Va dispărea vreodată complet lupta mea cu homosexualitatea?

Nicăieri în Biblie nu există promisiunea unei vieţi lipsite de ispită. Isus le cere urmaşilor Săi să-şi ia crucea şi să moară zilnic, iar Romani 8:12-13 ne provoacă să continuăm să trăim mai degrabă prin Duhul lui Dumnezeu, decât prin natura noastră păcătoasă. Prin urmare, cel mai probabil, luptele de un gen sau altul vor rămâne pentru noi un „ţepuş în carne”. (2 Corinteni 12:7) Când tânjim după Cristos şi învăţăm să le învingem, ispitele s-ar putea într-adevăr diminua, şi nu putem niciodată să excludem un act suveran al lui Dumnezeu. În lumea aceasta totuşi, pentru libertăţi trebuie să luptăm, iar o lecţie importantă din Judecători 3:2 este să învăţăm experienţa luptei: ea ne face mai puternici.

[Will my struggle ever completely go away? Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *