Site-ul vostru nu îi persecută pe homosexuali?

Persecuţia, conform Dicţionarului Random House al Limbii Engleze, înseamnă „a hărţui, oprima, răni sau pedepsi permanent un individ sau un grup de indivizi, de obicei cu intenţia de a-i izgoni, subjuga sau extermina”. Acestea nu sunt deloc obiectivele noastre! Nu vrem să-i alungăm pe oameni, ci să-i aducem în familia noastră; nu vrem să-i subjugăm, ci să le spunem despre o viaţă de libertate; nu vrem să-i exterminăm, ci să aibă viaţa eternă – toate acestea fiind posibile printr-o relaţie cu Dumnezeu prin Isus Cristos.

[Isn’t your site persecuting homosexuals? Copyright © Another Way Out. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *