O a doua perspectivă despre argumentul cu privire la Sodoma și Gomora

Au fost Sodoma și Gomora distruse din cauza lipsei de ospitalitate?

Ezechiel 14.49: „Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belşug şi într-o linişte nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipsit.”

Dacă ignorăm toate celelalte versete despre Sodoma şi Gomora, precum Judecători 1:7, unde se afirmă clar că cele două cetăţi s-au dedat la imoralitate sexuală şi perversiune şi că din acest motiv au fost distruse, ne putem lăsa convinşi că textul din Ezechiel, prezentat ca dovadă, este tot ce spune Biblia pe tema respectivă.

În zilele de astăzi, mulţi creştini se trezesc ca din somn la nevoia Bisericii de a fi mai plină de compasiune şi mai puţin absorbită de sine. Ceea ce poate duce la proteste puternice din cauza nedreptăţii sociale şi la lobby în media socială. Dar precum arată versetul de mai sus, până nu vom fi dornici să împărţim averile noastre impresionante cu cei în nevoie sau să mâncăm mai simplu ca să poată şi ei mânca, suntem nişte ipocriţi.

Trebuie să ţinem seama că traiul egoist acoperă toate aspectele, iar sexualitatea a fost, cu siguranţă, o parte importantă în ceea ce a simţit Dumnezeu faţă de Sodoma şi Gomora. Cei care etalează Ezechiel 16:49 ca absolvind de păcat comportamentul homosexual, nu citesc versetul următor, 50: „Ele s-au semeţit şi au făcut urâciuni blestemate înaintea Mea.”

Dumnezeu spune limpede că urăşte mândria. Şi El este clar că judecata Lui nu s-a datorat faptului că Lot nu i-a înştiinţat pe conducătorii cetăţii despre sosirea vizitatorilor săi. Dacă lucrurile ar fi stat aşa, Dumnezeu ar fi fost într-adevăr un Dumnezeu foarte crud şi greu de mulţumit. De altminteri, El luase decizia să distrugă Sodoma şi Gomora cu mult înainte ca cei doi îngeri să pună piciorul în cetate.

Cu siguranţă, nimicirea cetăţii a fost nu numai din cauza actelor homosexuale, dar nu putem ignora că acestea au fost incluse în lista păcatelor lor.

[A Second view of the argument regarding Sodom and Gomorrah. Copyright © Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *