Cum să te rogi pentru un fiu risipitor

de Bob Davies

Bob Davies

Bob Davies

Femeia a început să plângă de îndată ce am răspuns la telefonul de la centrul de consiliere. „Nu ştiu ce să fac… cu privire la fiul meu”, a spus ea printre lacrimi. „Şi-a părăsit soţia… pentru un bărbat.” Cândva acel tânăr bărbat mărturisea că este creştin. Mama lui avea inima zdrobită. „Cum să mă mai rog pentru el?” a întrebat ea în cele din urmă.

Sunt lecţii dificil de învăţat când un fiu, un tovarăş de viaţă, o rudă apropiată sau un prieten ajunge să fie implicat într-un păcat strigător la cer. Ce putem face? Cum trebuie să ne rugăm?

Înainte ca Dumnezeu să răspundă la rugăciunile noastre, trebuie să mijlocim „după voia Lui” (1 Ioan 5:14). Iată câteva linii directoare pentru o rugăciune eficientă, pe care le-am învăţat din felul în care Dumnezeu S-a ocupat de profetul Lui rebel, Iona.

Roagă-te ca Dumnezeu să folosească presiunea consecinţelor ca să pună capăt răzvrătirii!

În compasiunea Lui pentru păcătoşii din Ninive, Domnul l‑a chemat pe Iona să-i avertizeze că judecata divină avea să vină în curând. În loc să se îndrepte spre est, Iona s-a îndreptat mai degrabă către ţărm şi a găsit o corabie care se îndrepta spre vest. Se ducea cât putea de departe de locul unde vroia Dumnezeu ca el să meargă. Furtuna violentă pe care Dumnezeu a adus-o asupra corabiei, când traversau Marea Mediterană, a fost o consecinţă directă a alegerii răzvrătite a lui Iona de a fugi.

Există o lege naturală a cauzei şi efectului, pe care noi toţi o luăm de bună. Această lege înseamnă că orice acţiune are un anumit fel de consecinţă. Dacă acţiunea ta este în acord cu felul în care Dumnezeu ne-a creat să trăim, culegem rezultate bune. Dacă este contrară planului lui Dumnezeu, efectele pot fi dureroase. Principiul este atât de evident, totuşi, de atâtea ori lucrăm de fapt împotriva lui!

În dragostea Lui, Dumnezeu îngăduie să apară consecinţe dureroase în viaţa unei persoane, ca rezultat al răzvrătirii. Uneori durează până ce acţiunile rebele încep să aducă roadă. Trebuie să fim răbdători şi să permitem să treacă timpul. Nu putem face nimic ca să grăbim procesul, cu excepţia faptului de a recunoaşte ce se întâmplă şi de a-I îngădui Domnului să lucreze.

Rezultatele care apar din cauza acţiunilor păcătoase sunt lucrurile care sperie cel mai tare cu privire la păcatul continuu. Deci nu te ruga ca Dumnezeu să îndepărteze consecinţele răzvrătirii celui drag al tău. Şi nu sta împotriva scopurilor lui Dumnezeu, îndepărtându-le tu însuţi.

De exemplu, cel mai rău lucru pe care îl poţi face pentru fiul sau fiica ta încăpăţânată este să-i trimiţi toţi banii pe care îi vrea, când şi-a irosit veniturile pe petreceri de weekend cu prietenii săi.

Roagă-te ca Dumnezeu să folosească şi tovarăşii nemântuiţi ca să pună capăt răzvrătirii!

Aparent, Iona era singurul om de la bordul corabiei care Îl cunoştea pe Domnul Dumnezeu. În mijlocul furtunii, „au strigat fiecare la dumnezeul lui” (Iona 1:5). Bărbaţii au încercat, cu disperare, să îndrepte corabia către ţărm, ca să scape de furtună. Credeau că fac lucrul potrivit, dar lucrau de fapt împotriva scopurilor lui Dumnezeu.

În mod ironic, Iona era singurul care nu ştia nimic din ce se întâmpla. Dormea buştean pe fundul corabiei, în mijlocul activităţii frenetice. Dumnezeu a folosit acei oameni păcătoşi ca să-l trezească pe Iona şi să-l informeze despre ce se întâmpla.

Persoana pentru care te rogi poate să nu ştie că Dumnezeu este la lucru în viaţa sa – dar avem curaj şi speranţă, cunoscând că Domnul nostru are controlul final al tuturor împrejurărilor şi că Îşi împlineşte scopurile, ca răspuns la rugăciunile noastre. Deci roagă-te ca Dumnezeu să folosească până şi pe cei nemântuiţi din viaţa celui drag al tău, ca să aducă schimbarea.

Roagă-te ca Dumnezeu să lucreze în felul Său ca să pună capăt răzvrătirii. Poate că felul în care Dumnezeu va lucra în situaţia rudei sau prietenului tău nu este cel la care te-ai aştepta. „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele”, afirmă Domnul în Isaia 55:8. Vedem numai o fracţiune de secundă din toată situaţia; Dumnezeu o vede pe toată.

Nu exista niciun mod în care corăbierii să fi putut şti despre peştele cel mare pe care Dumnezeu îl pregătise ca să-l înghită pe Iona. Dar evenimentul a avut un impact profund asupra vieţilor lor. După ce l-au aruncat pe Iona peste bord, marea s-a liniştit ca răspuns la rugăciunile lor, şi „pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul” (Iona 1:16).

Scăparea lui Iona a fost un eveniment evanghelistic! Dumnezeu poate folosi viaţa celui drag al tău în chip nevăzut, chiar în mijlocul răzvrătirii.

Roagă-te ca Dumnezeu să lucreze în mod supranatural, dar fii pregătit!

În primele stadii ale răspunsului Său, este posibil ca lucrurile să pară că se înrăutăţesc din ce în ce mai mult. Dumnezeu poate aplica şi mai multă presiune prin împrejurări.

Iona trebuie să fi fost un om foarte împietrit. Chiar ameninţarea de a fi aruncat peste bord, într-o furtună care mugea, nu l-a făcut să se pocăiască. Numai după trei zile lungi în burta peştelui, I-a promis în cele din urmă lui Dumnezeu că se va supune chemării Lui. Acele trei zile au fost probabil cele mai lungi din viaţa lui Iona. În mod similar, săptămânile, lunile, chiar anii cât cel drag al tău este răzvrătit, pot să pară o veşnicie.

Roagă-te pentru protecţia supranaturală a lui Dumnezeu în timpul răzvrătirii prietenului sau rudei tale!

Dumnezeu poate să aducă în viaţa lui consecinţe care să îţi facă părul măciucă. Sănătatea lui poate suferi îngrozitor (sunt sigur că Iona era o epavă fizică după ce a fost atacat de sucurile digestive trei zile). Dar Dumnezeu tot este la lucru – încrede-te în El! Este foarte important să realizezi că această chemare finală de a sluji lui Dumnezeu sau sinelui depinde de persoana implicată în păcat.

Domnul ne-a dat voinţă liberă şi nimeni nu a fost vreodată atras la supunere faţă de Domnul împotriva voii sale. Nu poţi să alegi în locul celuilalt. Înţelegerea reală a acestui principiu te va scăpa de multă neînţelegere şi frustrare cu privire la căile lui Dumnezeu.

Mulţumeşte-I lui Dumnezeu că poate să folosească o persoană chiar şi după o perioadă de răzvrătire!

Cea mai roditoare misiune din viaţa unei persoane vine după cea mai profundă pocăinţă. Înţelege că Dumnezeu a promis să folosească şi cele mai rele evenimente din trecutul nostru pentru gloria Lui, odată ce ne-am întors de la ele şi I le-am predat deplin (Romani 8:28). Totuşi, aceasta nu înlătură efectele adverse ale păcatului în viaţa noastră. De exemplu, homosexualul care se pocăieşte şi renunţă la păcat poate fi infectat cu virusul HIV, ceea ce probabil îi va scurta viaţa pământească.

Cu toate acestea, Dumnezeu nu l-a pus pe Iona „pe raft” după perioada lui de răzvrătire şi păcat. Dimpotrivă, misiunea plină de putere pentru care ne aducem aminte de el a avut loc după încercarea lui inutilă de a fugi de Dumnezeu.

Predicarea lui Iona a provocat o trezire incredibilă, în unul dintre cele mai mari oraşe din lumea de pe vremea aceea. Prin ascultarea lui, s-a aflat încă o dată în centrul voii şi scopului lui Dumnezeu. Dumnezeu a folosit alegerile greşite ale lui Iona ca să aducă tărie spirituală şi smerenie în viaţa lui.

Perioada de răzvrătire a lui Iona l-a învăţat multe despre caracterul lui Dumnezeu – despre mila, iertarea şi răbdarea Lui. Este o minciună strigătoare la cer că cineva care a fost implicat într-un păcat mare nu va mai fi niciodată folositor lui Dumnezeu. Tocmai opusul este adevărat. Unii creştini care au avut un trecut dintre cele mai rele, sunt astăzi cei mai puternici martori ai Adevărului. Curăţirea lui Dumnezeu este profundă şi completă.

Dovedeşte viaţa lui Iona că răzvrătirea unei persoane va lua întotdeauna sfârşit? Nu! Dar ne transmite un mesaj al speranţei, în timp ce privim, aşteptăm – şi ne rugăm pentru cel drag al nostru.

În toate rugăciunile tale, ţine-te tare de promisiunile lui Dumnezeu. „Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul… am trecut prin foc şi prin apă; dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug” (Psalmul 66:10, 12).

[Bob Davies, How to Pray for a Prodigal. Copyright © 1999 Bob Davies. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *