Poate un creștin care se luptă cu atracția față de persoanele de același sex să trăiască o viață fericită și împlinită?

Când este vorba de întrebări despre „fericire”, este nevoie să ne asigurăm că perspectiva noastră este modelată mai degrabă după Cuvântul lui Dumnezeu, decât după cultura noastră. Sexul nu este esenţial pentru o viaţă împlinită. Mântuitorul nostru a fost necăsătorit şi celibatar, iar Apostolul Pavel a fost, de asemenea, necăsătorit. Minciuna culturii noastre, că ai nevoie de sex sau de o relaţie romantică pentru a fi „fericit”, este un neadevăr. Faptul de a fi necăsătorit este, de asemenea, celebrat în Biblie. Întrebarea „Poate un celibatar să fie la fel de fericit ca cineva căsătorit?” la aceasta se referă.

Să ne tăgăduim pe noi înşine şi să-L facem pe Isus Rege peste viaţa noastră este singurul lucru care ne permite să trăim o viaţă cu adevărat fericită şi împlinită. Isus ne învaţă: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va mântui. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuşi?” (Luca 9:23-25) Adevărata viaţă şi împlinire vin mai degrabă din ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, decât din urmărirea dorinţelor noastre. Avem nevoie să-L facem pe Isus Domn peste fiecare domeniu al vieţii noastre, inclusiv peste viaţa noastră sexuală.

Creştinii nu trebuie să se concentreze pe fericirea superficială, temporară. Creştinii persecutaţi din toată lumea s-ar putea să nu aibă parte de ceea ce mulţi numesc „fericire”. Promisiunea pentru credincioşi este bucuria care nu se bazează pe circumstanţele pământeşti. Apostolul Pavel le porunceşte creştinilor: „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!” (Filipeni 4:4) Dacă suntem în Cristos, oricare ar fi situaţia noastră, avem toate motivele să ne bucurăm. Indiferent cât de dur ar fi să spunem „nu” unei relaţii între persoane de acelaşi sex, „întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă”. (2 Corinteni 4:17)

[Can a Christian struggling with same-sex attraction live a happy and fulfilled life? Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *