Țări care au legalizat căsătoria homosexuală și denominații creștine care aprobă căsătoria homosexuală

Din dorința de a constribui la conștientizarea bisericilor care consideră că agenda homosexuală nu reprezintă un pericol pentru noi, creștinii din România, în cele ce urmează prezentăm țările și denominațiile care susțin căsătoria homosexuală.

Ţări care au legalizat căsătoria homosexuală

Danemarca a fost prima ţară care a recunoscut relaţia legală între persoane de acelaşi sex, recunoscând „parteneriatele înregistrate” în 1989. În 2001, Olanda a devenit prima ţară care a permis căsătoria între persoane de acelaşi sex. De atunci căsătoriile între persoane de acelaşi sex au fost permise şi sunt reciproc recunoscute în Belgia (2003), Spania (2005), Canada (2005), Africa de Sud (2006), Norvegia (2009), Suedia (2009), Portugalia (2010), Islanda (2010), Argentina (2010), Danemarca (2012), Brazilia (2013), Franţa (2013), Uruguay (2013), Noua Zeelandă (2013), Regatul Unit (2014), Luxemburg (2015), Statele Unite (2015), Irlanda (2015) şi Columbia (2016). Căsătoria între persoane de acelaşi sex urmează să devină legală în Finlanda la 1 martie 2017. În Mexic, căsătoria între persoane de acelaşi sex se încheie într-un număr de state şi este recunoscută în toate cele 31 de state. În Nepal recunoaşterea sa a fost mandatată judiciar, dar nu a fost încă legiferată.

Ţări care au legalizat parteneriatele civile homosexuale

Statutul de uniune civilă, parteneriat civil, parteneriat domestic, parteneriat înregistrat, parteneriat neînregistrat, coabitare neînregistrată oferă anumite beneficii legale care aparţin căsătoriei. Din iunie 2016, ţările care au o formă alternativă de recunoaştere legală pentru cuplurile de acelaşi sex, alta decât căsătoria, la nivel naţional sunt: Regatul Unit (Irlanda de Nord, Jersey şi Gibraltar), Elveţia, Germania, Italia, San Marino, Liechtenstein, Croaţia, Slovenia, Republica Cehă, Ungaria, Grecia, Cipru, Andorra, Estonia, Israel, Chile, Costa Rica, Ecuador, Australia, Japonia (diferite oraşe) şi Taiwan (unele districte şi oraşe). Malta are uniuni civile cu aceleaşi drepturi şi responsabilităţi precum căsătoria, diferenţa fiind doar de denumire. În plus, 13 ţări care au căsătoria legală între persoane de acelaşi sex au şi o formă alternativă de recunoaştere legală a cuplurilor de acelaşi sex: Regatul Unit, Belgia, Olanda, Portugalia, Spania, Finlanda, Franţa, Luxemburg, Argentina, Brazilia, Columbia, Africa de Sud şi Uruguay. O astfel de formă alternativă este legală şi în diferite părţi din Statele Unite (California, Hawaii, Illinois, New Jersey, Nevada, Oregon şi Wisconsin).

[Extras din Same-sex marriage.]

Denominaţii protestante şi evanghelice din Europa care aprobă căsătoria homosexuală sau uniunile homosexuale: Biserica Evanghelică Luterană a Islandei (Church of Iceland), Biserica Evanghelică Luterană a Finlandei (Evangelical Lutheran Church of Finland; denominaţia permite celebrarea uniunilor civile homosexuale), Bisericile Germane Luterane, Reformate şi Unite din Biserica Evanghelică din Germania (German Lutheran, Reformed and United Churches in Evangelical Church in Germany), Biserica Luterană Evanghelică din Geneva, Elveţia (Evangelical Lutheran Church in Geneva), Biserica Evanghelică din Confesiunea Augsbur, Austria (Evangelical Church of the Augsburg Confession in Austria), Biserica Evanghelică Luterană din Italia (Lutheran Evangelical Church in Italy), Biserica Evanghelică Luterană din Croaţia (Evangelical Church in Croatia), Biserica Protestantă Unită a Franţei (United Protestant Church of France), Biserica Protestantă Unită din Belgia (United Protestant Church in Belgium), Biserica Reformată Unită din Marea Britanie (United Reformed Church), Bisericile Refomate Elveţiene din Biserica Reformată a Elveţiei (Swiss Reformed Churches in Swiss Reformed Church), Biserica Protestantă din Olanda (Protestant Church in the Netherlands), Biserica Danemarcei (Church of Denmark), Biserica Norvegiei (Church of Norway), Biserica Suediei (Church of Sweden), Biserica Angliei (Church of England; permite preoţi transgenderi; unele biserici permit binecuvântarea căsătoriilor homosexuale şi parteneriatele civile pentru preoţii homosexuali, iar în anul 2010 denominaţia a acordat drepturi depline la pensie preoţilor care încheiaseră parteneriate civile homosexuale), Biserica din Ţara Galilor (Church in Wales; majoritatea bisericilor susţin căsătoria homosexuală, iar denominaţia permite preoţilor homosexuali să încheie parteneriate civile), Biserica Scoţiei (Church of Scotland; denominaţia a votat ca pastorii homosexuali să încheie căsătorii homosexuale), Quakerii Britanici (British Quakers), Biserica Metodistă a Marii Britanii (Methodist Church of Great Britain; bisericile au permisiunea de a binecuvânta căsătoriile homosexuale), Uniunea Bisericilor Metodiste şi Waldesiene din Italia (Union of Methodist and Waldensian Churches), Biserica Episcopală Scoţiană (Scottish Episcopal Church), Biserica Irlandei din Regatul Unit (Church of Ireland, UK), Biserica Prezbiteriană Independentă a Irlandei (Non-subscribing Presbyterian Church of Ireland), Biserica Penticostală Susţinătoare Internaţională din Portugalia (Affirming Pentecostal Church International, Portugal), Biserica Penticostală Susţinătoare Internaţională din Ţara Galilor (Affirming Pentecostal Church International, Wales), Biserica Penticostală Susţinătoare Internaţională din Portugalia (Affirming Pentecostal Church International), Biserica Penticostală Susţinătoare Internaţională din Albania (Affirming Pentecostal Church International, Albania)

Denominaţii catolice din Europa care aprobă căsătoria homosexuală: Vechea Biserică Catolică Austriacă, Germană, Elveţiană şi Olandeză (Austrian, German, Swiss and Dutch Old Catholic Church), Comuniunea Catolică Ecumenică Austriacă, Belgiană, Olandeză şi Poloneză (Austrian, Belgium, Netherlands and Poland Ecumenical Catholic Communion), Vechea Biserică Catolică din Austria, Germania, Olanda şi Elveţia (Old Catholic Church in Austria, Germany, the Netherlands, and Switzerland)

Denominaţii protestante şi evanghelice din Statele Unite care aprobă căsătoria homosexuală: Biserica Evanghelică Anglicană din America (Evangelical Anglican Church In America), Biserica Evanghelică Luterană din America (Evangelical Lutheran Church in America), Biserica Prezbiteriană din SUA (Presbyterian Church, USA), Biserica Reformată din America (Reformed Church in America; pastorii homosexuali pot sluji în biserică dacă sunt ordinaţi într-o altă denominaţie, iar unele biserici permit căsătoria homosexuală), Biserica Episcopală din Statele Unite (Episcopal Church, United States), Biserica Episcopală Progresistă (The Progressive Episcopal Church), Asociaţia Naţională a Bisericilor Creştine Congregaţionale (National Association of Congregational Christian Churches; denominaţia permite bisericilor să decidă), Biserica Menonită din SUA (Mennonite Church USA; denominaţia permite bisericilor să decidă), Biserica Creştină – Discipolii lui Cristos (Christian Church – Disciples of Christ), Biserica Comunităţii Metropolitane (Metropolitan Community Church), Reţeaua Evanghelică (The Evangelical Network), Alianţa Creştină Progresistă (Progressive Christian Alliance), Biserica Penticostală Susţinătoare Internaţională (Affirming Pentecostal Church International), Penticostalii Internaţionali Reconcilianţi (Reconciling Pentecostals International), Alianţa Globală a Penticostalilor Apostolici Susţinători (Global Alliance of Affirming Apostolic Pentecostals), Alianţa Baptiştilor (Alliance of Baptists), Bisericile Baptiste Americane (American Baptist Churches; denominaţia permite bisericilor să decidă), Părtăşia Baptistă Cooperantă (Cooperative Baptist Fellowship; denominaţia permite bisericilor să decidă), Asociaţia Baptiştilor Primitori şi Susţinători (Association of Welcoming and Affirming Baptists)

Denominaţii catolice din Statele Unite care aprobă căsătoria homosexuală: Biserica Catolică Apostolică din America de Nord (Catholic Apostolic Church in North America), Comuniunea Bisericilor Catolice Sinodale (Communion of Synodal Catholic Churches), Biserica Catolică Ecumenică (Ecumenical Catholic Church), Comuniunea Catolică Ecumenică (Ecumenical Catholic Communion), Biserica Catolică Euharistică (Eucharistic Catholic Church), Biserica Catolică Evanghelică (Evangelical Catholic Church), Biserica Creştină Catolică Independentă (Independent Catholic Christian Church), Vechea Biserică Catolică (Old Catholic Church), Vechea Biserică Catolică de Rit Carismatic (Old Catholic Church-Charismatic Rite), Biserica Catolică Unită (United Catholic Church)

Denominaţii ortodoxe din Statele Unite care aprobă căsătoria homosexuală: AXIOS – Creştinii Răsăriteni şi Ortodocşi Homosexuali şi Lesbiene (AXIOS – Eastern and Orthodox Gay and Lesbian Christians), Biserica Ortodoxă Incluzivă (Inclusive Orthodox Church), Biserica Greacă Ortodoxă Independentă a Statelor Unite (Independent Greek Orthodox Church of the United States)

Denominaţii protestante din Canada care aprobă căsătoria homosexuală: Biserica Evanghelică Luterană din Canada (Evangelical Lutheran Church in Canada), Biserica Anglicană a Canadei (Anglican Church of Canada), Biserica Menonită din Canada (Mennonite Church Canada; denominaţia permite bisericilor să decidă)

Denominaţii protestante şi evanghelice din America Latină care aprobă căsătoria homosexuală: River Plate din Argentina (Evangelical Methodist Church in Argentina), Biserica Evanghelică a Confesiunii Luterane din Brazilia (Evangelical Church of the Lutheran Confession in Brazil), Biserica Luterană din Chile (Lutheran Church in Chile), Biserica Evanghelică Luterană din Chile (Evangelical Lutheran Church of Chile), Biserica Luterană din Costa Rica (Costa Rican Lutheran Church), Biserica Luterană din Peru (Lutheran Church of Peru), Biserica Evanghelică Metodistă din Argentina (Evangelical Methodist Church in Argentina), Biserica Evanghelică Biserica Episcopală din Costa Rica (Episcopal Church of Costa Rica), Biserica Episcopală din Cuba (Episcopal Church of Cuba), Biserica Episcopală Anglicană din El Salvador (Episcopal Anglican Church of El Salvador), Biserica Anglicană Episcopală a Braziliei (Anglican Episcopal Church of Brazil), Biserica Evanghelică din Uruguay (Evangelical Church of Uruguay), Biserica Penticostală Susţinătoare Internaţională din Brazilia (Affirming Pentecostal Church International, Brazil), Biserica Penticostală Susţinătoare Internaţională din Columbia (Affirming Pentecostal Church International, Colombia)

Denominaţii catolice din America Latină care aprobă căsătoria homosexuală: Diversitatea catolică (Catholic Diversity)

Denominaţii ortodoxe din America Latină care aprobă căsătoria homosexuală: nu există

Denominaţii protestante şi evanghelice din Africa ce aprobă căsătoria homosexuală: Biserica Reformată Olandeză din Africa de Sud (Dutch Reformed Church in South Africa; fiecare biserică are libertatea să decidă), Biserica Anglicană din Africa de Sud (Anglican Church of Southern Africa; membrii pot încheia căsătorii homosexuale, preoţii homosexuali pot fi ordinaţi, dar nu li se permite să se căsătorească), Biserica Metodistă din Africa de Sud (Methodist Church of Southern Africa; acceptă uniunile homosexuale, dar nu şi căsătoria homosexuală), Biserica Prezbiteriană Unită din Africa de Sud (Uniting Presbyterian Church in Southern Africa; clericii au libertatea de a decide)

Denominaţii catolice şi ortodoxe din Africa ce aprobă aprobă căsătoria homosexuală: nu există

Denominaţii protestante şi evanghelice din Asia care aprobă căsătoria homosexuală: Biserica Anglicană din Coreea (Anglican Church of Korea; unele biserici şi unii clerici susţin drepturile LGBT), Biserica Hyanglin din Coreea (Hyanglin Church in Korea), Biserica din Sudul Indiei (Church of South India; are misiuni specifice pentru drepturile transgenderilor şi mulţi clerici susţin drepturile homosexualilor), Biserica Evanghelică a Indiei (Evangelical Church of India), Biserica Unită a lui Cristos din Japonia (United Church of Christ in Japan), Biserica Unită a lui Cristos din Filipine (United Church of Christ in the Philippines)

Denominaţii catolice şi ortodoxe din Asia care aprobă căsătoria homosexuală: nu există

Denominaţii protestante şi evanghelice din Noua Zeelandă care aprobă căsătoria homosexuală: Biserica Anglicană din Noua Zeelandă (Anglican Church in New Zealand), Biserica Metodistă din Noua Zeelandă (Methodist Church in New Zealand), Biserica Prezbiteriană din Aotearoa din Noua Zeelandă (Presbyterian Church in Aotearoa New Zealand; unele biserici), Societatea Ecumenică a Prietenilor – Quakerii din Noua Zeelandă (Religious Society of Friends – Quakers in New Zealand), Biserica Comunităţii Metropolitane din Noua Zeelandă (Metropolitan Community Church in New Zealand), Biserica Baptistă Mt Eden din Auckland, Noua Zeelandă (Mt Eden Baptist Church in Auckland, New Zealand), Biserica Baptistă Ponsonby din Auckland, Noua Zeelandă (Ponsonby Baptist Church in Auckland, New Zealand)

Denominaţie catolică din Noua Zeelandă care aprobă căsătoria homosexuală: Biserica Catolică Ecumenică Unită din Noua Zeelandă (United Ecumenical Catholic Church in New Zealand)

Denominaţii ortodoxe din Noua Zeelandă care aprobă căsătoria homosexuală: nu există

[Extras din LGBT-affirming Christian denominations.]

Print Friendly, PDF & Email

One comment

  1. Doru says:

    Și ne mai mirăm de ce Dumnezeu aruncă foc și pucioasă peste unele țări prin erupții vulcanice, pe alții îi acoperă cu valuri „tsunami”, în termeni moderni, și vom asista și la altfel fel de cataclisme… Chiar și meteoriți vor cădea și vor arde o parte din planetă, pentru că răutatea oamenilor a ajuns la culme și Dumnezeu nu mai poate răbda…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *