Poți fi „homosexual” și „creștin”?

Datorită schimbărilor semnificative care au loc în cultura noastră şi în bisericile noastre, precum reţeaua socială creştină homosexuală, o emanaţie a teologiei liberale şi o încercare de a-i iubi pe alţii cu orice preţ (inclusiv în dauna adevărului), constatăm că mulţi întreabă: „Poţi fi «creştin homosexual»?” Se presupune că este vorba de cineva care legitimează eticheta „homosexual” ca adevărata sa identitate. Simte atracţie faţă de persoanele de acelaşi gen şi şi-a acceptat atracţiile şi dorinţele ca parte a cine este. În loc să se lupte împotriva dorinţelor şi să le predea domniei lui Cristos, se ţine de ele în mod voit şi le adoptă. Unii „creştini homosexuali” cred că a da curs unor asemenea dorinţe este ceva păcătos, deci aleg să fie celibatari, dar continuă să se ţină de eticheta „homosexual” din nevoia de a fi autentici faţă de „adevăratele lor dorinţe”.

Dar Scriptura ne învaţă un adevăr uimitor, care poate să ne schimbe vieţile. Galateni 5:25 spune: „Cei ce sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” Deşi creştinii se luptă şi sunt ispitiţi într-un fel sau altul, nu ne etichetăm drept „creştini adulteri”, „creştini lacomi” sau „creştini mincinoşi” nepracticanţi; ci, mai degrabă, în Cristos ne odihnim în identitatea noastră de copii iubiţi ai lui Dumnezeu. Suntem o creaţie nouă în Cristos, cele vechi s-au dus, cele noi au venit. (2 Corinteni 5:17) Chiar şi cei care consideră homosexualitatea ca stare a unei minorităţi nu trebuie să facă din ea un descriptor al credinţei lor creştine. Altminteri permit ca identitatea lor să devină dependentă de altceva decât Cristos. Recunoaşterea adevăratei noastre identităţi de „urmaş al lui Cristos” ne oferă baza necesară pentru maturitate, speranţă şi libertate. Alegem să aruncăm etichetele care împiedică creşterea acestora.

De-a lungul anilor, unii ne-au întrebat: „Dar Portland Fellowship nu lucrează cu homosexuali şi lesbiene?” Răspunsul este că nu. Bărbaţii şi femeile care se află în programul nostru nu sunt homosexuali sau lesbiene, ci mai degrabă bărbaţi şi femei care învaţă să-şi trăiască adevărata identitate în Cristos, renunţând la dorinţele naturii umane păcătoase. Alţii ne-au întrebat: „Ei bine, deci negaţi cine sunteţi?” Şi răspunsul este simplu, frumos şi adevărat. Da, ne tăgăduim pe noi înşine, pentru speranţa găsită în urmarea lui Isus. „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.” (Luca 9:23)

Precum am menţionat, sunt unii care adoptă poziţia de „creştin homosexual” celibatar, dar sunt şi unii care cred că un creştin homosexual poate să dea curs dorinţelor homosexuale. Există o largă varietate de motive pentru această convingere. Unii susţin teologia pro-homosexualitate, unii citesc Biblia, dar resping autoritatea ei finală, pe când alţii, pur şi simplu, duc un trai „creştin” existenţial şi nu se preocupă de învăţătura biblică sau de doctrina sănătoasă. Indiferent ce perspectivă adoptă cineva, Cuvântul lui Dumnezeu nu s-a schimbat şi este plin de speranţă reală.

Apostolul Pavel identifică alegerile distructive ale vieţii în 1 Corinteni 6:9, învăţându-ne despre gravitatea trăirii unei vieţi pentru satisfacerea naturii umane păcătoase, comportamentul homosexual fiind unul printre multe altele, în locul trăirii pentru Domnul. Şi, cu toate că lui Dumnezeu Îi pasă cum ne comportăm, nu este vorba doar de comportament, ci mai degrabă de inimă. Oricine are copii cunoaşte că inima şi comportamentul sunt strâns legate şi că amândouă cer atenţie şi predare, dar inima este depozitara adevăratelor noastre intenţii.

Celor care continuă să acţioneze conform naturii păcătoase, li se adresează o avertizare puternică în 1 Corinteni 6:9, dar apoi un adevăr remarcabil este proclamat în versetul 11: „Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.”

Apa proaspătă şi apa sărată nu pot coexista în aceeaşi piscină, nici lumina şi întunericul nu au părtăşie una cu celălalt; la fel, Domnul ne cere să alegem astăzi cui vom sluji. Vom sluji dorinţelor naturii umane păcătoase sau dorinţei după Cristos? Să ne amintim mereu că Dumnezeu este un Dumnezeu răbdător, încet la mânie şi plin de dragoste, care ne cheamă la pocăinţă.

[Can you be both “gay” and “Christian”? Extras din newsletter-ul The Fellowship Message, martie 2013. Copyright © 2013 Portland Fellowship. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *