Este loc pentru homosexuali în biserica locală?

Mike Goeke

Mike Goeke

Ar trebui să fie loc pentru orice păcătos în biserica locală. Isus a venit nu pentru cei sănătoşi, ci pentru cei bolnavi. A limita Biserica numai la cei „vindecaţi” înseamnă a nu înţelege esenţa Evangheliei. Totuşi, biserica locală nu poate tolera comportamentul păcătos intenţionat, consecvent, indiferent ce formă ar lua el. Multe variante ale stilului de viaţă pot împiedica abilitatea cuiva de a sluji în biserica locală. Un homosexual activ sexual păcătuieşte în acelaşi fel ca un heterosexual necăsătorit, activ sexual. Un homosexual activ sexual trebuie confruntat biblic cu privire la păcatul său, aşa cum ar trebui să fie confruntat oricine dă curs, în mod activ, unor activităţi păcătoase.

Biserica trebuie să protejeze turma. Cu toate acestea, este rară situaţia în care este necesară îndepărtarea cuiva de la închinarea comună. Biserica nu este chemată să cureţe lumea credincioşilor, ci să facă ucenici, indiferent cât s-ar murdări!

Este important să amintim că dorinţele şi sentimentele homosexuale nu înseamnă că cineva este „homosexual”. Dorinţele homosexuale pot conduce pe cineva la acceptarea identităţii homosexuale, dar fiecare creştin este mai întâi şi mai întâi un copil al lui Dumnezeu. Cineva care se luptă cu dorinţe homosexuale nedorite nu este homosexual. Cineva care a practicat homosexualitatea în trecut nu este, pur şi simplu, homosexual din cauza luptelor din trecut. Ispita nu este păcat şi nu ar trebui să fie tratată ca atare. Dacă Biserica ia fiecare om aşa cum îl găseşte şi menţine pentru fiecare creştin acelaşi standard, nu ar trebui să aibă probleme în a găsi loc pentru cineva în biserica locală!

[Mike Goeke, Is there a place for the homosexual in the local church? Copyright © Mike Goeke. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

One comment

  1. Anonim says:

    Fraților, vrea să vă fac cunoscut ceea ce se întâmplă în bisericile baptiste italiene. Majoritatea au fost de acord de a accepta homosexualii în biserici. Nu numai că aceștia nu și-au recunoscut păcatul, dar nici nu este vorba pentru ei de mărturisire sau de încercare pentru a schimba ceva. Mulți dintre ei au luat în primire slujba în casa Domnului, servesc cina, sunt diaconi și se propun chiar pentru pastorat. Mai mult decât atât: vor oficierea căsătoriei în biserică (între ei, normal). Vedeți dar unde duce liberalismul. Acești oameni sunt plini de îngâmfare, consideră homosexualitatea o relație normală, sunt orgolioși de starea lor, obraznici și lingușitori față de toți cei ce le aprobă starea. Nu te poți apropia de ei pentru a-i convinge, resping în totalitate Cuvântul, luând în derâdere versetele ce se referă la situația lor, considerându-le lucruri vechi, depășite. Cei puțini rămăși prin bisericile baptiste care sunt contra sunt izolați, acuzați că sunt homofobi care trăiesc încă sub Lege, disprețuiți și învinuiți că n-au dragoste. Deci neacceptând nicio confruntare, ei se justifică doar cu versetele referitoare la marea dragoste a lui Isus care le permite și lor să între în împărăția cerului așa cum sunt, fără nicio schimbare.

    Puținii creștini cărora li s-a luat dreptul la replică, suferă cumplit. Ceea ce vă spun sunt fapte care s-au petrecut cu repeziciune în ultimii doi ani. Astăzi bisericile sunt adormite, se complac în această situație, chiar fiind mândre că au acceptat homosexualii și chiar le-au dat un loc de cinste printre creștini, ei continuându-și viața de dinainte fără rușine, chiar mândrindu-se pe blogurile de pe internet, afișând imagini dezgustătoare ale perechilor homosexuale. Unii dintre ei sunt diaconi în biserici, vă închipuiți.

    Rugați-vă pentru creștinii rămăși pe de lături, căci sunt puțini și adevărul nu mai contează. De fapt homosexualii proclamă libertatea lor ca un semn divin, spunând că peste tot va fi așa, doar să lucreze Dumnezeu la inima celor ce se împotrivesc. Pentru noi sfârșitul e cât se poate de aproape, destrăbălarea a intrat în biserici, se dă pe față fără rușine, frați pervertiți, chiar și afemeiați care te insultă în modul cel mai josnic, păstori care se ocupă cu nimicuri și cu lucruri mincinoase ne predică despre manifestațiile pentru drepturile gay, mulți dintre ei neavând nici cea mai mică rușine, dând pe față pe Facebook cine sunt de fapt (ultima: pornografia și ghicirea, de ex.: horoscopul, tarotul etc… asta fac în timpul liber ).

    Să ferească Dumnezeu România, bisericile creștine românești să nu apuce pe calea Occidentului – de fapt acestea sunt rezultatele unor așa-ziși misionari americani, efecte devastatoare care grăbesc sfârșitul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *