Viaţa de celibat nu mă va face nefericit?

de Rob Wood

Rob Wood

Rob Wood

Isus a venit ca să ne dea viaţă din belşug. (Ioan 10:10) Deci, ascultarea de voia Lui cu privire la sex şi relaţii nu ar trebui să ne ducă la o viaţă de nefericire. Cu toate acestea, trăim într-o cultură foarte sexualizată. O cultură în care însăşi noţiunea de abţinere de la relaţii sexuale este considerată, în cel mai bun caz, ciudată, iar în cel mai rău caz, dăunătoare. Prin urmare, trebuie să ne întrebăm cu sinceritate: când vine vorba de convingerile noastre despre sex şi celibat, suntem influenţaţi de Cuvântul lui Dumnezeu sau de perspectiva care prevalează în cultura noastră?

În Scripturi, de exemplu, atât Domnul Isus, cât şi apostolul Pavel ne oferă un model pentru trăirea unei vieţi de celibat spre gloria lui Dumnezeu. Pavel nu ne frapează ca fiind un bărbat căruia îi lipsea intimitatea, de exemplu, el îl descrie pe Timotei ca „adevăratul meu copil în credinţă”. (1 Timotei 1:2) Prin urmare, viaţa de celibat nu ar trebui să ducă la o viaţă de singurătate. Ea poate să fie în schimb o viaţă plină de bucurie, caracterizată de prietenii puternice şi de o participare sănătoasă la familia creştină. Avem câteva exemple în Biblie de intimitate non-erotică, ca David şi Ionatan, Rut şi Naomi, Isus şi Ioan, Pavel şi Timotei. Deşi împotrivirea faţă de ispită poate fi dificilă, perspectiva intimităţii curate ar trebui să ne inspire pentru a continua să ne supunem lui Cristos şi să explorăm cu înţelepciune relaţiile intime non-erotice disponibile pentru noi.

De asemenea, Isus ne spune că unii aleg să nu se căsătorească „pentru Împărăţia cerurilor”. (Matei 19:12) Iar starea de celibat este considerată un „dar” în 1 Corinteni 7:7. Dar acest dar în sine nu ne oferă siguranţa că vom avea o viaţă plină de bucurie. Ceea ce este important totuşi este că poate fi folosit în slujba lui Dumnezeu. Deci, cel mai bun mod de a te asigura că nu eşti nefericit, trăind ca celibatar o viaţă de castitate, este să foloseşti acest dar slujindu-L „fără piedici” pe Domnul. (1 Corinteni 7:35)

[Rob Wood, Won’t a celibate life make me miserable? Copyright © 2017 True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *