O relație sexuală înseamnă contact genital sau ar trebui să existe o definiție mai cuprinzătoare?

Ar trebui să existe o definiţie mai cuprinzătoare pentru o „relaţie sexuală” decât faptul că implică contact genital. Ea ar trebui să fie văzută într-un context mai larg decât cel homosexual. Putem spune foarte clar, că dacă te afli în afara unei relaţii de căsătorie şi ai contact genital cu scopul de a-l excita pe celălalt este ceva păcătos. Inevitabil, există domenii ale comportamentului sexual mai puţin clar definite, care includ nu numai contactul genital. De asemenea, se ridică întrebarea ce este ispita sexuală şi ce este pofta? Adesea Acuzatorul vrea să facem confuzie între ele.

[Does a sexual relationship mean genital contact, or should there be a broader definition? Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *