Rolul consilierii şi al grupurilor de suport

de Bryan Kliewer

Bryan Kliewer

Bryan Kliewer

Parte a mesajului Exodus este că Dumnezeu are un plan pentru schimbare. Cele mai multe dintre misiunile Exodus oferă consiliere şi grupuri de suport celor care caută schimbarea. În acest articol explicăm locul pe care consilierea şi grupurile de suport îl au în planul lui Dumnezeu pentru schimbare.

Să începem luând în considerare câteva lucruri despre maturizare, care se aplică oricui. De la cădere, nimeni nu se maturizează exact conform planului lui Dumnezeu. Toţi experimentăm trei lucruri:

  1. Trauma are loc şi ne lasă răniţi. Rănile în sentimentul identităţii noastre ne fac să fim mai puţin decât ceea ce a avut Dumnezeu în minte când ne-a creat. Rănile ne blochează creşterea. Ele blochează sau încetinesc maturizarea corespunzătoare. Suntem răniţi primind ceva ce nu ar trebui sau lipsindu-ne ceva ce Dumnezeu a plănuit să avem nevoie.
  2. Creştere în sens greşit. Oamenii se pot maturiza în moduri distorsionate. Uneori alegem aceasta. Alteori, cei care ne călăuzesc creşterea aleg o drum şerpuit pe care să îl urmăm.
  3. Păcatul aduce în vieţile noastre lucruri care nu ar trebui să fie acolo şi îndepărtează lucruri care ar trebui să fie acolo. Există trei surse ale păcatului cu care trebuie să ne confruntăm: lumea, carnea noastră [natura omenească păcătoasă, n. trad.] şi duhurile rele.

Cum ne îndreptăm şi cum ne revenim din acestea? Cei mai mulţi creştini sunt de acord că oamenii au nevoie de Dumnezeu pentru a se îndrepta şi a-şi reveni. Dar totul devine complicat şi încurcat, când creştinii confundă partea lui Dumnezeu şi partea noastră.

Partea lui Dumnezeu include toate zonele răscumpărării. Mântuirea, sfinţirea, eliberarea, vindecarea şi înfierea spirituală sunt toate „teritoriul lui Dumnezeu”. Dumnezeu este singurul care ne poate mântui, sfinţi, elibera de rău şi adopta spiritual în familia Sa.

Dar lucrarea maturizării este altceva. În timp ce Dumnezeu este esenţial pentru ghidarea şi binecuvântarea maturizării noastre, este obligaţia noastră, pusă asupra noastră cu mult timp înainte, în Grădina Edenului, să ne maturizăm. Maturitatea nu este un dar spiritual, nici nu este un produs derivat al mântuirii. Este ceva la care trebuie să lucrăm. Imaturitatea este menţionată ca o problemă în 1 Corinteni 3:1-3 şi Evrei 5:11-14. Efeseni 4:11-15 spune că trebuie să creştem în El în toate privinţele… ca să devenim maturi. Efortul nostru nu ne va mântui, dar va arăta că suntem creaţii noi. Este obligaţia noastră să creştem şi să ajungem la maturitate împreună cu toţi sfinţii.

Un alt lucru care este de multe ori înţeles greşit este că oamenii au nevoie de oameni ca să fie restauraţi. Referindu-ne din nou la Efeseni 4:11-15, darurile lui Isus sunt oameni din Trupul Său, care ne vor conduce la maturitate. Dumnezeu a hotărât ca atât creşterea, cât şi restaurarea, să vină prin oameni. Oamenii răniţi se vindecă în relaţii. Creşterea, îndreptarea, maturitatea şi dezvoltarea credinţei sunt toate legate în mod intim de relaţii. Oamenii au nevoie de oameni, ca să ajungă la plinătate într-o lume zdrobită. Am auzit expresia: „Oamenii răniţi rănesc oameni.” Este, de asemenea, adevărat că „Oamenii vindecaţi vindecă oameni.”

În sfârşit, plinătatea nu este obţinută uşor. Dumnezeu nu este Marele Magician, ci Marele Doctor. Oamenii caută, de obicei, cel mai rapid mod de a scăpa de durere – este de înţeles. Durerea, la urma urmei, cere atenţie imediată. Dar când Îi cerem lui Dumnezeu să aducă vindecare în rănile noastre, descoperim că Dumnezeu foloseşte un proces mai lent. Dar nu este numai lucrarea Lui; este şi lucrarea noastră.

Pentru mai multe informaţii despre creştere şi restaurare, vă recomandăm Trăind din inima pe care ţi-a dat-o Isus de James Friesen ş.a., publicată de Shepard’s House.

Acum să luăm în considerare câteva lucruri despre natura şi cauzele homosexualităţii. Exodus susţine o imagine legată de dezvoltare cu privire la cauzele homosexualităţii. Nu te naşti cu atracţii faţă de persoane de acelaşi sex. Ele se dezvoltă ca rezultat al celor trei lucruri menţionate mai sus: traume, creştere greşită şi reacţiile noastre păcătoase la acestea. Foarte pe scurt, unii copii de 2 ani ajung să fie despărţiţi de părintele lor de acelaşi sex din cauza unui proces psihologic numit detaşare defensivă. Drept rezultat, le lipseşte ceva ce Dumnezeu a plănuit să avem nevoie. Nevoia lor de a primi dragoste de la părintele de acelaşi sex nu este împlinită. Aceasta întrerupe procesul de dezvoltare al identităţii de gen. Acum gândiţi-vă la copiii de 4 şi 5 ani. Absenţa prieteniilor susţinătoare cu tovarăşii de aceeaşi vârstă îl poate face pe un copil să se simtă confuz, nesigur şi vulnerabil faţă de relaţiile nesănătoase care par să ofere promisiunea acceptării. Creşterea fizică îşi urmează cursul, dar creşterea în alte domenii este blocată. Acum un băiat de 8‑12 ani poate trece prin abuz sexual, de obicei din partea unor adolescenţi mai în vârstă sau a unor bărbaţi sau, în cazul fetelor, din partea unui membru apropiat de familie, a unui prieten sau a unui model de autoritate. Acest lucru aduce confuzie şi ruşine atunci când abuzul sexual a fost singurul context în care setea de dragoste şi de conexiune a unui băiat cu părintele de acelaşi sex a fost aparent potolită. Aceasta lasă impresia înşelătoare că sexul şi dragostea merg întotdeauna mână în mână. În adolescenţă, perioada când dorinţele sexuale încep să apară, dorinţa neîmplinită pentru dragoste şi conexiune din partea celor de acelaşi sex, ascunsă, dar în creştere, se poate contopi subtil cu dorinţele sexuale. Ceea ce duce la experienţa tulburătoare şi adesea nedorită a atracţiilor faţă de persoane de acelaşi sex. Şi, deoarece ele sunt greşit înţelese şi conduse de dorinţe neîmplinite, devin tot mai puternice, până ce împotrivirea nu mai este posibilă şi începe intrarea activă în homosexualitate. Evenimente similare sunt obişnuite şi în cazul fetelor şi femeilor, dar nu avem loc în acest articol pentru ambele cazuri. Pentru mai multe informaţii despre cauzele homosexualităţii, prezentăm o listă de cărţi şi articole la sfârşitul articolului.

În timp ce luăm în considerare natura homosexualităţii şi faptul că ea este într-adevăr o stare de creştere incompletă, trebuie, de asemenea, să nu pierdem din vedere natura heterosexualităţii. Heterosexualitatea nu este doar o atracţie sexuală faţă de membrii sexului opus. Heterosexualitatea înseamnă abilitatea de a te raporta la ambele sexe ca membru deplin din punct de vedere psihologic al propriului sex. Nu este doar o problemă de sexualitate, ci de identitate a genului şi de împlinire a nevoilor psihologice. Homosexualii se raportează la acelaşi sex şi la sexul opus ca membri incompleţi ai propriului sex.

Folosind cuvintele Dr. Elizabeth Moberly, soluţia homosexualităţii nu este adoptarea activităţii sexuale. Nici abstinenţa de la activitatea sexuală nu este soluţia. Nu ar trebui nici să se ignore nevoile neîmplinite (greşeala „conservatoare”), nici să se transforme în erotism (greşeala „liberală”). Soluţia începe prin a realiza că homosexualitatea se referă întru totul la creşterea psihologică care a fost oprită sau suspendată prematur. Ea implică atât o stare de nedesăvârşire, cât şi un impuls înspre plinătate. Procesul psihologic normal de maturizare a fost oprit într-o măsură semnificativă. Dar poate fi pornit din nou. Rezultatul final al procesului de creştere este heterosexualitatea – care înseamnă abilitatea de a te raporta la oameni (de ambele sexe) ca un membru deplin din punct de vedere psihologic al propriului sex. Rezultatul final nu este activitatea sexuală cu cineva de sex opus.

Homosexualitatea nu se vindecă. Este depăşită. Odată ce nevoile homosexualului de dragoste din partea celor de acelaşi sex au fost împlinite, ataşamentul prin care au fost ele împlinite devine inutil. Nevoia de conectare a unui copil cu părintele său este depăşită când copilul creşte.

Este nevoie de două lucruri pentru vindecarea de detaşarea defensivă faţă de acelaşi sex şi de rezultatele sale. Primul este renunţarea la detaşarea defensivă, pentru că ea ne separă de părintele de acelaşi sex şi de propria noastră masculinitate sau feminitate. Al doilea este împlinirea nevoilor nesatisfăcute, pentru a compensa lipsa creşterii ca urmare a barierei defensive. Aceasta se face prin relaţii sănătoase cu cei de acelaşi sex.

Consilierii

Acum să revenim la rolul consilierilor. Nu ar fi nevoie de consilieri dacă nu ar exista răul cauzat tuturor oamenilor de păcat şi cădere. Dumnezeu merge atât de departe, încât Îl numeşte pe Duhul Sfânt Sfătuitorul nostru. În general, consilierul evlavios este împreună-lucrător cu Dumnezeu, ajutându-i pe alţii să-şi pună din nou viaţa în ordine – exprimarea de zi cu zi a mântuirii noastre. Ei ne ajută să înfruntăm şi să acceptăm durerea din viaţa noastră, astfel încât să ne maturizăm: învăţând lecţii, căpătând putere, devenind maturi.

Consilierii ajută oamenii răniţi să identifice lucrurile care lipsesc în viaţa lor, care le-au făcut rău. Consilierii îi ajută să se confrunte cu efectele traumatizante ale lucrurilor care le lipsesc. Şi îi îndrumă pe oameni în dezvoltarea relaţiilor iubitoare cu alţi oameni – relaţii iubitoare care oferă prezenţa acelor lucruri, astfel încât vindecarea să aibă loc.

Consilierii îi ajută, de asemenea, pe oamenii răniţi să se confrunte cu lucrurile rele care li s-au întâmplat, precum abuzul fizic sau sexual, care au avut loc în viaţa unora dintre cei care se luptă cu atracţii faţă de persoane de acelaşi sex. Consilierul îi ajută să descopere, fără niciun risc, evenimentele rele din trecut, reacţiile şi sentimentele lor faţă de ele şi îi ajută pe cei care se luptă cu homosexualitatea să caute vindecarea lui Dumnezeu pentru rănile lor.

Grupurile de suport

Mai sus am spus că Dumnezeu a avut intenţia ca atât creşterea, cât şi restaurarea să aibă loc prin relaţiile cu oamenii. Oamenii au nevoie de oameni ca să-şi revină. Oamenii răniţi se vindecă în relaţii. Maturitatea, recuperarea şi apartenenţa merg împreună. Ele nu pot să fie înţelese sau să lucreze aşa cum a intenţionat Dumnezeu, separat una de cealaltă.

Un grup de suport oferă un loc unde bărbaţii şi femeile care vor să părăsească homosexualitatea pot:

  • să vorbească liber într-un loc sigur şi unde se păstrează confidenţialitatea, despre lupte, gânduri, idei şi sentimente, fără teama respingerii;
  • să fie încurajaţi, auzind cum se confruntă alţii cu luptele lor;
  • să audă despre dragostea lui Dumnezeu pentru ei şi despre adevărata lor identitate în El;
  • să înveţe despre homosexualitate şi despre procesul de vindecare şi schimbare.

Iar din cauză că homosexualitatea face ravagii în relaţiile unui individ cu ceilalţi, un grup de suport este un loc bun pentru a începe procesul dificil şi dureros al reconectării cu alţi oameni.

Dat fiind că planul lui Dumnezeu pentru consiliere implică atât consilieri cât şi grupuri de suport, pentru a ne ajuta să ne revenim, să ne maturizăm şi să avem un sentiment real de apartenenţă, cele mai multe misiuni membre ale Exodus oferă consiliere şi grupuri de suport celor care vin la ele pentru ajutor. Mulţi dintre cei de la Exodus şi misiunile sale membre au primit ei înşişi ajutor de la consilieri şi grupuri de suport. Şi astfel, experienţa personală întăreşte adevărul Scripturii despre locul pe care îl au aceste forme de ajutor.

Încă două gânduri înainte de a încheia… Mai întâi, consilierea şi grupurile de suport nu sunt singurele forme de ajutor de care au nevoie oamenii. Au nevoie şi de încurajarea şi prietenia familiei şi prietenilor. Alte articole Exodus s-au ocupat de rolul creştinilor şi al bisericilor în ajutorarea şi încurajarea celor care caută eliberarea de homosexualitate şi schimbarea atracţiilor sexuale.

În al doilea rând, schimbarea nu este o formulă. Uneori este necesar să se încurajeze relaţii mai puternice în familie şi comunitate, înainte ca revenirea din traumă să înainteze. Alteori, revenirea din traumă trebuie să aibă loc înainte ca stabilirea unor relaţii puternice să fie posibilă. Uneori este nevoie să existe mai multă maturitate, înainte ca revenirea din traumă să fie efectivă. Alteori, soluţionarea traumei trebuie să aibă loc înainte ca înaintarea în maturizare să înceapă. Dumnezeu conduce procesul schimbării. Schimbarea funcţionează când Îl urmezi.

În încheiere, vrem să te încurajăm să înaintezi în procesul de maturizare. Aceasta include confruntarea cu traumele care te-au rănit, cu păcatele care adaugă lucruri în viaţa ta care nu ar trebui să fie acolo şi care ia lucruri care ar trebui să fie acolo şi cu dezvoltarea ta în direcţia greşită. Foloseşte ajutorul pe care îl oferă un consilier bun. Fă parte dintr-un grup de suport. Primeşte încurajare de la prieteni evlavioşi şi urmează-L pe Dumnezeu, în timp ce te conduce ca să devii persoana care te-a desemnat El să fii. Grăbeşte-te să iei în stăpânire ceea ce Cristos Isus a luat în stăpânire pentru tine. Grăbeşte-te spre ţelul de a câştiga premiul la care te-a chemat Dumnezeu spre înălţimi, în Cristos Isus.

Resurse (listă parţială)

My Genes Made Me Do It de Neil Whitehead

Homosexuality, a New Christian Ethic de Elizabeth Moberly

Desires in Conflict de Joe Dallas

Growth Into Manhood: Resuming the Journey de Alan Medinger

Lessons Learned, seriile video 1 şi 2 de Sy Rogers

Changes That Heal de Henry Cloud

Reparative Therapy of Male Homosexuality: A New Clinical Approach de Joe Nicolosi

[Bryan Kliewer, The Role of Counselling & Support Groups. Copyright © Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune. Bryan Kliewer este Director Executiv la Exodus Global Alliance, o organizaţie creştină mondială care îi ajută pe cei afectaţi de homosexualitate şi care promovează mesajul că „Schimbarea homosexualităţii este posibilă prin puterea lui Isus Cristos.”]

Pasiune pură – Bryan Kliewer – homosexualitatea și familia

Print Friendly, PDF & Email

One comment

  1. Radu says:

    În acest articol am găsit probabil una dintre cele mai bune/profunde explicaţii la care am avut acces, cu privire la mecanismul care declanşează homosexualitatea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *