Se poate schimba orientarea sexuală?

de Stuart Parker

Stuart Parker

Stuart Parker

Unora dintre cei care au atracţie faţă de persoanele de acelaşi sex le-ar plăcea ca orientarea lor sexuală să se schimbe. Pentru un creştin, să schimbe un set de ispite sexuale cu un alt set de ispite sexuale nu constituie efectiv un mare progres, în termenii trăirii unei vieţi care Îl glorifică pe Dumnezeu. Dumnezeu îl cheamă pe fiecare creştin să respecte limitele sexuale stabilite în Biblie. Iar Dumnezeu nu promite să ne ia luptele – în Biblie, experienţa lui Pavel a fost că Dumnezeu i-a dat har ca să îndure „un ţepuş în carne”. (2 Corinteni 12:8-9)

Uneori, tiparul atracţiilor sexuale se schimbă într-adevăr pe parcursul vieţii. Dar o preocupare exagerată cu schimbarea orientării sexuale poate să devină un idol („Numai când se va rezolva asta voi putea fi cu adevărat fericit…”). Este nevoie să ne încurajăm unul pe celălalt să găsim mulţumire în circumstanţele noastre din prezent. (Filipeni 4:11-13) Numai în viaţa ce va veni vom experimenta schimbarea deplină (1 Corinteni 15:51-52), iar luptele noastre vor lua sfârşit. (Apocalipsa 21:4)

TfT este în principal o misiune de ucenicizare şi credem în transformarea biblică. Când intrăm în relaţie cu Cristos, ar trebui să ne aşteptăm la schimbare. Într-adevăr, schimbarea este inevitabilă pentru un ucenic al lui Cristos. Totuşi, experienţa transformării biblice nu constă în primul rând într-o schimbare a orientării sexuale. (Biblia nu vorbeşte despre orientarea sexuală.) Transformarea biblică constă în:

  1. Schimbarea inimii (Ezechiel 36:26, Psalmul 51:10, 2 Corinteni 5:17);
  2. Schimbare în comportament (Romani 6:17-18 şi restul capitolului 6 din Romani, 1 Ioan 2:1, 1 Ioan 3:6);
  3. Schimbarea minţii (2 Corinteni 10:5, 1 Corinteni 2:16, Romani 12.2).

Şi astfel noi, la TfT, suntem o comunitate care explorăm împreună modul în care transformarea biblică ne impactează vieţile, inclusiv identitatea sexuală.

Iată o listă cu câteva motive pentru care oamenii vor să-şi schimbe orientarea sexuală. Fiecare punct este însoţit de gândurile noastre.

  • Dorinţa de a se căsători cu cineva de sex opus şi poate de a avea copii. Încurajăm cu prudenţă posibilitatea căsătoriei, atunci când, deşi sentimentele faţă de persoanele de acelaşi sex persistă, există o atracţie suficientă (în sensul cel mai larg) faţă de o posibilă parteneră de căsătorie. Mulţi de la TfT pot să depună mărturie despre dedicarea lor în căsnicie, cu fidelitate şi dragoste, faţă de soţul sau soţia lor (care include relaţii sexuale satisfăcătoare), fără să aibă nevoie de o atracţie sexuală generală faţă de persoanele de sex opus.
  • Dorinţa de a fi „normal” şi de a evita discriminarea/judecata. Punem sub semnul întrebării dorinţa de conformare faţă de ceea ce este normal şi vrem să dăm asigurarea că în ele însele, ispitele faţă de persoanele de acelaşi sex nu sunt păcătoase (Isus a fost ispitit în toate felurile – Evrei 4:15 – dar ceea ce a contat a fost împotrivirea faţă de ispită).
  • Perspective negative faţă de celibat. Avem ca scop să promovăm celibatul ca fiind la fel de valoros precum căsătoria. (1 Corinteni 7:32) Dacă cineva este dedicat celibatului, atunci efectiv nu este atât de important de cine este atras sexual – ceea ce contează este că se împotriveşte atracţiilor şi caută mai degrabă intimitatea sănătoasă, în moduri non-sexuale.

Consilierea şi terapia

TfT oferă suport pastoral, dar nu oferă consiliere sau terapie. Totuşi, recunoaştem că unii vin la noi cu dificultăţi semnificative şi cu traume care necesită ajutor specializat. În astfel de cazuri, îi trimitem la consilieri profesionişti şi responsabili. Avem o listă cu consilieri calificaţi, care simpatizează cu viziunea şi misiunea noastră şi care lucrează respectând codul etic în vigoare pentru consilierii din Regatul Unit.

Credem că oamenii ar trebui să aibă acces la o consiliere care să îi ajute să-şi proceseze sentimentele conform convingerilor personale. Cerinţele principale pentru consilierii din lista noastră este să fie de acord cu viziunea şi misiunea noastră şi să fie dornici să respecte şi să lucreze cu convingerile personale ale clienţilor. Preferăm să selectăm consilieri care îi vor ajuta în primul rând să facă progrese, nu care să aibă ca prim scop să-i îndrume pentru a obţine un anumit rezultat.

[Stuart Parker, Can sexual orientation be changed? Copyright © 2017 True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *