Isus a susţinut o relaţie homosexuală când l-a vindecat pe iubitul centurionului roman

„Dar Isus a susţinut relaţiile homosexuale iubitoare când l-a vindecat pe iubitul centurionului roman.” Un tânăr lider creştin a lansat provocarea. Aceasta începe să devină încă o „dovadă” că Dumnezeu nu este împotriva relaţiilor homosexuale iubitoare, monogame, la urma urmei, Isus nu le-a condamnat.

Este bine documentat că în vremea lui Isus romanii adoptaseră practica bărbaţilor mai în vârstă, îndeosebi bărbaţi bogaţi sau bărbaţi cu autoritate, aşa cum ar fi fost centurionul, care aveau un tânăr ca partener sexual. Ceea ce era de fapt pederastie, deoarece nu era acelaşi gen de relaţie care ar putea fi definită ca o relaţie homosexuală reciprocă, iubitoare. Bărbatul mai în vârstă avea în mod normal soţie şi familie.

Cuvântul grecesc pentru un asemenea tânăr este „pais”. Cuvântul este folosit în povestea privitoare la centurion, care se găseşte în Matei 8:5-13 şi Luca 7:1-10, Luca incluzând termenul „doulos”, însemnând „sclav”. Cuvântul a fost tradus ca „slujitor”, dar noile interpretări spun că acest cuvânt ar trebui să fie tradus mai corect ca „iubit”.

Termenul este folosit de 24 de ori în Noul Testament şi în fiecare caz se referă la cineva care este un slujitor sau un copil drag. De exemplu, fiica lui Iair este descrisă ca „pais” şi, de fapt, în Matei 12:18 Isus este, de asemenea, descris ca „pais”, ca slujitor al Tatălui Său Dumnezeu. Deci deşi există o foarte mică posibilitate ca slujitorul să fi fost un partener homosexual tânăr al centurionului, este improbabil.

Dar dacă interpretarea este posibil să fie adevărată, atunci Isus nu susţine relaţiile homosexuale iubitoare, ci mai degrabă pederastia. Şi se argumentează de către teologii pro‑homosexualitate că Pavel, mai târziu, în Romani, nu spunea că relaţiile iubitoare erau greşite, ci, mai degrabă, că tocmai situaţia pederastiei romane era greşită. Nu este un bun argument că Isus susţine asemenea practici.

După ce am spus acestea, nu există îndoială că Isus l-ar fi vindecat pe băiat, chiar dacă situaţia ar fi fost aşa. Isus „a tămăduit pe toţi bolnavii” (Matei 12:15). Nu a acordat nimănui nicio premisă de nevinovăţie, înainte de a-i fi arătat îndurarea şi dragostea lui Dumnezeu. Fără îndoială, mulţi dintre cei pe care i-a vindecat erau implicaţi în multe păcate diferite, dar vindecarea nu se baza pe faptul că Isus susţinea omul în păcatul său, ci arăta, mai degrabă, dragostea şi puterea lui Dumnezeu.

John Bryan, Profesor de Noul Testament la Seminarul Teologic Ashland, discută subiectul la pagina de internet thebiblicalworld.blogspot.com.au/2012/08/did-jesus-heal-centurions-same-sex.html.

[Jesus affirmed a gay relationship when he healed the Roman centurion’s lover. Copyright © Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *