Nu aleg creștinii doar anumite legi din Vechiul Testament pentru a condamna practicarea relațiilor cu persoane de același sex?

Creştinii sunt uneori acuzaţi de căutarea şi alegerea anumitor legi din Vechiul Testament, despre care spun că li se aplică credincioşilor astăzi, în timp ce trec cu vederea, în mod convenabil, alte legi din Vechiul Testament, spunând că nu se mai aplică. Astfel, de exemplu, Levitic interzice consumarea crustaceelor şi purtarea hainelor făcute din fire amestecate şi, cu toate acestea, creştinii nu au probleme de conştiinţă când este vorba să consume creveţi sau să poarte o cămaşă din bumbac şi fibre de poliester! De ce atunci ne mai ţinem cu tărie de interdicţiile levitice faţă de anumite tipuri de relaţii sexuale, inclusiv faţă de practicarea relaţiilor între persoane de acelaşi sex?

Isus spune în predica de pe munte: „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.” (Matei 5:17) Prin urmare, credem că Vechiul Testament ar trebui interpretat în lumina învăţăturilor lui Isus şi ale apostolilor Săi din Noul Testament. Dacă Isus a venit să împlinească sau să desăvârşească Vechiul Testament, atunci trebuie să luăm în considerare care legi ale Vechiului Testament le-a împlinit Isus şi cum le-a împlinit.

Pe această bază, ştim că nu li se cere creştinilor să aducă jertfele animale prescrise în Vechiul Testament pentru a fi „curaţi” înaintea lui Dumnezeu. De ce? Ei bine, fiindcă Isus a împlinit toate legile jertfelor prin propria Sa moarte pe cruce, o dată pentru toate jertfele. Astfel încât scriitorul cărţii Evrei ne spune că „Cristos… S-a adus jertfă o singură dată.” (Evrei 9:28)

Ştim, de asemenea, că acum creştinii sunt liberi să mănânce orice mâncare, inclusiv porc şi crustacee. De ce? Fiindcă în Marcu 7:14-23 Isus explică faptul că lucrurile care ies din inima noastră ne fac „necuraţi” (impuri) în ochii lui Dumnezeu, nu lucrurile pe care le mâncăm. Şi „a zis astfel, făcând toate bucatele curate”. (Marcu 7:19)

Interesant, în acelaşi pasaj din Evanghelia după Marcu, Isus Se referă la imoralitatea sexuală ca la un lucru care vine, într-adevăr, din inimile noastre şi ne face necuraţi. Nicăieri în Noul Testament nu ni se spune că Isus a declarat toate practicile sexuale şi toate relaţiile sexuale ca fiind acum curate în ochii lui Dumnezeu. Dimpotrivă, învăţăturile lui Isus şi ale apostolilor Săi sprijină afirmaţia categorică şi consecventă a Vechiului Testament că orice fel de sex în afara căsătoriei heterosexuale este considerat de Dumnezeu imoralitate sexuală.

[Don’t Christians just pick selected Old Testament laws to condemn same-sex practice? Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *