Fostul homosexual – Cât de „fost” este?

de Jack Hickey

Jack Hickey cu soția

Jack Hickey cu soția

„… având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice, îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte, care învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.” 2 Timotei 3:5-7

„Sunt un fost homosexual.” Am auzit acest termen de multe ori în ultimii cincisprezece ani sau cam aşa ceva. [Acum de peste treizeci de ani.] S-au publicat mai multe cărţi care prezintă mărturiile unor „foşti homosexuali”. Misiuni precum Reconciliation Ministries şi alte organizaţii cunoscute drept misiuni ale „foştilor homosexuali” se înfiinţează în toată ţara. Există, de asemenea, grupuri ca Evanghelicii Preocupaţi, care vorbesc despre „foştii foşti homosexuali”. Şi lor, ca şi misiunilor foştilor homosexuali, mass-media seculară sau religioasă le acordă atenţie. Pe cine trebuie să credem? Nu pot avea dreptate ambele părţi. Cineva nu spune adevărul.

Se pare că există multă confuzie în jurul termenului „fost homosexual”. Ce înseamnă el? Înseamnă că cineva a pus capăt comportamentului homosexual, dar continuă să se confrunte cu sentimentele? Înseamnă că pofta homosexuală a trecut, iar pofta heterosexuală a înlocuit-o? Înseamnă măcar ceva?

Isus ne-a spus în Ioan 8:34-36: „Adevărat, adevărat vă spun… că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului. Şi robul nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi. Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.” El nu a spus că ne va face parţial liberi. Nu a spus că ne va elibera doar de comportamentul păcătos. Dar aşa cum traduce Biblia amplificată, „Dacă Fiul vă eliberează – vă face bărbaţi liberi – atunci sunteţi cu adevărat şi indiscutabil liberi.” Acum să nu folosim greşit acest verset. Aici nu ni se spune că ne va face liberi de Lege sau liberi să facem ce dorim. Suntem liberi de robia păcatului.

2 Corinteni 5:17 pătrunde şi mai în profunzime în acest adevăr. „Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” Înţelesul literal al expresiei „făptură nouă” este „care nu a fost folosită niciodată”. Gândiţi-vă la asta, suntem făcuţi ca şi cum nu am fost niciodată folosiţi de păcat. Cum se întâmplă minunea recreatoare, nu ştiu. Dumnezeu este Dumnezeu şi poate să facă orice. Ştiu doar că este adevărat. Biblia ne învaţă asta, iar eu am văzut realitatea sa în viaţa mea şi în vieţile multor altora.

Ştiu că unii din voi pot să spună: „Dar unele din vechile sentimente sunt încă acolo. Cum rămâne cu ele?” Deşi noua creaţie are loc în momentul convertirii, schimbarea tiparelor de gândire şi a obiceiurilor care nu constituie un comportament păcătos, este posibil să necesite timp. Devenim creaturi noi, dar ne şi aflăm în procesul de a deveni creaturi noi. (2 Corinteni 5:17, 1 Ioan 3:2, Galateni 6:15) Romani 12:2 ne spune: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi [schimbaţi], prin înnoirea [întreagă a] minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Biblia Amplificată)

Dacă mişcarea „foştilor homosexuali” a fost criticată pentru ceva, a fost din cauză că cei care îşi spun „foşti homosexuali” încă se luptă cu ispitele. Un pastor homosexual mi-a spus odată că doar mă tăgăduiesc pe mine însumi. Într-un fel, este adevărat. Vechea mea natură este capabilă de tot felul de păcate, aşa că o resping. (Matei 16:24) Ispita păcatului nu este ceva doar pentru „foştii homosexuali”. Toţi trecem prin ispite. Isus nu a promis niciodată că va îndepărta ispitele; a spus că ne va scăpa din ele. Este nevoie să înţelegem ispita, să nu îi cedăm.

Este ceva adevărat numai pentru „foştii homosexuali”? Nu, deloc. Dumnezeu nu aşteaptă mai mult sau mai puţin de la „foştii homosexuali” decât de la oricine altcineva. Nu veţi vedea în Biblie un set separat de reguli pentru homosexuali. Standardul lui Dumnezeu pentru sfinţenie şi umblare integră înaintea Lui este pentru toţi oamenii. Standardul Lui pentru sexualitate este acelaşi atât pentru homosexuali, cât şi pentru heterosexuali. Activitatea sexuală în afara căsătoriei între un bărbat şi o femeie este păcat.

O întrebare importantă care apare este: „De ce unii «foşti homosexuali» cad iar în păcat? Din cauză că nu s-au schimbat cu adevărat şi doar au simulat atâta timp?” Mulţi oameni care vin la Cristos de pe multe căi ale vieţii se rătăcesc apoi. Urăsc să o admit, dar este adevărat. Nu este un fenomen care li se întâmplă doar unor creştini „foşti homosexuali”. Isus a vorbit despre acestea în parabola semănătorului. „Cei închipuiţi în sămânţa căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad.” (Luca 8:13)

Mântuirea este un dar, dar urmarea lui Cristos ne va costa totul. Dacă nu suntem dornici să dăm totul, în timp vom renunţa. Isus le oferă biruinţă adevărată şi deplină tuturor celor care Îl urmează, dar trebuie să străbatem toată calea până la Calvar. Nu era neobişnuit pentru Isus să vorbească despre preţul de a-L urma, ca apoi ucenicii să-L părăsească. Ceea ce este adevărat şi astăzi. Când ofer consiliere, întotdeauna îi spun persoanei că există un preţ pentru biruinţă. Vreau să înţeleagă că va fi de lucru, dar biruinţa va fi deplină.

Răspunsul nu este să devii religios. Dumnezeu nu vrea discuţii religioase şi filozofii. Nu Îl interesează cât de bun ai fost cu alţii, dacă eşti neascultător faţă de El. Nu poţi să-L slujeşti pe Dumnezeu în felul tău, trebuie să fie în felul Lui. El nu te-a chemat să fii religios, ci ascultător. „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.” (1 Samuel 15:22) Nu te lăsa înşelat de cei care îţi spun că lată este calea lui Dumnezeu şi că este pentru toţi. Isus a spus că este îngustă şi că puţini o vor găsi. (Matei 7:14)

Să nu cădem pradă confuziei din cauza luptei cu păcatul. Sunt unii care, datorită lipsei de suport şi a învăţăturii sau din alte motive, cad în umblarea lor. Nu-şi pierd dragostea pentru Dumnezeu sau dorinţa de a fi liberi. Au nevoie de ajutor şi de suport plin de dragoste. Trebuie să ne amintim Galateni 6:1 şi să îi restaurăm pe cei care cad. Sunt şi alţii, care simt că este în ordine să fii homosexual şi creştin în acelaşi timp. Nu eu sunt cel care judecă, dar sunt capabil să spun şi mi se porunceşte să spun ce afirmă Cuvântul lui Dumnezeu. (1 Timotei 3:16-4:2)

Adevărul lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată fiindcă nişte aşa-zişi „foşti foşti homosexuali” spun că pentru ei nu a funcţionat. Biblia are un titlu mai bun pentru „foştii foşti homosexuali” – „necredincioşi”. (Ieremia 3:12-25) Mă rog ca ei să se întoarcă cândva la Isus şi să Îi îngăduie să îi ajute să învingă patimile care le conduc vieţile.

În cele din urmă, există cu adevărat un „fost homosexual”? Nu chiar. Nu mai mult decât există un „fost adulterin” sau un „fost mincinos” sau aşa mai departe. Există doar creaturi noi. Homosexualii care vin la Isus Cristos devin creştini, egali cu toţi ceilalţi creştini. Termenul „fost homosexual” este doar o denumire pentru a clarifica tipul de păcat din care a ieşit cineva; nu este o identitate. Nu mai suntem robi ai păcatului. (Romani 6) Totuşi, uneori ne luptăm cu ispite şi cu natura umană păcătoasă. Dar identitatea nu ne este dată de ispitele noastre. Citirea capitolelor 6-8 din Romani ne va arăta că şi Pavel avea luptele sale interioare, dar a descoperit că identitatea sa era în Cristos. Slujim unui Dumnezeu supranatural, care poate schimba omul interior, ceea ce, la rândul său, va schimba omul exterior. Biruinţa este în Isus şi El nu va oferi nimic mai puţin decât biruinţa deplină.

[Jack Hickey, Ex-Gay – How “Ex” is it? Copyright © 1987 Jack Hickey. Tradus şi publicat cu permisiune. Acest articol a fost publicat iniţial într-un newsletter din 1987 al Reconciliation Ministries.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *