţional şi spiritual unei victime, Biserica devine un loc de victimizare publică. Pastorul IONEL GAVRILIŢĂ împreună cu comitetul (format în majoritate din bărbaţi) propun să pedepsească pe tânăra GM pentru că… a avut curajul să vorbească!

La întâlnirea membrilor Bisericii Adventiste din Războieni de pe data de 10 Iulie 2010 – s-a luat hotărârea că GM împreună cu mama ei să fie pedepsite. Domnul Ionel Agrigoroaie, Consilier la Primăria Iaşi, care a încercat să susţină cazul victimei, a fost oprit să vorbească!!!!

Într-o biserică cu un total de 167 de membri, au participat 73, dintre care au mai rămas la vot 51. S-a votat pentru pedepsirea victimei: 28 pentru şi 23 contra…

Culmea, pastorul IONEL GAVRILIŢĂ împarte în acelaşi timp pliante cu apelul „Rupe tăcerea” membrilor bisericii lui (conţinutul acestor pliante se află pe acest site de peste 2 ani), în timp ce militează deschis împotriva celor ce „rup tăcerea” şi a celor ce încearcă să oprească şirul acestor crime!!!

Cum răspunde Conferinţa Moldova şi Uniunea Adventistă din România în faţa acestei nedreptăţi sociale? Este Biserica Adventistă din România o Biserica antisocială?

***

„O tragedie ce poate fi prevenită” este numele articolului apărut în Christianity Today din 28 Mai 2010.

Se menţionează articolul din www.cristianitytoday.com.

Bisericile evanghelice nu trebuie să pretindă că sunt imune la capitolul abuz sexual comis de păstori sau voluntari. Păstorii şi liderii religioşi poartă cea mai mare responsabilitate în a preveni abuzul în biserică. Dar familiile şi prietenii victimelor poartă o povara specială.

Adesea ei au făcut faţă presiunii din partea oficialilor bisericii de a păstra secretul. În schimbul păstrării secretului, li s-a propus ceva. Ei s-au simţit fără ajutor când liderii bisericii au trimis criminalul dintr-o localitate în alta. Ei trebuie să ştie că a rezista unor asemenea presiuni este un act de eroism care poate preveni viitoare abuzuri.

Comentariul meu: din experienţa victimelor care mi-au scris, am aflat că părinţii care au semnalat abuzul au fost întâmpinaţi cu ostilitate, şi li s-a cerut să tacă pentru a nu-şi pierde calitatea de membru.

Altora li s-a cerut să se retragă din biserica, pentru a nu fi excluşi în cazul în care doresc să li se facă dreptate. Interesant este însă faptul că un pedofil a cerut scrisoare de retragere ca să simplifice lucrurile, altul s-a pensionat. Astfel s-a făcut „linişte”. Unui agresor i s-a dat o recomandare excelenţă la plecarea din ţară de către colegii păstori, şi astfel şi-a continuat activitatea că agresor şi pastor în SUA.

Fără comentarii. Ori se trage concluzia că victimele doresc să se răzbune…

***

Recent, Martie 2010, am călătorit în România împreună cu ELLA – asociata Grupului Child Advocacy pentru Europa, pentru a interveni în cazul elevei GM din Iaşi. Se lucrează împreună cu Poliţia din Iaşi pentru rezolvarea cazului.

În timp ce profesorii din Războieni, primarul şi preotul ortodox, care o cunosc pe victimă (dar şi pe agresoare), o susţin pe GM (membră a Bisericii Adventiste), Pastorul Bisericii Adventiste locale doreşte aplicarea disciplinei pentru că victima … „nu a întrebat Comitetul Bisericii referitor la procedura de urmat şi… a apelat la mass-media” (!)

Prezenţa noastră la comitetul bisericii Adventiste a fost considerată de Pastorul local „…o încercare de a pune presiune asupra Bisericii”.

„Biserica din România are o credinţă foarte corectă şi biserica locală are opinie”, spune pastorul bisericii din Războieni , jud. Iaşi. „Victima este vinovată pentru că nu s-a purtat ca Iosif în Egipt”, a afirmat un membru al comitetului. Secretarul conferinţei Moldova, participant la discuţie consideră că victima „ar fi trebuit să se separe din relaţia cu profesoară, ori să se elibereze imediat”, concluzionând că GM „s-a complăcut, nu fără plăcere…”

Întrebarea mea:

Cum este posibil a se da Bisericii locale autoritatea de a hotărî, în condiţiile în care este total lipsită de educaţia necesară înţelegerii şi evaluării acestei crime numită abuzul sexual asupra copilului?

***

Cazul elevei GM a fost cunoscut de câteva luni Conducerii Uniunii Adventiste Române. Anul trecut, înainte de a intra în atenţia reporterilor de la Antena 1, Comitetul anti-abuz al Uniunii a analizat la Iaşi îndelung cazul GM şi… n-a făcut nimic… din lipsă de… specialişti şi probe. Se aşteaptă poate momentul când un avocat adventist se va hotărî să preia cazul…

Autoritatea Bisericii are probleme de competenţă şi integritate…

Nu ar fi de mirare ca Domnul să mişte inima altcuiva şi ajutorul să vină de la cei din afară…

***

Alt caz de incompetenţă a unei Bisericii locale din Judeţul Botoşani şi a Conferinţei Moldova, caz vechi de câţiva ani şi tratat cu… uitare. Este vorba de incest cu multiple victime în familie, în care Poliţia intervine, şi agresorul este arestat şi condamnat pentru 18 ani, iar Biserica Adventistă… nu i-a aprobat scrisoarea de retragere (!) Între timp, Pastorul local… a fost avansat!

***

Nu este de mirare faptul că absolvenţi ai Institutului Teologic Adventist din România nu au nicio competenţă în evaluarea şi abordarea cazurilor de abuz sexual asupra copiilor, întrucât programul de studii… nu include aşa ceva, încă. Iar unul dintre profesorii acestui Institut (IC) consideră victimele bolnave mintal şi probabil (prin deducţie) pe agresori… ca perfect sănătoşi (!).

Nu este cerut ajutor extern, pentru că se neagă ori se doreşte păstrarea tăcerii pentru a nu afecta imaginea…

În urmă cu doi ani, o studentă de la Asistenţă Socială din cadrul ITA (o victimă-supravieţuitoare) a cerut să facă lucrarea de diplomă pe acest subiect… I s-a refuzat cererea spunându-i-se că nu este un subiect… potrivit!

Potrivit cu ce anume?

***

Cazul agresorului, Vasile Fereşteanu, al cărui număr de victime încă nu se cunoaşte, stârneşte consternare în Biserica Română din Madrid şi alte Biserici unde se cunoaşte cazul. VF este în prezent repus în drepturi ca şi cum nimic nu s-a întâmplat, el este rebotezat în Biserica locală şi călătoreşte din nou, după obiceiul lui.

Mă întreb din nou:

Cum este posibil a se da Bisericii locale autoritatea de a hotărî, în condiţiile în care este total lipsită de educaţia necesară înţelegerii şi evaluării acestei crime numită abuzul sexual asupra copilului?

Când, în cele din urmă, victimele recurg la mass-media, în dorinţa de a stopa perpetuarea unor tragedii, de ce acest fapt este considerat de unii adventişti ca… răzbunare?

Oricum, mulţumim avocaţilor care se luptă împotriva pedofililor din Bisericia Catolică, în demersurile lor pentru dreptate socială. Dacă Biserica Catolică plăteşte milioane de dolari pentru tăinuirea cazurilor de abuz, nu m-ar surprinde ca victimele care trăiesc în afara României să dea în judecată Conducerea Bisericii Adventiste pentru lipsa de implicare.

Încercăm o colaborare cu avocaţii catolici în cazul V. F. şi altor persoane care se ascund (deocamdată).

***

Februarie 2010 – Cazul Georgiana Munteanu

Felicitări Georgiana pentru că ai reuşit să vorbeşti în faţa unui public încă nepregătit să evalueze abuzul sexual asupra copilului şi implicaţiile lui.

***

În fine, după multe luni de la expunerea numelui agresoarei pe acest site şi după vizita mea personală la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi (Sept 2009) – profesoară încă predă la şcoală din Ţibăneşti. Se pare că ţinuta morală a unui profesor nu este de interes pentru inspectorat, şi nici pentru anumiţi părinţi… (dosarul aşteaptă de mult timp la Parchetul Iaşi)

***

Regretăm faptul că încă din toamna 2009 „Comitetul pentru evaluarea abuzului” din cadrul Uniunii Adventiste din România nu a venit cu nicio concluzie. Avocatul Uniunii şi alţi avocaţi adventişti contactaţi nu au dorit să se implice. Aşa se face că acum ascultăm interpretări ciudate despre zodia „peşte” sau „scorpion” la Acces Direct Antena 1. Informaţii ştiinţifice (psihologia este o ştiinţă) privind acest subiect sunt la îndemâna specialiştilor, dar nu se vorbeşte nimic despre condiţia psiho-emoţională a unei victime a abuzului sexual în copilărie. Unii psihologi adventişti contactaţi au rămas la faza tăcere şi uitare, în timp ce unii păstori au rămas la Matei 18.

***

În legătură cu întrebarea „De ce a tăcut Georgiana atâta timp?” citiţi despre „Sindromul Stockholm”. Citiţi de asemenea când au spus victimele abuzurilor din scandalurile din Biserica Catolică. Am numeroase mărturii ale supravieţuitoarelor în acest sens. Depresiile lor pe care nu şi le explicau anii de zile sunt răspunsul la această întrebare. Barbara Blaine, avocat, asistent social, doctor în Teologia Catolică, Preşedinta Grupului SNAP – ca victimă a unui preot catolic, mărturiseşte că i-au trebuit 7 ani de consiliere până să ajungă să înţeleagă că nu a fost vina ei şi să înceapă să vorbească…

[Sindromul Stockholm descrie comportamentul unei victime răpite sau captive care, în timp, începe să simpatizeze cu răpitorul. Persoanele captive încep în a se identifica cu răpitorii, ca un mecanism defensiv, din teama de violență. Micile semne de bunătate venite din partea răpitorului sunt amplificate, întrucât intr-o situație de captivitate, lipsa perspectivelor este prin definiție imposibilă. Încercările de evadare sunt și ele percepute ca și o amenințare, întrucât într-o tentativă de evadare, există marele risc ca cel răpit să fie afectat și rănit.

Drept consecință, victima devine hiper-vigilență în privința nevoilor răpitorului și neștiutoare în privința propriilor nevoi. Separarea de răpitor devine tot mai grea pentru victimă, întrucât ar pierde singura relație pozitivă formată – cea cu răpitorul.

Este important de subliniat că aceste simptome apar în condiții de stres emotional foarte mare. Acest comportament este considerat ca o strategie obișnuită de supraviețuire pentru persoanele care sunt victime ale abuzului inter-personal şi a fost observat în cazul divorțurilor cu copii, al copiilor abuzați emoțional, al membrilor sectelor religioase, prizonieri de război şi tabere de concentrare.

Sursa: Wikipedia

***

Felicitări Bisericii Adventiste din Ţibăneşti care şi-a exprimat compasiunea pentru Georgiana. Acolo se cunosc mult mai multe detalii în legătură cu profesoara Râuleţ.

***

În timp ce într-o democraţie avansată, pentru pedofili reglementările sunt foarte clare la eliberarea lui din închisoare, populaţia din zona unde locuieşte fiind avizată, în România… pedofilul Vasile Fereşteanu (peste 80 de ani) se bucură de libertatea de a călători nestingherit de nimeni, ca şi până acum, la adăpostul unui vid legislativ!

Cât priveşte hărţuirea sexuală a studentelor în Universitate, ori abuzul asupra elevelor, aceeaşi atitudine de acoperire a agresorilor şi ignorare a victimelor persistă din aşa zisa lipsa de dovezi… Ce dovezi s-ar putea aduce?

***

INVITAŢII…

Invit fostele eleve ale profesorului de vioara C. G., care au fost afectate pentru întreagă viaţă de aceste lecţii – să îmi scrie…

Invit pe tatăl – care după ce fetiţa lui i-a spus că V. F. s-a atins de ea, a bătut-o „să nu mai vorbească aşa ceva despre unchiul V. F.” – să îmi scrie…

Invit pe femeile care au fost controlate la sâni de „doctorul” (felcer) „specializat” în detectarea preventivă a cancerului de sân, să îmi scrie. Acest „specialist” călătorea prin diferite comunităţi adventiste din ţară şi controla „oficial” (cu aprobarea pastorului), pe fete, în Sabat după amiază, în camerele comitetului…

***

Contextul legislativ românesc actual în privinţa pedofiliei nu este favorabil pentru aplicarea dreptăţii în cazul special – Vasile Fereşteanu. Implementarea unei legi noi (la nivelul altor ţări europene) cere timp şi o acţiune comună din partea grupului „SUNT-AICI” (Child Advocacy Group).

Lipsa unei informări clare a membrilor Bisericii Adventiste privind cazul VF, se evidenţiază din corespondenţa pe care o primesc. Nu este suficientă o singură informare adresată doar păstorilor, care la rândul lor nu informează pe membri. În continuare, agresorul este întrebat dacă este adevărat ce se spune despre el, iar la mulţimea victimelor cunoscute şi potenţiale nu se gândeşte nimeni.

Astfel, sunt obligată să afişez din nou mărturiile victimelor (ale celor mai curajoase care au reuşit să iasă în faţă). Sunt în aşteptarea altor persoane de care ştiu, care să se alăture prin scris.

De asemenea, restrângerea dreptului de exprimarea opiniei – privind acest subiect – pe internet (de exemplu ţin.ro), evidenţiază atitudinea de rezistenţă din partea Conducerii Bisericii Adventiste Române în soluţionarea cazurilor de abuz sexual.

Pedofilia este o crimă extrem de gravă prin potenţialul ei public. Prin poziţia mea ca specialist în Sănătate Publică, sunt obligată să informez publicul.

Sper că Uniunea Română să nu ajungă să fie scrutinizată de opinia publică română, prin intermediul altor mijloace de informare.

Acest anunţ este înaintat şi la Diviziunea Euro-Africa şi la Conducerea Mondială a Bisericii Adventiste.

***

APEL

În cazul pedofilului VF, un avocat din România mi-a răspuns recent următoarele:

După înregistrarea unei plângeri, a unei persoane vătămate, vor începe cercetările, şi dacă va fi cazul, se va dispune şi măsura arestării preventive. Până ce nu vor există indicii că ar fi săvârşit o infracţiune, nu se va lua niciun fel de măsură care să-i îngrădească libertatea.

Termenul de prescripţie al răspunderii penale este de 10 ani, calculat de la ultima infracţiune.

Din păcate, legislaţia română prevede anumite termene de prescripţie a răspunderii penale, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite.

Singura posibilitate ar fi modificarea legislaţiei penale, care nu poate fi făcută decât prin lege, de către Parlamentul României.

Apelez la persoanele care intră pe acest site şi au fost afectate în ultimii 10 ani de „activitatea” lui VF, să mă contacteze de urgenţă. Victimele pot fi şi din Biserica Creştină după Evanghelie şi alte grupuri din afara României. Confidenţialitatea victimelor va fi păstrată.

De asemenea, apelez la persoanele competente, pentru a formă un „child advocacy group” care va propune un proiect de lege în acest sens, în România.

***

Tot ce s-a scris pe site-ul www.reinviesperanta.com este dureros de adevărat. În spatele pseudonimelor sunt persoane reale. Nu au fost acuzaţii fără temei.

Unele din victime au anunţat verbal sau în scris la persoane oficiale din Biserica adventistă cu ani în urmă. Identitatea victimelor o cunosc, ne-am scris, am vorbit la telefon sau pe Skype. Am păstrat şi continui să păstrez confidenţialitatea cerută de victime.

Uniunea Română mi-a răspuns pentru prima oară după treisprezece (13) mesaje electronice. Nu am fost contactată direct. Fratele LC a sunat la noi, dar nu a abordat această problemă, deşi eu i-am răspuns la telefon.

Privind dezvăluirea mărturiilor, am sugerat Uniunii să se formeze un comitet compus din femei, specialiste în domeniu, care să poată fie contactate de victime, dar Uniunea nu a răspuns la aceasta. Inexistenţa unui cadru potrivit, a fost motivul principal că victimele au scris cu mai multă uşurinţă autorităţilor civile, decât Comitetului special desemnat de Uniune, compus din bărbaţi. Vezi recomandările EGW.

Dr MargiAnne Isaia

PS. Informarea nu menţionează nimic în legătură cu cazul MP, angajatul Uniunii.

***

ANUNŢ

Recent Fratele Cristi Modan a pus pe forumul de tineret următorul anunţ:

Fratele Feresteanu şi-a cerut retragerea calităţii de membru, mărturisindu-şi vinovăţia, lucru confirmat de martori.

Ulterior, într-o nouă declaraţie transmisă Comitetului Uniunii şi-a schimbat mărturia susţinând că îşi menţine cererea de retragere, dar nu se consideră vinovat.

În prezent dispunem de suficiente probe care să ateste un comportament sexual abuziv faţă de diferite persoane, deci tratarea acestui caz în biserica locală, unde era membru, este în conformitate cu prevederile Manualului Bisericii.

În tratarea cazurilor disciplinare regulamentele bisericii prevăd un anumit grad de confidenţialitate, atât în ceea ce o priveşte pe victimă, cât şi pe cel vinovat, de aceea nu putem răspunde la toate întrebările.

Mulţumesc celor 20 de supravieţuitoare şi rude ale acestora, care alături de mine au contribuit la abordarea cazului, scriind unor foruri civile.

De asemenea, mulţumesc Pastorului Bisericii Adventiste Române din Melbourne, Australia şi Uniunii Române, pentru rezolvarea cazului VF din punct de vedere ecleziastic.

Adresez un cuvânt de apreciere deosebită pentru tinerii de pe forum ţin.ro pentru opiniile expuse.

Dr. MargiAnne Isaia, MD MPH

***

În privinţa cazurilor de pedofilie, m-am consultat cu următoarele persoane:

Dr Barbara Cauden Hernandez, PhD, RN, MFT Associate Professor, Counseling and Family Science, Director of Clinical Training, Marriage & Family Therapy LLU, Loma Linda CA USA

Willie Oliver PhD, CFLE Director of Family Ministries North American Division, USA

Drs Karen & Ron Flowers, Co-directors Family Ministries Department, General Conference of Seventh-day Adventists, USA

Karnik Doukmetzian, Esq, Vice President Adventist Risk Management, General Conference USA

Dionne A. Parker, Lawer, Associate General Council for the Seventh-day Adventist General Conference, USA

Audry Johnson, Director Family Ministries Southerneastern California Conference, USA

Barbara Hofman, Program Director, C.A.S.A. Court Appointed Special Advocates, Riverside CA USA

Dr Roy Branson, PhD Associate Dean Professor of Religion, School of Religion Loma Linda University, USA

Dr Donna Carlson MD MPH Lawyer, California USA

Viola Lindsey, PhD, Social Work & Social Ecology Dpt School of Science & Technology, LLU

Heather-Dawn Small, General Conference Women’s Ministries, USA

In privinta cazurilor de pedofilie, am scris la:

Uniunea de Conferinţe Adventistă Română

Euro-Africa Division * Education and Family Ministry

General Conference of Seventh-day Adventists, Family Ministries Department

Institutul Teologic Adventist România

Inspectoratul Judeţean de Politie Giurgiu în România

UNICEF România

Salvaţi Copiii – România

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului din România.

Avocata Nicoleta Romascanu din Bucureşti, specialist in Drepturile Copilului.

Ministerul Culturii si Cultelor, Bucureşti, România

Curtea de Justiţie Europeană

Ministerul de Justiţie, România

Preşedinţia României

http://www.reinviesperanta.com/anunturi/aa-anunturi-si-actiuni.html

***

Pedofilul adventist Vasile Fereșteanu: Perspectiva unui jurist
Vasile Fereșteanu a fost exclus din Biserica Adventistă pentru abuz sexual al copilului, dar a fost reprimit după un an.

Vasile Fereșteanu a fost exclus din Biserica Adventistă pentru abuz sexual al copilului, dar a fost reprimit după un an.

„… Ceea ce e grav, este că această Biserică a trecut recent printr-un scandal, despre care eu cred că e penal. Spun că eu cred, fiindcă mă consider sănătos psihic. Concret, un moşuleţ din această Biserică, pe nume FEREȘTEANU VASILE, tocmai a fost deconspirat, cu ajutorul internetului, că de foarte mulţi ani, mai exact, cel puţin 50 – acum are 83 – că a abuzat sute de copii. Adică e un PEDOFIL. Nu s-a aflat dacă a dus infracţiunea în vreun caz până la capăt, dar foarte mulţi copii (unii din ei acum sunt şi de cel puţin 50 ani) au suferit psihic din cauza acestui maniac. De zeci de ani i s-au adus acuze acestui degenerat, dar conducerea acestei biserici a muşamalizat situaţia, cazul. Acum nu a mai avut ce să facă, doar pentru că vechi victime s-au întâlnit pe internet, au creat un blog şi au divulgat totul. Biserica, conducerea ei, l-a întrebat pe moş, iar acesta a confirmat acuzaţiile. Evident că a fost excomunicat. Dar ceea ce e mai frustrant e că după un an a fost reprimit în organizaţie. De ce? Pentru că moşul de foarte mulţi ani e un foarte bun colector de bani din donaţii, de cele mai multe ori aduse din SUA. Iar banii nu strică niciodată. Moşul a fost reinclus în proiecte şi participa alături de conducătorii organizaţiei la diferite evenimente.”

„Ca organizaţie, până acum nu ar fi ceva foarte grav. Grav mi se pare faptul că omul nu a fost deferit justiţiei. În mod normal, el ar trebui să-şi ducă ultimele zile din viaţă după gratii. Sper că nu v-am obosit sau plictisit expunându-mă destul de lung. Îmi asum tot ce am scris mai sus….”

Sursa: reinviesperanta.com

***

La moartea unui pedofil numit Vasile Fereșteanu

08.03.2016

Regrete la moartea PEDOFILULUI ADVENTIST VASILE FEREȘTEANU. Regretăm profund faptul că cei care spun că l-au iubit, nu l-au iubit îndeajuns pentru a-l pune în față cu realităţile distrugerilor de suflete pe care le-a produs de-a lungul anilor şi a-i mai da o şansă la pocăinţă chiar înainte de finalul vieţii. Ca pedofil notoriu, cu un mare număr de victime, s-a ascuns cât a putut mai bine sub haina misionarismului. Ce farsă teribilă! Numai la Poliţia Judeţului Giurgiu în anul 2008 au scris 20 de victime ale lui Vasile Fereșteanu fără să fi primit vreun răspuns… A negat, ca majoritatea pedofililor, crimele pe care le-a comis asupra sufletelor inocente. Numai Dumnezeu îl va confruntă în ziua aceea. Închidem dosarele supravieţuitoarelor care au avut curajul să ne scrie şi care acum ar putea să spună uşurate „bine că i s-a încheiat viaţa…”

Sursa: reinviesperanta.com

***

Viorel Costel Luniță – predicatorul pedofil

Pedofil arestat la Resița

Un predicator neoprotestant a fost ridicat de DIICOT pentru pedofilie

27.11.2013

Viorel Costel Luniţă, care se dădea în mod fals drept pastor penticostal, a traficat și abuzat sexual băieți în vârstă de 14 ani

Viorel Costel Luniţă, care se dădea în mod fals drept pastor penticostal, a traficat și abuzat sexual băieți în vârstă de 14 ani

Procurorii DIICOT, alături de cei de la Crimă Organizată şi de ofiţeri ai IPJ Caraş au efectuat miercuri dimineaţa percheziţii în Reşiţa şi Bocşa, iar trei persoane au fost duse la audieri.

Membrii grupării, suspectaţi de pedofilie şi pornografie infantilă, recrutau băieţi cu vârste de până la 15 ani, pe care îi ademeneau cu sume modice. Unul dintre cei trei bărbaţi duşi astăzi la audieri este predicator la o biserică din Bocşa.

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Caraş-Severin, Ancuţa Cărbunaru, a declarat, miercuri, corespondentului Mediafax, că trei percheziţii au loc la Reşiţa, la trei persoane cercetate pentru pornografie infantilă şi trafic de minori.

„Sunt trei percheziţii în Reşiţa. Sunt căutate trei persoane în vârstă de 35, 45 şi 70 de ani, pentru trafic de minori şi pornografie infantilă. Percheziţiile sunt organizate de BCCO Caraş-Severin şi Timişoara şi DIICOT Caraş-Severin. În acest caz este vorba despre minori, băieţi, care au fost racolaţi în vederea întreţinerii de relaţii sexuale”, a declarat Ancuţa Cărbunaru.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, unul dintre bărbaţi, cel de 35 de ani, a fost găsit de poliţişti chiar în pat cu un băiat.

Conform surselor citate, el îi racola pe copii de pe stradă şi, după ce întreţinea relaţii sexuale cu ei, îi plasa bărbatului de 45 de ani, care este predicator într-o biserică penticostală, dar şi celui de 70 de ani, care la rândul lor întreţineau relaţii sexuale cu victimele. Băieţii racolaţi au vârste cuprinse între 14 şi 15 ani şi provin din familii dezorganizate.

COMUNICAT DIICOT

„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş- Severin, ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, în data de 27.11.2013, au efectuat cinci percheziţii domiciliare în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări specializată în săvârşirea de infracţiuni de trafic de minori şi pornografie infantilă, în formă continuată.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că învinuiţii F.Ş. şi F.I. au recrutat persoane minore de sex masculin prin oferirea de bani sau alte foloase pentru a-i determina să întreţină acte sexuale cu inculpatul L.V.C., care este predicator penticostal.

S-a reţinut faptul că învinuitul L.V.C. primea şi găzduia persoane minore de sex masculin recrutate de învinuiţii F.Ş şi F.I., cărora le oferea bani sau alte foloase pentru a le determina să întreţină cu el acte sexuale. Totodată s-a reţinut faptul că învinuitul L.V.C. le prezenta acestor minori materiale ce conţineau imagini pornografice şi deţinea, totodată, pe sisteme informatice imagini cu acte sexuale cu minori.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost ridicate mai multe sisteme informatice şi medii de stocare a datelor informatice. De asemenea cu ocazia efectuării unei percheziţii pe raza municipiului Reşiţa învinuitul F.Ş. a fost surprins cu o persoană minoră de sex masculin în vârstă de 15 ani.

Până în prezent au fost identificate un număr de 5 victime minore. Două dintre ele au fost audiate şi confirmă învinuirile reţinute în sarcina învinuiţilor. De asemenea urmează a fi identificate şi alte victime minore.

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraş-Severin au luat măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore faţă de doi învinuiţi.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.

Menţionăm că învinuiţii din prezenta cauză beneficiază de garanţia legală şi constituţională a prezumţiei de nevinovăţie.”

Sursa: www.arq.ro

Reşiţeanul arestat astăzi nu este nici pastor, nici predicator penticostal
Pastorul Ciprian Bârsan afirmă că Viorel Costel Luniţă nu este pastor sau predicator

Pastorul Ciprian Bârsan afirmă că Viorel Costel Luniţă nu este pastor sau predicator

27.11.2013

Astăzi, mai multe publicaţii ale mass-mediei locale din Reşiţa şi Timişoara (Express de Banat, Frontpress, Opinia Timişoarei au dovedit din nou că nu doresc altceva decât să denigreze noţiunea de „pastor penticostal”.

Astfel, fără nicio documentare serioasă, în titlurile de prima pagină, i-au atribuit lui Viorel Costel Luniţă, un reşiţean de 45 de ani arestat pentru pornografie infantilă, epitetul de pastor şi predicator penticostal.

Din verificările corespondentului NewsNet Creştin, într-adevăr acesta a participat la slujbele religioase ale unei biserici penticostale din Reşiţa, are câteva comentarii pe anumite site-uri de resurse creştine şi a încărcat pe You Tube câteva clipuri religioase. Atât. Însă suficient pentru ziariştii rău intenţionaţi să-l denumească predicator şi pastor penticostal.

„Nu este pastor, nu a fost hirotonisit în nicio biserică din România. Dânsul este din Bocșa, din câte știu eu, şi frecventa uneori slujbele noastre religioase. Nici predicator în sensul larg nu putem spune că e, probabil că a recitat vreo poezie la un moment dat sau a citit vreun eseu în fața credincioşilor”, a declarat pastorul Ciprian Bârsan pentru www.expressdebanat.ro.

Acesta a ţinut să sublinieze faptul că Biserica Penticostală din România nu este implicată în acest scandal şi condamnă faptele bărbatului de 45 de ani. „Astfel de fapte nu se practică! Sunt împotriva Legii, a Statului şi a Bibliei. Subliniez faptul că dânsul nu a fost botezat în Biserica Penticostală, dar este posibil să fi făcut parte dintr-o mişcare independentă. Justiția își va spune cuvântul, iar dacă dovezile împotriva sa sunt adevărate, va sta mult timp după gratii”, a adăugat pastorul.

Sursa: www.newscrestin.blogspot.ro

Se neagă religia pastorului acuzat!

Oficialii Bisericii stau departe de scandalul pornografiei infantile. Aceștia au explicat o serie de detalii legate de informațiile care au apărut în presă în această dimineață.

Pastorul Ciprian Bârsan, reprezentantul Bisericii Penticostale „Izvorul Vieții” din Reșița, a clarificat câteva aspecte legate de activitatea lui Costel Viorel Luniță, unul dintre bărbații acuzați de polițiști de pornografie infantilă. Deși inițial se vehicula faptul că acesta ar fi pastor al Bisericii Penticostale, liderii religioși susțin că acuzatul nu ar avea nicio tangență cu latura spirituală amintită. „Nu este pastor, nu a fost hirotonisit în nicio biserică din România. Dânsul este din Bocșa, din câte știu eu, și frecventa uneori slujbele noastre religioase. Nici predicator în sensul larg nu putem spune că e, probabil că a recitat vreo poezie la un moment dat sau a citit vreun eseu în fața credincioșilor”, a declarat pastorul Ciprian Bârsan pentru www.expressdebanat.ro .

Acesta a ținut să sublinieze faptul că Biserica Penticostală din România nu este implicată în acest scandal și condamnă faptele bărbatului de 45 de ani. „Astfel de fapte nu se practică! Sunt împotriva Legii, a Statului și a Bibliei. Subliniez faptul că dânsul nu a fost botezat în Biserica Penticostală, dar este posibil să fi făcut parte dintr-o mișcare independentă. Justiția își va spune cuvântul, iar dacă dovezile împotriva sa sunt adevărate va sta mult timp după gratii”, a adăugat pastorul.

Credicioșii care merg la biserica din Reșița sau din Bocșa spun că Viorel Costel Luniță nu a dat niciodată naștere unor suspiciuni cu privire la comportamentul său. Oamenii însă sunt convinși să sub masca de om bun se poate ascunde un demon.

Sursa: www.expressdebanat.ro

Comunicat din partea Cultului Penticostal din România

În urma evenimentului prezentat de mai multe televiziuni, radiouri, ziare și site-uri online, referitor la „predicatorul penticostal” acuzat de pedofilie, Cultul Creştin Penticostal precizează următoarele:

Numitul Costel Viorel Luniţă nu este membru în nicio biserică penticostală din cadrul Cultului Creştin Penticostal, nu a fost niciodată hirotonisit (ordinat) ca pastor şi nu a fost botezat în vreuna din bisericile ce aparţin Cultului Creştin Penticostal.

Bisericile noastre sunt instituţii publice şi nu putem interzice participarea unei persoane la slujbele şi activităţile desfăşurate în biserică.

Biserica Penticostală condamnă astfel de practici imorale şi ilegale.

În baza dreptului la replică, vă solicităm să precizaţi poziţia Cultului Creştin Penticostal, pentru ca sutele de mii de credincioşi penticostali să nu sufere ca urmare a dezinformării.

CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL

DEPARTAMENTUL MEDIA

Pastor Florin Ianovici

Sursa: www.stiricrestine.ro

Observație: Comunicatul DIICOT precizează că inculpatul L.V.C. (Luniţă Viorel Costel) este predicator penticostal. Comunicatul poate fi găsit la: http://arq.ro/un-predicator-neoprotestant-a-fost-ridicat-de-diicot-pentru-pedofilie. Ar fi de aşteptat ca DIICOT să ofere informaţii sigure în declaraţiile sale.

De pe site-ul Secretariatului de Stat pentru Culte (http://www.culte.gov.ro/) aflăm că Uniunea Penticostală – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, este singurul cult penticostal înregistrat în România.

De pe acelaşi site (http://www.culte.gov.ro/asociatii-religioase) aflăm despre Asociaţia Adunările lui Dumnezeu din România, care pe site-ul propriu susţine că face parte din cea mai mare denominaţiune penticostală din lume, numărând peste 64 de milioane de membri (http://www.aog.ro/). Tot de pe site-ul Secretariatului de Stat pentru Culte aflăm despre o altă asociaţie legal înregistrată, tot de orientare penticostală, Asociaţia Religioasă Societatea Creştinilor Nouapostolici România.

Pe lângă acestea, în ţara noastră există biserici penticostale independente sau neafiliate, care nu fac parte din Cultul Penticostal şi nu respectă statutul acestuia.

Deoarece cultul penticostal înregistrat – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, neagă că Viorel Costel Luniţă face parte din rândurile sale, ne punem întrebarea din ce altă denominaţiune sau biserică penticostală face el parte, dacă face parte din vreuna.

Important: Dacă nu li se oferă tratament pentru pedofilie, există o probabilitate apreciabilă ca cei care au comis abuzuri sexuale asupra copiilor, să recidiveze. Altfel spus, dacă va supravieţui regimului de viol continuu la care sunt supuşi de obicei abuzatorii de copii de către colegii lor de detenţie, există un risc crescut ca după eliberare, Viorel Costel Luniţă, ca şi ceilalţi pedofili întemniţaţi, să abuzeze sexual alţi copii.

Pentru mai multe despre pedofilie şi despre ce putem face noi, creştinii, pentru a proteja potenţialele victime şi pentru a-i ajuta pe pedofili să-şi ţină sub control comportamentul pedofil, clic pe Când întunericul nu este destul de întunecat: Ajutor pentru adulţii atraşi de copii şi Biserica, delincventul sexual şi reconcilierea!

Contra Curentului

De ce contează religia la ştiri?

Liniştea zilei de astăzi ne-a fost tulburată de o ştire documentată în stil românesc: Un pastor sectant pedofil prins în pat cu victima! sau sub alt titlu: Predicator penticostal abuzează copiii! ori alte asemenea titluri care ne fac să le mai urmărim ştirile acestor povestitori ai realităţilor.

Din start observăm că din trei persoane a contat doar religia unuia: penticostal şi predicator sau pastor, ceilalţi doi au o altă religie, probabil mai permisivă cu homosexualitatea şi pedofilia.

Realitatea e tristă. Un ţigan, pe numele lui Luniţă Viorel Costel, din Bocşa, undeva lângă Reşita a fost prins de către poliţişti în pat cu un minor. Este suspectat că a realizat inclusiv filme pornografice cu victimele sale.

Trist, jenant, revoltător, de plâns.

De ce nu s-a spus religia celorlalţi din banda care amăgea copiii? Religia lor permite abuzul sexual? Nici vorbă. Nicio religie din România nu are ca obiectiv pedofilia sau abuzul, însă evanghelicii, de data asta penticostalii, ies în evidenţă prin faptul că aceasta este o ştire genul: un om a muşcat un câine. Faptul că un câine a muşcat un om, este ceva banal, când însă omul devine câine, breaking news-ul e acolo. Că ceilalţi nu au pomenită religia denotă că nu e de mirare că au făcut astfel de lucruri, însă faptul că un penticostal face astfel de lucruri e revoltător şi de scris cu galben pe ecran.

Revoltător e şi faptul că ştirea e făcută în stil radio şanţ. Omul nu e pastor în nicio biserică penticostală, nici predicator recunoscut, o fi fost probabil pe undeva ceva povestitor sau doar el ştie… reaua intenţie este vizibilă. Trei surse de documentare au atestat veridicitatea informaţiei: toate televiziunile au preluat minciuna şi au titrat-o. N-ai ce să le faci, ei din asta trăiesc, din senzaţional. De data asta mint ca să senzaţionalizeze ştirea.

Unii comentatori pe Facebook sau pe unde au ocazia sunt nedumeriţi şi ofensaţi de faptul că reporterii menţionează religia.

Ea contează, mai ales cea evanghelică, penticostală, baptistă sau de care-o mai fi, pentru că această apartenenţă religioasă proclamă separarea de păcat, trăirea în sfinţenie, condamnă lumea şi păcatul şi este drept ca ştirile să ne ia în vizor, pentru că de fapt ei ne judecă după vorbele şi standardul promovat de noi. Asta trebuie să ne responsabilizeze: suntem ai lui Cristos şi nu putem face, nu putem spune orice, oricând.

Nu cred că e drept să ne simţim lezaţi de ştiri, ne supără pe drept păcatele semenilor noştri, însă când au dreptate mergem mai departe conştientizaţi încă odată că noi suntem o Evanghelie vie, citită, observată, relatată de toţi oamenii.

Au şi reporterii partea lor de vină, înfloresc realitatea. Trist este că au ce să înflorească.

Noi însă putem mai mult. Putem poate să ieşim în faţă şi să spunem că acesta este un păcat, şi să mai enumerăm poate câteva păcate pe care această naţiune de creştini le practică cu nonşalanţă. Nu cred că e momentul să tăcem, nici să ne dăm victime.

Aşadar action sau motor.

Sursa: www.pasi.ro

Un predicator român e acuzat de trafic de minori şi pornografie infantilă. Cum îşi alegea victimele
Viorel Costel Luniţă, predicator penticostal care se dădea drept pastor, abuza sexual băieți minori

Viorel Costel Luniţă, predicator penticostal care se dădea drept pastor, abuza sexual băieți minori

O poveste înfiorătoare a ieşit la iveală în Reşiţa, unde un predicator penticostal este acuzat, alături de alţi doi indivizi, de trafic de minori şi pornografie infantilă.

Doi dintre suspecţi, un bărbat de 35 de ani şi un altul de 70 se ocupau de racolarea mai multor tineri, care contra unor sume de bani întreţineau relaţii intime cu cel care poza într-o persoană respectabilă şi care îi îndemna pe oameni să se pocăiască.

Culmea este că predicatorul are şi certificat de revoluţionar şi este şi cetăţean de onoare al oraşului.

Când nu predica, Viorel Costel Luniţă, de 45 de ani, altfel bărbat însurat şi tatăl unei fetiţe, se ocupa şi cu pornografia.

Batjocorea băieţi care n-au împlinit 10 ani, pe care îi filma şi fotografia, ca să distribuie apoi pozele pe internet.

Copiii erau ademeniţi de doi bărbaţi, care îi racolau din familii şi sărace şi dezorganizate.

Odată păcăliţi, băieţii ajungeau în diferite case unde predicatorul stătea ocazional.

Predicatorul profita de un lucru foarte sensibil pentru copii: ştia că sunt săraci, aşa că le dădea bani şi mâncare, suficient cât să-i ademenească. În inocenţa lor, nu ştiau că această binefacere era de fapt începutul unui coşmar.

Predicatorul era cunoscut în comunitatea penticostală drept o persoană extrem de evlavioasă. Inclusiv online a publicat mai multe filmuleţe cu el la diverse adunări religioase

Dar tot pe internet, pe reţelele de socializare, predicatorul Viorel Luniţă îşi vâna şi potenţialele victime. Băieţi de şcoală primară pe care îi invita la discuţii private.

„S-au efectuat cinci percheziţii la trei suspecţi de pornografie infantilă. De la un bărbat s-au ridicat calculatoare şi laptopuri”, a declarat Ancuţa Cărbunaru, purtător de cuvânt IPJ Caraş.

Predicatorul penticostal era un om apreciat în Caraş Severin.

În 1996, printr-un decret dat de fostul preşedinte Ion Iliescu, Viorel Costel Luniţă a primit titlul de „Luptător pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989”

În 2009, acelaşi predicator a fost numit de primăria oraşului Reşiţa cetăţean de onoare.

Predicatorul riscă până la 18 ani de închisoare, la fel şi cei care l-au ajutat.

Sursa: www.stirileprotv.ro

Predicator penticostal ţigan, reţinut pentru pornografie infantilă homosexuală

Anchetatorii au efectuat miercuri percheziţii la trei locaţii din Reşiţa şi Bocşa, judeţul Caraş-Severin, într-un caz care vizează pornografia infantilă şi traficul de minori. Printre suspecţii reţinuţi se află şi un predicator penticostal. Victimele sunt băieţi de 14 şi 15 ani care erau racolaţi pentru relaţii sexuale. Toţi provin din familii dezorganizate. Unul dintre suspecţi a fost surprins de poliţişti chiar în pat cu un minor.

„Sunt trei percheziţii în Reşiţa. Sunt căutate trei persoane în vârstă de 35, 45 şi 70 de ani, pentru trafic de minori şi pornografie infantilă. Percheziţiile sunt organizate de BCCO Caraş-Severin şi Timişoara şi DIICOT Caraş-Severin. În acest caz este vorba despre minori, băieţi, care au fost racolaţi în vederea întreţinerii de relaţii sexuale”, a declarat corespondentului Mediafax purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Caraş-Severin, Ancuţa Cărbunaru.

Predicatorul penticostal, Viorel Costel Luniţă, este acuzat că a întreţinut relaţii homosexuale cu adolescenţi minori. Mai mult, acesta, împreună cu ceilalţi suspecţi, obişnuiau să filmeze scenele de sex.

Conform poliţiştilor, Viorel Costel Luniţă primea şi găzduia minorii recrutaţi de ceilalţi doi suspecţi, cărora le oferea bani sau alte foloase pentru a-i determina să întreţină cu el relaţii sexuale. „Bărbatul de 45 de ani le prezenta acestor minori materiale ce conţineau imagini pornografice şi deţinea, totodată, pe sisteme informatice, imagini cu acte sexuale cu minori. De asemenea, din investigaţii a reieşit că minorii ar fi fost plasaţi şi către alte persoane cu astfel de preocupări. Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost ridicate mai multe sisteme informatice şi medii de stocare a datelor informatice. Până în prezent, au fost identificate cinci victime minore”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Caraş. Sursă: FrontPress.ro

Sursa: www.frontpress.ro

Un predicator penticostal a fost ridicat de DIICOT sub acuzația de pedofilie. Bărbatul racola minori, în cadrul unei rețele.

27.11.2013

Predicatorul penticostal Costel Viorel Luniță a fost reținut miercuri seara pentru pornografie infantilă. Odată cu el a fost reținut și un bărbat în vârstă de 70 de ani, cel care se ocupa de racolarea copiilor. Potrivit reprezentanților Poliției Caraș-Severin, cei doi bărbați, dintre care unul are 70 de ani, care recrutau minori îi obligau să întrețină raporturi sexuale cu predicatorul, în mod repetat. „Acesta din urmă primea şi găzduia minorii recrutaţi de ceilalţi doi suspecţi, cărora le oferea bani sau alte foloase pentru a le determina să întreţină cu el relaţii sexuale. Bărbatul de 45 de ani le prezenta acestor minori materiale ce conţineau imagini pornografice şi deţinea, totodată, pe sisteme informatice, imagini cu acte sexuale cu minori. De asemenea, din investigaţii a reieşit că minorii ar fi fost plasaţi şi către alte persoane cu astfel de preocupări. Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost ridicate mai multe sisteme informatice şi medii de stocare a datelor informatice. Până în prezent, au fost identificate cinci victime minore”, se arată într-un comunicat al Poliției Caraș.

Procurorii DIICOT și polițiștii de la „Crimă Organizată” Reșița descins în această dimineață la trei adrese din Reșița și Bocșa, în cadrul unei acțiuni care viza o rețea de pedofili.

Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei recrutau băieți de 14-16 ani, pe care mai apoi îi puneau la dispoziția unui predicator penticostal din Bocșa. Pentru fiecare copil, predicatorul, în vârstă de 45 de ani, plătea între 30 și 50 de lei.

Din primele informații, copiii erau duși în locuri retrase, unde li se arătau filme porno, iar bărbații, inclusiv predicatorul, întrețineau cu ei raporturi sexuale. La un moment dat minorii au fost și filmați.

Rețeaua activează de mult timp, iar autoritățile o monitorizează de aproximativ doi ani. Printre acuzațiile care li se aduc membrilor grupării se află pornografia infantilă și traficul de persoane. În timpul perchezițiilor, bărbatul care recruta minori a fost găsit în pat, cu un băiat. El și predicatorul penticostal, împreună cu un alt bărbat au fost ridicați pentru audieri.

Sursa: www.evz.ro

Bărbații care se dădeau drept pastori penticostali și apoi abuzau sexual minori au fost condamnați

16.07.2014

Bărbații prinși anul trecut în noiembrie, după ce autoritățile au obținut informații că aceștia întrețineau relații sexuale cu copii, au fost condamnați de Tribunalul Caraș-Severin, pentru trafic de minori, la câte șase ani de închisoare.

Viorel Costel Luniţă şi Ştefan Fogoroşan pretindeau că sunt pastori ai Bisericii Penticostale, ca să atragă în jurul lor copii din medii sărace. Preferau băieții de 13-15 ani, pe care îi abuzau, iar ca să nu povestească despre cele întâmplate îi plăteau cu sume modice, între 30 și 50 de lei.

Copiii erau duși la locuința unuia dintre bărbați, unde li se arătau filme porno cu copii, după care li se cerea să repete în realitate cele văzute. Din investigaţii a reieşit că minorii ar fi fost plasaţi şi către alte persoane cu astfel de preocupări.

Luniţă şi Fogoroş au fost obligaţi, în solidar, la plata a câte 3000 euro ori contravaloarea în lei pentru fiecare dintre cei patru băieți abuzați care au admis acest lucru. Totodată, potrivit expressdebanat.ro, a fost menţinut sechestrul asigurător instituit asupra autovehiculului marca Dacia Logan, aparţinând inculpatului Luniţă.

Sursa: www.pressalert.ro

19.03.2014

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de Poliţia Judeţeană Caraş-Severin, poliţiştii de la Combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraş-Severin au percheziţionat casa unui bărbat de 47 de ani din Reşiţa.

„În urma investigaţiilor desfăşurate, s-a stabilit că cel în cauză recruta minori, de sex masculin, ce proveneau din familii dezorganizate şi cu o stare materială precară. În schimbul unor sume de bani, minorii erau determinaţi să participe la acte sexuale cu acesta”, se arată în comunicat.

Bărbatul a fost dus la sediul DIICOT Caraş-Severin, unde este audiat la ora transmiterii acestei ştiri. El este cercetat pentru trafic de minori, act sexual cu un minor şi corupţie sexuală. Conform unor surse apropiate anchetei, bărbatul, Adrian Valentin Adam, este acuzat că a racolat patru minori băieţi, cel mai mic dintre ei având 12 ani.

Potrivit surselor citate, poliţiştii au început cercetările în acest caz după reţinerea la sfârşitul lunii noiembrie a unui pastor penticostal din Reşiţa, pentru aceleaşi acuzaţii. Astfel, pornind de la cazul pastorului, anchetatorii au descoperit că în anturajul acestuia se afla un bărbat care căuta permanent băieţi minori din familii sărace, care erau dispuşi ca, în schimbul unor sume mici de bani, să întreţină raporturi sexuale cu suspectul.

În noiembrie 2013, doi bărbaţi, între care un predicator într-o biserică penticostală, au fost reţinuţi pentru trafic de minori şi pornografie infantilă, după mai multe percheziţii în judeţul Caraş-Severin, în urma cărora au fost identificate cinci victime, băieţi cu vârste între 14 şi 15 ani, şi au fost ridicate mai multe calculatoare în care erau stocate imagini pornografice.

Sursa: realitatea.net

CONDAMNARE. „Pastorii” pedofili de la Bocşa fac puşcărie pentru perversiuni cu băieţi de 14 ani!

16.07.2014

Falșii „pastori” pedofili de la Bocşa, condamnați la câte 6 ani de închisoare pentru perversiuni cu băieţi cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani.

Falșii „pastori” pedofili de la Bocşa, condamnați la câte 6 ani de închisoare pentru perversiuni cu băieţi cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani.

Cei doi penticostali care au fost judecaţi la Tribunalul Caraş-Severin pentru trafic de minori şi-au primit pedepsele.

Viorel Costel Luniţă şi Ştefan Fogoroşan, care se dădeau pastori ai Bisericii Penticostale, dar despre care reprezentanţii oficiali ai cultului spun că nu au făcut altceva decât să participe la slujbele religioase, vor sta departe o vreme de biserică, dar nici nu-şi vor mai putea satisface poftele bolnave. Apucăturile lor îi costă ani de închisoare, numai că victimele lor, cel puţin patru băieţi cu vârste până în 14-15 ani, vor rămâne marcaţi pe viaţă.

Au recunoscut faptul că au întreţinut relaţii sexuale cu bărbaţi, dar au căutat scuze precizând că nu cunoşteau faptul că sunt minori. Nu i-a crezut nimeni, dar, cu toate astea, Luniţă şi Fogoroş au cerut instanţei schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina lor, sperând într-o pedeapsă cât mai mică. Nu s-a întâmplat însă aşa, astfel că ambii pedofili au primit câte şase ani de închisoare. „Se deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive, începând cu data de 28.11.2013 şi până la zi”, a precizat Rustin Ciasc, preşedintele Tribunalului Caraş-Severin.

Faţă de inculpaţi a fost menţinută măsura arestării preventive pe o perioadă de 60 de zile, pentru că ambii au contestat soluţia la Curtea de Apel Timişoara, sentinţa magistraţilor cărăşeni nefiind definitivă. Luniţă şi Fogoroş au fost obligaţi, în solidar, la plata a câte 3000 euro ori contravaloarea în lei pentru fiecare dintre cele patru părţi vătămate, reprezentând daune morale. Totodată, a fost menţinut sechestrul asigurător instituit asupra autovehiculului marca Dacia Logan aparţinând inculpatului Luniţă.

Sursa: expressdebanat.ro

Încă un „pastor” penticostal pedofil condamnat pentru trafic de minori!

06.03.2015

Imaginea Bisericii Penticostale din Caraş-Severin este din nou pătată, după ce un al treilea „pastor” a fost condamnat la închisoare cu executare pentru că a întreţinut relaţii sexuale cu băieţi de 14 ani!

Cei doi penticostali care profitau de naivitatea copiilor, în special băieţi cu vârste de până în 15 ani, s-au dovedit a fi de fapt trei. Viorel Costel Luniţă şi Ştefan Fogoroşan (foto), care au pretins că sunt pastori ai Bisericii Penticostale, şi-au satisfăcut poftele sexuale bolnave cu cel puţin patru copii. Cei doi au fost condamnaţi definitiv la câte şase ani în închisoare şi vor achita câte 3000 euro fiecăreia dintre cele patru părţi vătămate, reprezentând daune morale.

Săptămâna aceasta a venit rândul unui alt pedofil care pretinde că e pastor penticostal să-şi afle sentinţa. Deocamdată, cea dată de prima instanţă. Valentin Adrian Adam a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de trei ani şi şase luni închisoare. Cei trei pedofili au în mod cert o legătură cu Biserica Penticostală, dar oficialii acesteia susţin că nu au fost pastori, ci cel mult au frecventat lăcaşul de cult. „Astfel de fapte nu se practică! Sunt împotriva Legii, a Statului și a Bibliei. Nu au fost botezaţi în Biserica Penticostală, dar este posibil să fi făcut parte dintr-o mișcare independentă”, a explicat Ciprian Bârsan.

Sursa: expressdebanat.ro

***

Biserica Adventista din România reactionează dur și prompt, lăsându-l pe Antal Orban fără titlurile de pastor și director de liceu

de Liviu Alexa

21 decembrie 2014

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România reacţionează cinstit şi prompt în faţă tsunami-ului media declanşat de Ziar de Cluj. Înţelegând bine demersul nostru, conducerea Bisericii Adventiste din România nu ascunde mizeria sub preş şi ne trimite un comunicat emoţionant prin care spune că oameni precum Orban Antal nu reprezintă valorile comunităţii de adventişti, de creştini, anunţându-ne că a decis retragerea calităţii de pastor al Bisericii şi de director al Liceului Teologic Adventist Maranatha.

Poziţia Bisericii Adventiste este una fermă. În comunicat se vorbeşte despre faptul că există dovezi şi la Biserica Adventistă despre cele întâmplate între pastorul Orban Antal şi elevă A. O., ba chiar aflăm de la conducerea adventiştilor că Orban Antal şi-a recunoscut comportamentul imoral.

Surprizele nu încetează să apară. Dovedind încetineală sufletească sau poate sperând că poate altera cu ameninţări faptele prezentate de Ziar de Cluj, Orban Antal ne somează printr-un comentariu lăsat pe Ziar de Cluj să scoatem de îndată articolul.

Ziar de Cluj îi recomandă să citească poziţia OFICIALĂ a Departamentului Educaţie din cadrul Conferinţei Transilvania de Nord a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România.

„În urma confirmării însoțite de dovezi, dar și a recunoașterii unui comportament imoral al domnului Orban Antal Ferencz, vă facem cunoscută decizia retragerii calității de director al Liceului Teologic Adventist «Maranatha» și a calității de pastor al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

De asemenea, luând în considerare evidențele cu privire la faptele relatate, în cadrul următoarei întâlniri administrative, ținând cont de prevederile Manualului Bisericii, care prevede pentru acest caz excluderea din rândul membrilor, credincioșii bisericii locale vor discuta acest caz și vor decide situația legată de calitatea de membru al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea a domnului Orban Antal Ferencz.

Dincolo de aceste precizări administrative, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, cu profundă durere, își manifestă dezamăgirea și durerea față de apariția unui astfel de comportament incompatibil cu această chemare nobilă și sfântă, în cadrul unei instituții de învățământ adventiste.

De asemenea, dorește să își exprime dezaprobarea față de acest gest inexplicabil pentru o persoană atât de respectată în societate și un model al educației adventiste.

Putem doar să constatăm o enormă distanțare între realitatea afișată față de familie, colegi și elevi și realitatea, consternant de neplăcută și surprinzătoare, din viața personală.

Putem doar să ne cerem iertare că am făcut o alegere greșită în privința unui om în care am avut încredere, că i-am dezamăgit pe copii și pe părinți, pe cei care au avut încredere în noi și în standardele înalte ale educației adventiste.

Însă credem că putem recâștiga încrederea pierdută. Poate cu «zgârieturi», poate cu întârziere, însă vrem să arătăm că a fost doar o eroare nefericită, că educația oferită aici aduce rezultate vizibile în ceea ce privește rezultatele școlare și standardele morale personale.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea se remarcă în rândul bisericilor creștine prin faptul că deține unul dintre cele mai dezvoltate sisteme educaționale protestante din lume cu 7800 școli, colegii și universități ce asigură educația a peste 1800000 de persoane.

Dorim să vă asigurăm că, în calitate de parte componentă a acestui ansamblu, ne dorim să rămânem parteneri în educarea copiilor dumneavoastră.

Din acest motiv, credem că este nevoie de noi standarde în ceea ce privește alegerea și numirea cadrelor didactice și a managerilor Liceului Teologic «Maranatha». În următoarea perioadă, atenția și prioritățile noastre se vor îndrepta spre aceste aspecte, pentru a vedea care sunt cele mai bune soluții implementate de alte unități școlare similare și care au dat rezultate.”

Comunicatul este semnat de Romeo Asanache – Director Departament Educație din Conferința Transilvania de Nord. Ce mai spuneti acum, domnule Orban Antal?

A fost sunat de Ziar de Cluj şi a închis telefonul

Ipocrizia lui Orban Antal este epică. La ora 3:11, el a fost sunat de un jurnalist al Ziar de Cluj. A refuzat să vorbească, a închis telefonul.

Având în vedere că Orban a revenit în această seară cu ameninţări, Ziar de Cluj i-a răspuns cu următorul e-mail, asigurându-l că dreptul la replică va fi publicat imediat şi rugându-l pe Orban Antal să răspundă şi la câteva întrebări.

„Stimate domnule director,

Am observat un comentariu pe ziarul pe care îl conduc în care ne cereaţi să scoatem articolul care vă vizează şi pe care îl consideraţi neadevărat.

Acest lucru este imposibil. Dar este foarte sigur, în schimb, că vă vom publica un drept la replică. În fapt, eu v-am cerut astăzi telefonic poziţia, lucru pentru care am dovadă, şi dumneavoastră aţi refuzat să vorbiţi cu mine.

În acest sens, dacă doriţi să ne oferiţi un drept la replică, pe care, repet, îl voi publica negreşit, vă rog să adăugaţi pe lângă opiniile dumneavoastră faţă de subiect şi răspunsurile la următoarele întrebări:

1) Recunoaşteţi relaţia avută cu numită A. O., fosta elevă la Liceul Teologic Maranatha?

2) Este adevărat că i-aţi dat primele mesaje-text la începutul relaţiei când A. O. era încă la liceu?

3) Aţi avut relaţii sexuale cu A. O.? Deţinem o înregistrare audio în care ea spune că da. Credeţi că minte?

4) Aţi schimbat mai multe mesaje cu numita A. O. de-a lungul ultimilor ani, printre care şi poze de-ale dumneavoastră în ipostaze intime, mimând actul sexual?

5) Este adevărat că i-aţi făcut diverse cadouri numitei A. O., constând în dulciuri, în special tablete şi cutii de ciocolată?

6) Este singura elevă a Liceului Maranatha cu care aţi avut asemenea relaţii? Mai sunt şi altele?

7) Este adevărat că aţi avut deja o întâlnire cu liderii comunităţii adventiste? Aţi făcut confesiuni la acea întâlnire? În ce au constat ele?

8) În cazul în care consideraţi că nu aţi greşit, cum vă explicaţi retragerea poziţiei dumneavoastră de pastor şi director de şcoală de către chiar Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea?

9) Vă asumaţi o întâlnire cu reporterii Ziar de Cluj în care să discutăm şi alte dovezi, din punctul nostru de vedere incriminante, ale relaţiei pe care aţi avut-o cu A. O.?

Domnule Orban, aştept cu interes aceste răspunsuri. Vor fi publicate imediat.

Liviu Alexa

director

Ziar de Cluj

Ziar de Cluj îi roagă pe toţi clujenii care au cunoştinţă de alte abuzuri de orice fel ale preoţilor sau pastorilor din Cluj, indiferent că sunt baptişti, ortodocşi, catolici, protestanţi sau adventişti, să ni-i dea în vileag pe scrie@ziardecluj.ro.

Suntem un ziar serios şi îi asigurăm pe toţi cei ce ne vor scrie că NU VOM DIVULGA IDENTITATEA LOR NICIODATĂ.

Legea îi protejează pe jurnalişti în ceea ce priveşte identitatea surselor. Nici măcar instanţa nu ne poate obligă să le dezvăluim.

Aveţi încredere. Daţi în perverșii şi în hoţii ce îşi bat joc de ideea de Biserică!

Sursa: www.ziardecluj.ro

Liceul Teologic Adventist Maranatha, Cluj-Napoca

21 decembrie 2014

În urma informațiilor confirmate cu privire la comportamentul imoral al domnului Orban Antal Ferencz, director al Liceului Teologic Adventist „Maranatha”, în numele corpului didactic și al personalului auxiliar, exprim consternarea și indignarea față de această situație. Respectivul fapt este o lovitură gravă și umilitoare dată întregului colectiv, elevilor, educației creștine și Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, care sprijină această respectabilă instituție de învățământ creștin.

Cuvintele de părere de rău ar fi prea puține, pentru că ceea ce s-a întâmplat este impardonabil pentru orice instituție, cu atât mai mult una care își are menirea să ofere tinerilor posibilitatea de a-și forma caractere pentru veșnicie. Fapta domnului Orban a lăsat o pată greu de șters, însă ne încredem în Dumnezeu, care mai poate repara ceva din răul făcut.

Ca instituție și ca oameni împreună simțitori cu cei afectați, datorită rușinii produse, ne cerem iertare că așa ceva s-a întâmplat tocmai cu cel pus să vegheze asupra păstrării caracterului și valorilor morale între cadre și elevi.

Avem încredere că părinții și elevii vor înțelege că acest om nu reprezintă Liceul „Maranatha” și credem în înțelepciunea divină, care va demonstra calitatea acestui așezământ educațional, care de 20 de ani își face un nume în educația creștină din țara noastră. Deși acest nume a fost acum mânjit, noi, profesorii Liceului Teologic Adventist „Maranatha”, ne angajăm solemn că vom veghea asupra caracterelor noastre, pentru a fi așa cum ne cere Cel Sfânt, ca acest liceu creștin să nu mai dezamăgească pe oameni și pe Dumnezeu.

În preajma sărbătorilor de Nașterea Domnului și a Noului An, ne dorim ca Mântuitorul tuturor să fie primit mai mult ca niciodată în Liceul nostru și acest moment cutremurător să îl transformăm într-un nou început.

Daniel Cirt

Capelan

Liceul Teologic Adventist Maranatha

Sursa: www.facebook.com

Pastorul adventist adulterin Antal Orban din Cluj vorbește. În timp ce se gândește la pozele indecente cu o fostă eleva de-a sa. Published on Dec 21, 2014

Clic pe linkurile de mai jos!

Homosexualitatea în bisericile evanghelice

Homosexualitatea loveşte bisericile evanghelice

Reacţii la excluderea din biserică a unui evanghelic pentru homosexualitate şi alcoolism

Homosexualitatea, pedofilia şi agenda homosexuală în lumea creştină de astăzi

Pastors Who Sexually Abused Children

1 2 3 92