Schimbarea este posibilă prin Isus Cristos

de Dan Hitz

Dan Hitz

Dan Hitz

Dragi prieteni,

Scriu newsletter-ul din luna aceasta cu inima grea. Cu siguranţă, în ultima vreme războiul cultural în favoarea homosexualităţii s-a declanşat. Teologia pro-homosexualitate a câştigat susţinere în numeroase denominaţii şi organizaţii creştine. Sub aparenţa toleranţei şi a harului, numeroase biserici au renunţat la adevărurile fundamentale ale Scripturii. În loc să rostească adevărul în dragoste pentru a confrunta păcatul, ele îi încurajează pe cei care au nevoie de atingerea răscumpărătoare a lui Cristos să accepte păcatul pentru care Cristos a murit ca să-i elibereze.

Alte grupuri creştine au acceptat o versiune a harului fără pocăinţă. Ele sugerează că Isus nu a murit pentru o modificare comportamentală şi că Dumnezeu nu este mai mişcat de păcatul nostru decât de faptele noastre bune. Ele uită că Isus a spus: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.” (Matei 16:24) Unele grupuri creştine spun că creştinii care au fost mântuiţi odată nu mai au nevoie să-şi mărturisească păcatele lui Dumnezeu. Acest gen de har se află în contradicţie cu 1 Ioan 1:6-9, unde citim: „Dacă zicem că avem părtăşie cu El şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” Trebuie să fim atenţi să nu schimbăm „în desfrânare harul Dumnezeului nostru”. (Iuda 1:4)

Trebuie să ne ţinem tare de temeliile de bază ale credinţei noastre creştine, care proclamă cu îndrăzneală: „Dumnezeu… porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască.” (Fapte 17:30) Trebuie să ne ţinem tare de adevărul scriptural din 1 Corinteni 6:9-11, care numeşte cu îndrăzneală mai multe comportamente, inclusiv homosexualitatea, ca fiind păcătoase; dar oferă şi speranţă prin Isus Cristos, declarând: „Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” Schimbarea este posibilă prin puterea răscumpărătoare a lui Isus Cristos şi prin lucrarea Lui împlinită pe cruce. Schimbarea este un proces. Vom continua să avem ispite de partea aceasta a eternităţii, la fel ca Isus când era aici, pe pământ. (Evrei 4:15) Lupta poate fi uneori feroce. Câteodată pare a fi cu totul lipsită de speranţă – ca şi cum nu ne vom schimba niciodată – dar în slăbiciunea noastră suntem făcuţi tari. (Evrei 11:34) Suntem mai mult decât biruitori prin Isus Cristos. (Romani 8:37)

În Cristos,

Dan Hitz, Director

Reconciliation Ministries din Michigan

[Dan Hitz, Reconciliation Ministries Newsletter for April/May 2014. Copyright © Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *