Pot să fiu creștin homosexual?

Să trăieşti ca un creştin cu dorinţe homosexuale nu este uşor, dar mărturia multora de la True Freedom Trust atestă că este cu siguranţă posibil şi, în mod uimitor, poate să aducă recompense reale în ceea ce priveşte creşterea spirituală şi caracterul. Într-adevăr, sentimentele sexuale exprimă adesea o dorinţă mai profundă pentru dragoste decât atracţiile sexuale. Totuşi, Dumnezeu nu ne-a creat pentru a fi singuri şi, prin urmare, fiecare avem nevoie să acţionăm pentru a vedea cum ne poate ajuta El să ne împlinim nevoia prin relaţii evlavioase, bazate pe valoarea noastră de copii ai lui Dumnezeu.

Unii creştini (de exemplu, Joshua Gonnerman[1] şi Western Hill[2]) se identifică pe ei înşişi ca fiind „gay” sau „creştini gay celibatari”, pentru a-şi descrie atracţiile sexuale. Alţii (de exemplu, Daniel Mattson[3]) evită să folosească cuvântul „gay”, deoarece el este adesea folosit pentru a descrie o întreagă identitate, şi preferă descrierea mai lungă (dar fără îndoială mai exactă) de „creştin cu atracţii faţă de persoanele de acelaşi sex”. Recomandăm cartea Sfârşitul identităţii sexuale,[4] care examinează subiectul mai în profunzime.

Note

[1] Joshua Gonnerman, Why I Call Myself a Gay Christian, www.firstthings.com/web-exclusives/2012/05/why-i-call-myself-a-gay-christian.

[2] Wesley Hill, Once more: on the label ‘gay Christian’, www.spiritualfriendship.org/2013/02/01/once-more-on-the-label-gay-christian.

[3] Daniel Mattson, Why I Don’t Call Myself a Gay Christian, www.firstthings.com/web-exclusives/2012/07/why-i-dont-call-myself-a-gay-christian.

[4] Jenell Williams Paris, The End of Sexual Identity: Why Sex Is Too Important to Define Who We Are, www.amazon.com.

[Can I be a gay Christian? Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *