Poate cineva care este homosexual să fie creştin?

Depinde de definiţiile tale. Da, un bărbat sau o femeie pot să se lupte cu ispite homosexuale şi chiar cu comportament homosexual şi, cu toate acestea, să fie cu adevărat creştini. Totuşi, dacă cineva urmăreşte să se implice din punct de vedere homosexual şi refuză să recunoască aceasta drept păcat, este justificat să ne întrebăm, cu smerenie, dacă dedicarea sa faţă de Cristos este reală.

Unii creştini mărturisitori trâmbiţează o „teologie pro-homosexualitate” care pretinde că Scriptura a fost tradusă şi interpretată greşit referitor la homosexualitate. Astfel sunt lămurite toate interdicţiile împotriva comportamentului homosexual. Uneori se afirmă chiar că prieteniile între personaje de acelaşi sex din Biblie (Ionatan şi David, Rut şi Naomi) sunt relaţii homosexuale model. Această teologie înşelătoare, seducătoare, autojustificatoare reprezintă stricarea Scripturii. (2 Corinteni 4:2)

[Can a person be gay and still be a Christian? Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *