Sfaturi pentru părinţii care au copii homosexuali

de Barbara Johnson

Barbara Johnson

Barbara Johnson

Probabil că simţi că eşti un caz unic, nu unul într-o minoritate uriaşă răspândită pretutindeni în lume. Dacă părinţii şi-ar aminti de alte cazuri în care prietenii lor au auzit destăinuiri similare, şocul lor ar fi mult mai mic.

Faptul de a fi homosexual nu anulează dragostea de părinte, nu mai mult decât anulează Dumnezeu dragostea Sa pentru copii Lui când au căzut în păcat. El ne iubeşte în continuare. După ce copiii le spun părinţilor că sunt implicaţi în homosexualitate, luptele lor interioare măcar sunt exteriorizate.

Ce s-a schimbat?

Copilul tău nu este o tragedie. Este tot copilul tău. Faptul de a şti că este implicat în homosexualitate nu şterge toată bucuria şi binecuvântarea care a fost el pentru tine din anii copilăriei.

Numai fiindcă ai aflat despre problema lui, nu mai poţi fi aceeaşi mamă iubitoare care erai cu câteva ore înainte? S-a schimbat el?

Nu este acelaşi copil pentru care ai fi făcut totul, ţi-ai fi dat chiar viaţa, ca să salvezi viaţa lui? Unde sunt dragostea şi compasiunea pe care i le arătai cu atâta uşurinţă înainte?

Când copilul tău îţi dezvăluie un aspect al vieţii lui, aceasta este o expresie a încrederii sale profunde în tine. Faptul de a-ţi face destăinuirea probabil că reprezintă o decizie majoră în viaţa lui. Îşi va aminti mult timp de reacţia ta.

Ce oportunitate extraordinară pentru toţi părinţii, de a-şi arăta devotamentul şi loialitatea faţă de copilul lor, când devin pentru prima oară conştienţi de dilema lui! Cunoaşterea unui asemenea lucru paralizează cumva abilitatea noastră de a ne arăta loialitatea faţă de copil?

Dragoste necondiţionată

Arată-i că-l iubeşti în ciuda a orice. Trebuie să-i transmiţi dragostea ta necondiţionată. Îl iubeşti, dar trebuie să urăşti păcatul lui, fiindcă îl răneşte. Indiferent de starea lui, îl iubeşti.

Dacă se află adânc în păcat, dacă vrea să se schimbe, dacă nu vrea să se schimbe sau dacă este chiar prea încordat ca să vorbească despre asta cu tine, fă-l să înţeleagă că dragostea ta nu depinde de comportamentul lui. Îl poţi iubi datorită luptei lui cu homosexualitatea, nu în ciuda ei.

Arată dragoste!

Fă ca dragostea ta să se reverse peste copilul tău în orice mod posibil. Aceasta va preveni ca în inima ta să se instaleze inerţia şi amărăciunea. Iar pe el îl va asigura de dragostea ta necondiţionată, ceea ce îi va aminti de dragostea lui Dumnezeu.

Caută-L pe Dumnezeu!

Stai aproape de Dumnezeu! Uneori, situaţii ca acestea îi conduc pe oameni la Dumnezeu. Dacă înainte de aceasta nu erai în părtăşie cu El, poţi fi acum.

Laudă-L pe Dumnezeu în situaţia ta, ştiind că ţi-l va înapoia pe copilul tău la timpul Lui, pentru a realiza o adevărată părtăşie. Fii gata să-ţi întâmpini copilul cu braţele deschise, fără să-i pui întrebări.

Fii mulţumitor!

Fă ca atitudinea ta permanentă să fie: „Laudă-L pe Domnul în orice circumstanţe!” Situaţia de faţă a venit la tine prin filtrul special al lui Dumnezeu, pentru a-ţi curăţi viaţa şi a face ca familia ta să fie unită în slujirea Domnului.

Încercările trebuie să întărească legăturile, făcându-le puternice precum cablurile. Lasă ca încercarea de faţă să-ţi aprofundeze credinţa şi să te facă un metal scump în folosul Stăpânului, după ce zgura a fost îndepărtată prin foc.

Dă-I-l pe copilul tău lui Dumnezeu!

Mai presus de toate, înconjoară-l pe copilul tău cu dragoste şi prezintă-l Domnului la timpul Său. Dedicarea faţă de Domnul te va elibera, pentru a te ruga ca puterea vindecătoare a Duhului Sfânt să-l copleşească şi să-l elibereze.

Păstrează întotdeauna în inima ta Romani 8:28: „Toate lucrurile lucrează împreună spre binele…” Chiar când totul pare distrus, versetul respectiv ar trebui să ocupe o poziţie de frunte pe lista versetelor despre suferinţă.

Să citezi versetul de mai sus la repezeală, fără a fi trecut prin această încercare, ar fi culmea ipocriziei şi dragoste falsă. Dar urmăreşte să te umpli cu Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca atunci când te trezeşti în mijlocul nopţii cu semnele acute ale simptomelor de anxietate, să auzi glasul Domnului şoptindu-ţi: „Copilul Meu, asta va lucra spre binele tău, fiindcă Mă iubeşti şi eşti chemat pentru scopurile Mele.”

Hrăneşte-te cu versete de ajutor va fi genul de îndemn interior de la Domnul care te vindecă.

Meditează la aceasta: „În slujba dragostei numai cei răniţi pot sluji, fiindcă numai ei înţeleg strigătul inimii care sângerează.”

Şocul şi supărarea pe care le simţi vor dispărea într-o zi, iar în locul lor va fi o inimă plină de dragoste, care să-i slujească pe cei pe care Dumnezeu îi va aduce în viaţa ta, fiindcă ai băut paharul încercării pline de suferinţă.

[Barbara Johnson, Advice for Parents of Gay Children. Copyright © Barbara Johnson. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *