Răspunsuri la un argument pro-homosexualitate obişnuit

Te-ai întrebat de multe ori ce spune Biblia despre homosexualitate? Citeşte cele ce urmează pentru a şti cum să răspunzi, din perspectivă biblică, argumentelor pro-homosexualitate.

Romani 1:24-27

„Afirmaţiile apostolului Pavel sunt legate de cultura din care făcea parte. Ele se adresează iudeilor din primul secol; nu ni se aplică nouă astăzi.”

Cu acest raţionament, putem renunţa la întreaga Biblie. Nicio parte din ea nu a fost scrisă pentru oamenii din secolul douăzeci şi unu. Argumentul face presupunerea că standardele lui Dumnezeu se schimbă de la epocă la epocă. Dar iată ce au spus scriitorii Bibliei: „Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.” şi „Temelia Cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale sunt veşnice.” (Isaia 40:8, Psalmul 119:160)

„Pavel nu înţelegea complexitatea homosexualităţii aşa cum o înţelegem noi astăzi. El nu a condamnat niciodată relaţiile homosexuale stabile, iubitoare, ci doar pofta şi promiscuitatea.”

Pavel a trăit într-o societate complexă, în multe feluri similară cu a noastră. „Nu se poate ca autorii Noului Testament să fi fost ignoranţi cu privire la ceva atât de obişnuit ca homosexualitatea în lumea greco-romană”, afirmă Dr. J. Harold Greenlee, fost profesor pentru studiul Noului Testament la Asbury Theological Seminary. William Barclay, un bine-cunoscut cercetător al Noului Testament, susţine că deşi homosexualitatea era răspândită în societatea greacă, „era privită ca anormală şi nu a fost niciodată legală”. Pavel ar fi putut cu uşurinţă diferenţia diferitele forme ale homosexualităţii dacă ar fi considerat potrivit, dar a condamnat orice comportament homosexual, fără excepţie.

În sfârşit, Biblia nu vorbeşte niciodată pozitiv despre homosexualitate sau despre oricare alte practici sexuale în afara unei dedicări heterosexuale pe viaţă. Pe cât de dificil de respectat este acest standard, el reprezintă chemarea lui Cristos pentru toţi urmaşii Săi, inclusiv pentru cei cu atracţii şi dorinţe faţă de persoanele de acelaşi sex.

Lecturi recomandate

Pursuing Sexual Wholeness de Andy Comiskey. Această carte este scrisă de fondatorul Desert Stream Ministries, care a iniţiat Living Waters, un program de restaurare sexuală întemeiat pe Cristos. Cartea oferă răspunsuri biblice şi practice pentru învingerea homosexualităţii.

The Game Plan de Joe Dallas. Un manual practic pentru bărbaţii care vor să trateze cu seriozitate puritatea sexuală. Cartea este un instrument care se adresează unei probleme care creează cele mai mari probleme în ziua de astăzi cu compasiune, claritate şi având o bază biblică solidă.

Biruinţă asupra întunericului de Neil T. Anderson. Dr. Neil Anderson ne arată că avem puterea să biruim întunericul, dacă ştim cine suntem în Cristos.

[Copyright © 2009 His Way Out Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *