Este posibil ca predicatorii şi cântăreţii de muzică religioasă care sunt homosexuali să aibă ungerea?

Este posibil să fii uns şi totuşi să comiţi fapte păcătoase. Mai întâi, să stabilim ce este „ungerea” şi care este scopul ei. Ungerea este definită ca „alegerea specială şi înzestrarea unei persoane de către Dumnezeu, pentru un scop special”.

Dacă acceptăm această definiţie ca validă din punct de vedere al Scripturii, atunci trebuie să înţelegem şi că o astfel de ungere va „funcţiona”, indiferent de sănătatea spirituală a individului. Ungerea nu dă niciodată asigurarea că individul va avea relaţia calitativă cu Dumnezeu care arată aprobarea divină în viaţa sa. Cu alte cuvinte, darurile şi chemarea vin fără părere de rău. Este posibil ca recipientul înzestrării să nu o folosească pentru gloria lui Dumnezeu. Dar din cauza harului Dătătorului, darul lucrează din respect pentru Stăpânul său.

Să luăm exemplul lui Samson. Deşi la naştere Samson a fost special ales, dăruit şi înzestrat de Dumnezeu, cu toate acestea şi-a folosit ungerea de putere în mod nesăbuit, pentru plăcerile lui carnale. Era în afara voii lui Dumnezeu. Chiar şi aşa, Dumnezeu nu a revocat darurile care erau ale lui prin naştere şi ungerea acelui dar. Despre Samson se spune că ungerea era „peste el”, dar nu în el! Muzicienii, cântăreţii şi predicatorii (vorbitorii) care au chemare şi ungere de la Dumnezeu, pot fi capabili să lucreze în acea chemare specială (vindecare, cântare, alungarea demonilor, predicare etc.), dar să trăiască total în afara voii lui Dumnezeu. Există o referinţă cu privire la soarta unor astfel de oameni în Matei 7:21-23:

„Nu orişicine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne! N‑am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» Atunci le voi spune curat: «Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.»”

Un alt rezultat al ungerii este abilitatea ei de a „nimici” lucrurile care nu sunt ca Dumnezeu. Acolo se trage linia de despărţire între cei care simulează o ungere sau lucrează în fărădelege (păcate ascunse) şi cei care se supun voii lui Dumnezeu. Homosexualilor religioşi le place să citeze „mişcarea Duhului” din serviciile lor divine, ca pe o dovadă că Dumnezeu aprobă homosexualitatea lor. Dar ei presupun în mod greşit că prezenţa Duhului lui Dumnezeu transmite automat aprobarea divină. Ar putea însemna de fapt că Duhul a venit ca să le convingă inimile. Dar când cineva trăieşte în înşelăciune, respinge şi nesocoteşte convingerea din partea Duhului.

Alţii care nu îşi declară homosexualitatea (nu sunt homosexuali pe faţă) vorbesc despre rezultatele predicării şi evanghelizării, dar este trist, în final vor avea o soartă eternă tragică. Vor fi pierduţi, iar lucrările lor vor fi distruse. Cuvintele: „Niciodată nu v-am cunoscut” (Matei 7:23) sunt în antiteză cu „Bine, rob bun şi credincios” (Matei 25:21). Singurul lucru care are importanţă pentru Dumnezeu este relaţia cu El. Toţi cei care practică păcatul sunt excluşi din relaţie, până se pocăiesc şi se supun Domnului Isus Cristos.

[Is it possible for homosexual preachers and gospel singers to “flow” in the anointing? Copyright © Witness Freedom Ministries, Inc. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *