Archive for Articole

Transsexualitatea – Glosar de termeni

Drag queen: De obicei un bărbat homosexual care caricaturizează femeile în scopuri teatrale. În afara scenei, astfel de interpreți sunt de obicei mulțumiți să-și asume rolul genului propriu. (Termenul „drag” provine din teatrul elisabetan. Atunci femeilor nu li se îngăduia să joace pe scenă. Rolurile feminine erau jucate de tineri care „târau” costume feminine grele – care aveau uneori mici roți atașate – de-a lungul scenei.)

Gender: Caracteristicile psihologice și sociale care, pentru cel în cauză indică sinele, iar pentru ceilalți, că un individ este bărbat sau femeie.

Tulburarea de identitate de gen: Tulburarea de identitate de gen (TIG) și disforia de gen sunt termeni clinici folosiți pentru a descrie condiția psihologică prin care trec cei care se referă la ei înșiși ca „transsexuali” sau „transgenderi”. Astfel de termeni clinici sunt mai preciși, deoarece implică faptul că problema este identitatea autopercepută, ceea ce este confirmat de greutatea opiniei medicale obiective.

Operația de reconstrucție a genului: Numită și operație de schimbare de sex (OSS). Operația de reconstrucție a genului se referă la o serie de operații chirurgicale care au ca scop să conformeze, în mod superficial, corpul persoanei cu sexul biologic opus.

Homosexualitatea: Atracția fizică și/sau emoțională (căreia nu i se dă neapărat curs) față de persoanele de același sex. Puțini bărbați homosexuali sunt confuzi cu privire la identitatea lor de gen masculină. Identitatea de gen ambivalentă este mai obișnuită la femeile homosexuale (lesbiene). Puțini bărbați homosexuali sunt atrași de persoane transgender.

Intersex: Spre deosebire de transsexualitate, intersexualitatea se referă la un număr de condiții medicale rare, unde ambiguitatea sexuală există de la naștere sau se dezvoltă mai târziu. Unele condiții intersex pot să nu fie evidente până la pubertate. Condițiile intersex nu reprezintă transsexualitate. Condițiile intersex rezultă din anomalii cromozomiale.

Sexul: Diferența biologică între bărbat și femeie, care este determinată la scurt timp după concepție și este de obicei confirmată la naștere prin observare.

Trans, bărbat trans, femeie trans: Termeni folosiți în cadrul stilului de viață aferent, care se referă de obicei la indivizi care trăiesc în rolul de gen asumat.

Transgender: Interschimbabil cu transsexual.

Transsexual: Se referă la condiția, de obicei autodiagnosticată, a unei persoane transsexuale sau transgender. O astfel de persoană este aparent normală din punct de vedere biologic, dar ca rezultat al unei crize personale de identitate are o dorință copleșitoare de a fi identificată ca aparținând sexului opus. În mod obișnuit, astfel de persoane au convingerea că s-au născut în corpul greșit.

Travestit: Travestismul (travestirea) reprezintă purtarea de îmbrăcăminte aparținând sexului opus, de obicei de către bărbați, rezultând adesea în excitație sexuală.

[Glossary. Copyright © 2010 Keith Tiller & Parakaleo Ministry. Tradus şi publicat cu permisiune. Misiunea poate fi contactată pe site-ul www.parakaleo.co.uk.]

Declarația de la Nashville

Peste 150 de lideri creştini au lansat „Declaraţia de la Nashville”, care proclamă relevanţa sexualităţii creştine în vremurile terifiate de confuzia sexuală în care trăim.

Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem… Psalmul 100:3

În zorii secolului 21, creștinii evanghelici se găsesc într-o perioadă de tranziție istorică. Astfel cultura occidentală a devenit tot mai post-creștină, s-a angajat într-o revizuire masivă a ceea ce înseamnă a fi o ființă umană.

Într-o largă măsură, spiritul epocii noastre nu mai discerne sau nu își mai găsește plăcerea în frumusețea creației lui Dumnezeu pentru viața umană. Mulți neagă faptul că Dumnezeu a creat ființele umane pentru gloria Sa și că scopurile Sale bune pentru noi includ crearea noastră fizică și personală ca bărbat și femeie. A devenit normal să credem că identitatea umană ca bărbat și femeie nu face parte din planul frumos al lui Dumnezeu, ci că este mai degrabă o expresie a preferințelor autonome ale unui individ. Calea spre bucuria deplină și durabilă prin buna creație a lui Dumnezeu pentru oameni este astfel înlocuită de calea alternativelor de scurtă durată, care mai devreme sau mai târziu ruinează viața umană și Îl dezonorează pe Dumnezeu.

Acest spirit secular al epocii noastre reprezintă o mare provocare pentru Biserică. Își va pierde Biserica lui Isus Hristos convingerea biblică, claritatea și curajul și se va contopi în spiritul veacului? Ori se va ține strâns de cuvântul vieții, va lua curaj de la Isus și va proclama fără rușine calea Lui ca și calea vieții? Își va menține mărturia clară, contraculturală într-o lume care pare a merge spre ruină?

Suntem convinși că a fi creștin în generația noastră înseamnă a declara din nou adevărata istorie a lumii și a scopului nostru în ea – în special ca bărbat și femeie. Scriptura creștină ne învață că nu există decât un singur Dumnezeu, care este Creatorul și Domnul tuturor. Numai Lui, fiecare persoană îi datorează mulțumire, o inimă de laudă și credință totală. Aceasta nu este doar calea glorificării lui Dumnezeu, ci și cunoașterii proprii. Să-L uităm pe Creatorul nostru înseamnă să uităm cine suntem, că ne-a creat pentru Sine. Și că nu ne putem cunoaște cu adevărat pe noi înșine fără să-L cunoaștem cu adevărat pe Cel care ne-a creat. Nu ne-am creat singuri. Nu ne aparținem. Adevărata noastră identitate, ca bărbat și femeie, ne este dată de Dumnezeu. Nu este doar prostesc, ci fără speranță să încercăm să fim ceea ce Dumnezeu nu ne-a conceput să fim.

Credem că proiectul lui Dumnezeu pentru creația Sa și pentru modul Său de mântuire au ca scop să-i aducă Lui cea mai mare glorie și să ne aducă nouă cel mai mare bine. Planul lui Dumnezeu ne oferă cea mai mare libertate. Isus a spus că a venit în lume pentru ca noi să putem avea o viață deplină. El este de partea noastră, nu împotriva noastră. Prin urmare, cu speranța slujirii Bisericii lui Hristos și pentru a mărturisi public intențiile bune ale lui Dumnezeu cu privire la sexualitatea umană relevată în Scriptura creștină, prezentăm următoarele aserțiuni și negări.

ARTICOLUL 1

AFIRMĂM că Dumnezeu a conceput căsătoria ca fiind uniunea de legământ, sexuală, procreativă, pentru toată viața, dintre un bărbat și o femeie, ca soț și soție, menită să semnifice dragostea legământului dintre Hristos și mireasa Lui, Biserica.

NEGĂM că Dumnezeu a proiectat căsătoria pentru a fi o relație homosexuală, poligamă sau poliamoroasă. Negăm, de asemenea, că aceasta este un simplu contract uman, mai degrabă decât un legământ făcut în fața lui Dumnezeu.

ARTICOLUL 2

AFIRMĂM că voia lui Dumnezeu relevată pentru toți oamenii este castitatea în afara căsătoriei și fidelitatea în cadrul căsătoriei.

NEGĂM că orice afecțiuni, dorințe sau angajamente justifică actul sexual înaintea sau în afara căsătoriei; de asemenea, nu justifică nicio altă formă de imoralitate sexuală.

ARTICOLUL 3

AFIRMĂM că Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, primele ființe umane, după chipul Lui, egale ca persoane înaintea lui Dumnezeu și distincte ca bărbat și femeie.

NEGĂM că diferențele divin rânduite dintre bărbat și femeie sunt inegale în demnitate și valoare.

ARTICOLUL 4

AFIRMĂM că diferențele divin rânduite dintre bărbat și femeie reflectă creația originală a lui Dumnezeu și că sunt menite pentru binele și prosperitatea oamenilor.

NEGĂM că aceste diferențe sunt rezultatul marii Căderi sau o tragedie care trebuie depășită.

ARTICOLUL 5

AFIRMĂM că diferențele dintre structurile de reproducere masculine și cele feminine sunt parte integrantă a creației lui Dumnezeu pentru concepția de sine ca bărbat sau femeie.

NEGĂM că anomaliile fizice sau condițiile psihice anulează legătura creată de Dumnezeu între sexul biologic și conceperea ca bărbat sau femeie.

ARTICOLUL 6

AFIRMĂM că oamenii născuți cu o dereglare fizică a dezvoltării sexuale sunt creați în imaginea lui Dumnezeu și că au demnitate și valoare egală cu toți ceilalți semeni. Ei sunt recunoscuți de către Domnul nostru Isus în cuvintele Sale, „eunuci, care din pântecele mamei au fost născuți așa”. Ca toți ceilalți, ei sunt bine-veniți ca urmași credincioși ai lui Isus Hristos și ar trebui să-și îmbrățișeze sexul biologic, în măsura în care poate fi cunoscut.

NEGĂM că ambiguitățile legate de sexul biologic ale unei persoane fac ca un om să nu poată trăi o viață roditoare într-o supunere voioasă lui Hristos.

ARTICOLUL 7

AFIRMĂM că acceptarea de sine ca bărbat sau femeie ar trebui definită de scopurile sfinte de creație și răscumpărare ale lui Dumnezeu, așa cum este relevat în Scriptură.

NEGĂM că adoptarea unei concepții de sine homosexuală sau transsexuală este în concordanță cu scopurile sfinte de creație și răscumpărare ale lui Dumnezeu.

ARTICOLUL 8

AFIRMĂM că oamenii care experimentează atracție sexuală pentru persoane de același sex pot trăi o viață bogată și plăcută lui Dumnezeu, prin credința în Isus Hristos, așa cum ei, ca toți creștinii, umblă în puritatea vieții.

NEGĂM că atracția sexuală pentru persoanele de același sex face parte din binele natural al creației inițiale a lui Dumnezeu sau că poziționează o persoană în afara speranței Evangheliei.

ARTICOLUL 9

AFIRMĂM că păcatul distorsionează dorințele sexuale, direcționându-le departe de legământul căsătoriei și către imoralitatea sexuală – o denaturare care include atât imoralitatea heterosexuală, cât și cea homosexuală.

NEGĂM că un tipar de lungă durată a dorinței pentru imoralitatea sexuală justifică un comportament sexual imoral.

ARTICOLUL 10

AFIRMĂM că este greșit să aprobăm imoralitatea homosexuală sau transgenderismul și că această aprobare constituie o deviere esențială de la mărturia și credința creștină.

NEGĂM că aprobarea imoralității homosexuale sau a transgenderismului este o chestiune de indiferență morală, cu care creștinii ar trebui să fie sau nu de acord.

ARTICOLUL 11

AFIRMĂM datoria noastră de a spune adevărul cu dragoste de fiecare dată, inclusiv atunci când vorbim cu unul sau despre altul ca bărbat sau femeie.

NEGĂM orice obligație de a vorbi în așa fel încât să dezonoreze creația imaginii lui Dumnezeu ca bărbat sau femeie.

ARTICOLUL 12

AFIRMĂM că harul lui Dumnezeu în Hristos oferă atât iertare milostivă, cât și putere de transformare, și că această iertare și putere îi permit unui urmaș al lui Hristos să renunțe la dorințele păcătoase și să trăiască într-o manieră demnă Domnului.

NEGĂM că harul lui Dumnezeu în Hristos este insuficient pentru iertarea tuturor păcatelor sexuale și pentru a da putere de sfințire fiecărui credincios care se simte atras în păcatul sexual.

ARTICOLUL 13

AFIRMĂM că harul lui Dumnezeu în Hristos le dă posibilitatea păcătoșilor să renunțe la autoconcepțiile transsexuale și prin îndurarea divină să accepte legătura creată de Dumnezeu între sexul biologic și concepția de sine ca bărbat sau femeie.

NEGĂM că harul lui Dumnezeu în Hristos sancționează concepțiile de sine care sunt în antiteză cu voia lui Dumnezeu relevată.

ARTICOLUL 14

AFIRMĂM că Isus Hristos a venit în lume să-i salveze pe păcătoși și că prin moartea și învierea lui Hristos, iertarea păcatelor și viața veșnică sunt disponibile fiecărei persoane care se pocăiește de păcat și se încrede în Hristos ca Mântuitor, Domn și valoare supremă.

NEGĂM că brațul lui Dumnezeu este prea scurt pentru a salva sau că nu poate ierta orice păcătos.

[Nashville Statement. Copyright © 2017 CBMW – A Coalition for Biblical Sexuality. Traducere preluată de pe www.facebook.com/samytutac. Declarația în limba engleză este publicată pe site-ul www.cbmw.org.]

Când homosexualitatea îţi loveşte familia…

Barbara Johnson

Barbara Johnson

Încetează să te condamni! Nu poţi să-ţi asumi răspunderea pentru alegerea pe care a făcut-o copilul tău. Renunţă la autocompătimire, realizează că nu există doar un factor care să constituie cauza de bază a homosexualităţii.

Nu încerca să dai sfaturi! Decât să joci rolul consilierului/psihologului, mai bine iubeşte-ţi şi acceptă-ţi necondiţionat copilul care se luptă cu identitatea sa.

Fă o „cutie a bucuriei”, o colecţie de versete şi poezii care te inspiră, care să te ajute să faci mai uşoare zilele când simţi instalându-se ceaţa depresiei.

Menţine deschise canalele de comunicare cu copilul tău – chiar şi atunci când a plecat de acasă. Dacă ai dat greş în confruntarea iniţială, întinde-i mâna cu dragoste, recunoscând că ai făcut o greşeală reacţionând exagerat. Concentrează-te ca să faci din căminul tău un loc plin de căldură şi de iubire pentru restul familiei tale.

Implică-te într-o biserică centrată pe laudă, într-un grup de rugăciune, în hobby-uri, în misiuni care folosesc înregistrările, în ajutorarea altor oameni în suferinţa lor. Aceasta îţi va muta atenţia în afara ta şi a suferinţei tale.

Laudă-L pe Domnul neîncetat, în ciuda circumstanţelor tale. Crede că El cunoaşte rezultatul final – şi va aduce binele din el.

Găseşte un prieten căruia să-i poţi împărtăşi gândurile tale, cu care să poţi râde sau plânge. Puterea pe care o primeşti în mod obişnuit de la prieteni este de nepreţuit.

Poartă-ţi mereu copilul în rugăciune! Aminteşte-ţi că Dumnezeu deţine controlul.

Agaţă o spatulă mare într-un loc vizibil, ca să-ţi aminteşti că mâna ta şi mâna lui Dumnezeu sunt singurele care te pot scoate din blocajul emoţional al autocompătimirii.

[Barbara Johnson, When Homosexuality Hits Your Home… Copyright © Barbara Johnson. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Minciuni pe care le-am crezut (și pe care le cred mulți alții)

1) Noi suntem unicii deținători ai adevăratei credințe. Toți ceilalți evanghelici au o credință greșită, într-un aspect sau altul. Ortodocșii și catolicii au o credință complet greșită.

2) Cei care vin la biserica noastră sunt mântuiți. Cei care veneau la biserica noastră, dar nu mai vin, au căzut de la credință sau nu au fost niciodată mântuiți. Cei care merg la biserici evanghelice diferite de a noastră este posibil să nu fie mântuiți. Ortodocșii și catolicii sigur nu sunt mântuiți. Cei care nu merg la nicio biserică evanghelică nu sunt mântuiți.

3) Preoții ortodocși nu sunt mântuiți. Majoritatea sunt niște prefăcuți. Mulți dintre ei își însușesc banii din cutia milei.

4) Este posibil ca ortodocșii și catolicii cărora li se taie capul fiindcă refuză să se lepede de Hristos și să treacă la islam să nu fie de fapt mântuiți. Numai Dumnezeu cunoaște soarta lor.

5) Noi avem credința bisericii primare. Prin urmare, timp de 1500-1900 de ani, până a apărut biserica noastră, nu au existat credincioși adevărați. A fost un vacuum pe care l-am umplut noi.

6) Mântuirea înseamnă să renunți la religia ortodoxă și să treci la religia noastră. Dacă nu renunți la religia ta pentru religia noastră, cu siguranță nu poți fi mântuit. Desigur, noi nu vom folosi aceste cuvinte când îți vom prezenta vestea bună, ci un echivalent al lor, care însă îți va cere să faci exact asta.

7) Oamenii care vin de mult timp la biserica noastră sunt maturi spiritual.

8) Funcția de pastor este biblică. Nu este adevărat că a apărut la Reformă, după 1500 de ani de la Învierea lui Hristos.

9) Cerința ca pastorii să fie căsătoriți este biblică. Nu contează că astfel apostolul Pavel și Timotei nu s-ar califica să fie pastori în biserica noastră.

10) Pastorul ne este superior. E un fel de supraom.

11) Pentru a fi pastor sau predicator, nu este nevoie să fii autodidact sau să ai facultate, Domnul îți va da cuvânt la vremea potrivită.

12) Cu cât programul de duminică dimineața este mai lung, cu atât suntem mai spirituali. Nu contează că avem predicatori fără dar de predicare, sunt bărbați, deci sunt calificați să se ridice și să predice.

13) Dacă oamenii se plictisesc la predicile tale înseamnă că sunt ei nespirituali, nu că îți lipsește ție darul de predicare de la Dumnezeu sau inteligența lingvistică de la natură.

14) Dacă nu știi nimic despre un anumit subiect, nu are rost să depui eforturi să te informezi. Biblia îți este suficientă ca să-l abordezi competent în predică.

15) Dacă ai carte puțină și nu ești capabil să argumentezi un punct de vedere, este în ordine să te ridici în adunare și să vorbești ca din partea lui Dumnezeu. Domnul Se uită la inimă.

16) Sărăcia este o binecuvântare de la Dumnezeu.

17) Cine e sărac, e smerit. Oamenii săraci nu sunt mândri.

18) Cine e smerit poartă haine demodate, ca acum 40 de ani, și are carte puțină.

19) Cine e bogat e iubitor de bani. Se închină lui Mamona.

20) Boala este o binecuvântare de la Dumnezeu. Dacă nu-mi dădea boala asta, nu mă pocăiam. Concluzie: Dumnezeu era incapabil să mă atragă la El dacă nu-mi dădea boala, sau nu mă făcea să-mi pierd un picior, sau nu-mi lua copilul din lumea celor vii etc.

21) Oamenii credincioși sunt fericiți. Dacă ești credincios și nu ești fericit, ceva nu este în ordine cu tine.

22) Nu există fericire mai mare decât să suferi pentru Hristos. Concluzie: bărbații creștini cărora le taie capul ISIS sunt fericiți. Femeile și fetițele creștine care sunt sclave sexuale la ISIS sunt fericite.

23) Oamenii necredincioși nu sunt fericiți. Cei care trăiesc în concubinaj nu pot fi fericiți.

24) Dacă ești necăsătorit, îți lipsește ceva. Mă rog pentru tine să-ți găsești jumătatea.

25) În biserica noastră nu predicăm niciodată din 1 Corinteni 7. Acelea sunt doar părerile personale ale apostolului Pavel despre căsătorie și celibat. Toate celelalte păreri ale lui sunt biblice, dar acelea nu sunt de luat în seamă.

26) Noi trebuie să-i ajutăm pe cei bolnavi și săraci numai dacă se decid să vină la biserica noastră, altfel nu. Să-i ajute ortodocșii, că sunt de-ai lor.

27) Pastorii și predicatorii bisericii noastre sunt oameni sfinți. Este imposibil ca ei să se uite în mod nepotrivit la femei pe stradă.

28) Pastorii și predicatorii bisericii noastre sunt oameni sfinți. Este imposibil ca ei să se masturbeze.

29) Pastorii și predicatorii bisericii noastre sunt oameni sfinți. Este imposibil ca ei să fie atrași sexual de bărbați.

30) Pastorii și predicatorii bisericii noastre sunt oameni sfinți. Este imposibil ca ei să fie atrași sexual de copii.

31) Pastorii și predicatorii bisericii noastre sunt oameni sfinți. Este imposibil ca ei să practice homosexualitatea sau să abuzeze sexual copii.

32) Tinerii din biserica noastră sunt curați. Este imposibil ca ei să se masturbeze, să privească pornografie, să facă sex virtual, să trimită imagini sexuale cu ei pe telefon, să facă videochat sau să se prostitueze.

33) Toți tinerii din biserica noastră sunt virgini în noaptea nunții.

34) Bărbații căsătoriți și femeile căsătorite din biserica noastră sunt oameni sfinți. Este imposibil ca ei să se uite la pornografie sau să se masturbeze.

35) Este imposibil să existe homosexuali în biserica noastră.

36) 2 Corinteni 5:17: „Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” Concluzie: dacă ești homosexual și te pocăiești, nu vei mai fi atras sexual de bărbați, ci de femei.

37) Dacă un homosexual vrea să se schimbe, să-și facă prietenă sau să se căsătorească.

38) Dacă un homosexual este căsătorit cu o femeie, înseamnă că s-a schimbat.

39) Dacă un homosexual are o soție frumoasă, nu va mai fi atras sexual de bărbați.

40) Este imposibil să existe pedofili sau abuzatori sexuali ai copilului în biserica noastră.

41) 2 Corinteni 5:17: „Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” Concluzie: dacă ești pedofil și te pocăiești, nu vei mai fi atras sexual de copii, ci de femei.

42) 2 Corinteni 5:17: „Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” Concluzie: dacă un pedofil a abuzat sexual copii și s-a pocăit, nu mai este nevoie să i se interzică accesul la copii, fiindcă nu-i va mai abuza.

43) Dacă un pedofil vrea să se schimbe, să-și facă prietenă sau să se căsătorească.

44) Dacă un pedofil este căsătorit cu o femeie, înseamnă că s-a schimbat.

45) Este imposibil să existe copii abuzați sexual în biserica noastră. Dacă ar exista, ne-ar fi spus.

46) Este imposibil să existe adulți abuzați sexual în copilărie în biserica noastră. Dacă ar exista, ne-ar fi spus.

47) Este imposibil să existe incest în biserica noastră.

48) Este imposibil să existe abuz sexual al soției în biserica noastră.

49) Este imposibil ca cei căsătoriți din biserica noastră să practice perversiuni sexuale: sex oral, sex anal, sex în grup, schimb de parteneri de comun acord.

50) Este imposibil ca femeile din biserica noastră să se prostitueze în căsătorie.

51) Este imposibil să existe adulter în biserica noastră.

52) Este imposibil să existe abuz emoțional sau abuz fizic al copilului în biserica noastră.

53) Este imposibil ca femeile din biserica noastră să avorteze sau să folosească mijloace contraceptive abortive. Ele știu care sunt mijloacele contraceptive abortive (sterilet, anticoncepționale). De aceea nu are rost să amintim asemenea lucruri profane în predici.

54) Noi ne-am căsătorit virgini, deci nu putem face SIDA. Cei care au SIDA sunt păcătoși. Sigur s-au infectat prin sex ilicit.

55) Suntem atât de minunați. Nu înțelegem cum de oamenii din lume nu dau buzna la strângerile noastre, ca să rămână pentru totdeauna printre noi.

Adolescentele lesbiene rămân gravide de cel puţin două ori mai frecvent decât colegele lor de aceeaşi vârstă

de Părintele Mark Hodges

Mark Hodges

Mark Hodges

Statisticile arată[1] că femeile care se identifică drept „lesbiene” rămân gravide la o rată mult mai ridicată decât femeile „heterosexuale”, iar bărbaţii „homosexuali” lasă gravide femeile într-un procentaj semnificativ mai ridicat decât bărbaţii heterosexuali.

O diagramă prezentată în Star Tribune din Minneapolis ilustrează grafic această disparitate:

Fete care au rămas vreodată gravide sau băieţi care au lăsat vreodată gravidă o fată, clasele a noua şi a unsprezecea combinate

Ratele de graviditate sunt verificate în studii făcute în mai multe naţiuni, toate arătând că ratele de graviditate homosexuale sunt de 2-7 ori mai ridicate decât ratele de graviditate heterosexuale. Iar organizaţiile pro-homosexuale recunosc[1] că „graviditatea neintenţionată este uriaşă la tinerii LGBT din întreaga lume”.

Mai mult, atât bărbaţii homosexuali, cât şi femeile homosexuale, sunt semnificativ mai activi sexual decât heterosexualii.

Glenn T. Stanton de la The Federalist a remarcat[2] că, dată fiind rata de graviditate la homosexuali de până la 7 ori mai ridicată decât la heterosexuali, „Adolescenţii şi adulţii despre care se presupune că „s-au născut” pentru a dori sex care nu face posibilă graviditatea, fac mult sex care face posibilă graviditatea.”

Stanton a continuat: „Trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă în viaţa emoţională a acestor indivizi, de îi face să se comporte într-o manieră atât de hiper-sexualizată? Ce goliciune încearcă ei să umple? Propria lor demnitate şi bunăstare cer o investigaţie onestă, liberă de presupuneri ideologice.”[2]

Conform statisticilor, consumul de droguri şi de alcool înainte şi după sex au fost excesive[1] la tinerii LGBTQI, în special la bărbaţi.

Referitor la statisticile despre promiscuitate/graviditate, activiştii homosexuali aruncă vina asupra influenţelor exterioare, precum respingerea din partea societăţii, presiunea tovarăşilor de aceeaşi vârstă şi un mediu familial care nu îi acceptă. Alţii arată spre educaţia sexuală insuficientă pentru tinerii homosexuali.

Pentru a ajuta la rezolvarea problemei promiscuităţii şi gravidităţii la LGBTQI, legislatorii au apelat la Planned Parenthood. Oficialii din guvern au oferit cea mai mare sumă de până acum pentru avort, 18 milioane de dolari,[3] pentru a reduce ratele gravidităţii şi bolile cu transmitere sexuală la tinerii homosexuali din nouă state [americane, n. trad.].

Criticii conservatori se plâng nu numai că răspunsul guvernului se reduce la a irosi bani pentru rezolvarea problemei, dar că şi dă aceşti banii organizaţiilor care promovează promiscuitatea.

Teenwise Minnesota, o organizaţie pro-homosexualitate care are ca scop promovarea sănătăţii sexuale, a descoperit disparitatea promiscuitate/graviditate când sondajele pentru elevi au inclus o întrebare despre „orientarea sexuală”.

Note

[1] Allie Shah, Gay teens have higher pregnancy rates than their straight peers, www.startribune.com/gay-teens-have-higher-pregnancy-rates-than-their-straight-peers/320842991.

[2] Glenn T. Stanton, Why Are Lesbian Teens Having Two To Seven Times As Many Babies As Their Heterosexual Peers? www.thefederalist.com/2017/08/07/lesbian-teens-two-seven-times-many-babies-heterosexual-peers.

[3] Glenn T. Stanton, Why Are So Many Lesbians Getting Pregnant? www.thepublicdiscourse.com/2017/04/19022.

[Fr. Mark Hodges,  Lesbian teens are getting pregnant more than twice as often as their peers. Copyright © 2017 LifeSiteNews.com. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Întrebări frecvente despre prostituţia masculină

Cum ajungeţi la bărbaţii implicaţi în prostituţia de supravieţuire?

Echipele noastre de ajutorare, alcătuite din personal şi voluntari, petrec noaptea pe străzi, acolo unde lucrează bărbaţii. Pe toată perioada anului suntem o prezenţă consecventă în aceste zone.

Cum pot să le explic altora despre Emmaus?

Emmaus slujeşte bărbaţilor din Chicago care sunt implicaţi în prostituţia de supravieţuire pe străzi.

Clienţii acestor bărbaţi sunt femei?

100% dintre clienţii lor sunt bărbaţi.

Bărbaţii implicaţi în prostituţia de supravieţuire sunt homosexuali?

Bărbaţii implicaţi în prostituţia de supravieţuire se autoidentifică drept heterosexuali, homosexuali sau bisexuali. Într-un studiu, numai 17,9% dintre bărbaţii examinaţi s-au autoidentificat ca homosexuali.

Care este relaţia dintre comunitatea homosexuală şi bărbaţii cărora le slujiţi?

Deşi unii membri ai comunităţii homosexuale cu tradiţii din Chicago se folosesc, într-adevăr, de serviciile prostituaţilor, mulţi clienţi vin cu maşina din altă parte. Nu toţi clienţii sunt în mod public homosexuali.

Prostituţia masculină este în creştere?

Vedem o creştere a numărului de bărbaţi pe străzi. Arestările pentru prostituţie care au implicat bărbaţi au crescut de la 20,7% în 1970, la 42% în 1998. Între 1989 şi 1998, arestările pentru prostituţia feminină au scăzut la 13,3%; în aceeaşi perioadă, la bărbaţi arestările au crescut la 16%.

Cum poate o femeie să lucreze la o misiune pentru bărbaţi?

Pentru bărbaţii implicaţi în prostituţie, să vadă relaţii sănătoase între bărbaţi şi femei este de mare preţ; mulţi au crescut în familii destrămate. Prin femeile de la Emmaus, bărbaţii au oportunitatea să aibă parte de relaţii sănătoase de camaraderie cu femeile şi să observe bărbaţii şi femeile interacţionând unii cu ceilalţi.

Cum faceţi ca bărbaţii să vină la Centrul Misiunii?

Îi invităm. Cei care vin, au dorinţa de a începe procesul de renunţare la viaţa pe străzi şi recunosc nevoia schimbării în viaţa lor.

De unde începeţi când vin la centru?

Emmaus ia în considerare imaginea de ansamblu a vieţii unui bărbat şi începe acolo unde el însuşi percepe cea mai mare nevoie. Dându-le mese calde şi îmbrăcăminte curată într-un mediu sigur, Emmaus le oferă bărbaţilor un loc pentru a se concentra asupra relaţiilor lor, adicţiilor lor, îngrijirii sănătăţii, educaţiei, obţinerii unei slujbe şi asupra altor probleme de viaţă. Mâncăm împreună, îi ascultăm şi îi trimitem la alte servicii, biserici şi grupuri de suport.

Câţi bărbaţi ajutaţi?

Asistenţa medie la Centrul Misiunii este de două, trei sute de bărbaţi pe an şi de peste două sute de bărbaţi la misiunea pe străzi; există peste o mie de contacte cu bărbaţii în fiecare an. Pentru cele mai recente numere, avem Raportul Anual.

Cum mă pot implica în calitate de voluntar?

Cei care sunt voluntari o singură dată pot ajuta cu proiecte speciale sau oferind o masă. Deoarece relaţia este baza misiunii noastre cu bărbaţii, cerem ca voluntarii care vor să petreacă timp făcând misiune pe străzi sau oferind ospitalitate la Centrul Misiunii să urmeze un training de un weekend, care este oferit de trei, patru ori pe an, şi să se dedice unei slujiri de cel puţin un an, lunar sau săptămânal.

[Frequently Asked Questions. Copyright © 2014 Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.]

1 2 3 70