Este în ordine să mă autosatisfac?

de Stuart Parker

Stuart Parker

Stuart Parker

Răspunsul simplu este că Biblia păstrează tăcerea cu privire la acest subiect, deoarece cuvântul „autosatisfacere” nu apare în ea. Referindu-ne la un astfel de subiect, trebuie să fim atenţi să nu stabilim reguli împovărătoare (Coloseni 2:16-23), dar Biblia spune „nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească” (Galateni 5:13), deci este nevoie să fim profund oneşti cu noi înşine cu privire la ce anume ne provoacă dorinţa de autosatisfacere.

Actul autosatisfacerii implică, de obicei, una sau mai multe dintre următoarele:

  • Pofta – Isus o condamnă. (Matei 5:28, Proverbe 6:25, 1 Tesaloniceni 4:3-5)
  • Adicţia – Suntem stăpâniţi de Cristos sau de altcineva/altceva? (Romani 6:19-22, 1 Corinteni 6:12, 19)
  • Centrarea pe sine – Ea este rădăcina oricărui păcat. (Galateni 5:16, Marcu 14:36, 1 Petru 4:1-2)
  • Este făcută în secret – Este autosatisfacerea ceva ce ne simţim confortabil să recomandăm ca fiind un trai sfânt – „trăind în lumină”? (1 Ioan 1:6)

Dacă ar lua în considerare, cu atenţie, ce ne învaţă Biblia în aceste domenii, cei mai mulţi oameni ar concluziona că autosatisfacerea este ceva ce creştinii ar fi mai bine să evite. Galateni 5:22-23 ne învaţă că roada Duhului include autocontrolul, deci aici avem oportunitatea de a-l pune în practică.

Efectiv, primul pas pentru un creştin ar putea fi să-L întrebe pe Duhul Sfânt de ce se autosatisface şi să reflecteze la referinţele biblice de mai sus. Odată ce ai identificat ce îţi alimentează nevoia de a te autosatisface, iată câteva idei practice pentru a te elibera de adicţia autosatisfacerii:

  • Pofta – În mod intenţionat, îndreaptă-ţi mintea către lucruri mai bune (Filipeni 4:8) şi îngăduie minţii tale să fie reînnoită. (Romani 12:2)
  • Adicţia – Aminteşte-ţi că Isus i-a eliberat pe creştini (Romani 6:19-22), deci nu te simţi confortabil în robia unui comportament care îţi aduce alinare. Poate că ar trebui să reflectezi de ce te alini cu un asemenea comportament.
  • Centrarea pe sine – Toţi ne luptăm cu ea. Ce eşti dornic să sacrifici în fiecare zi? (Luca 9:23)
  • Este făcută în secret – Încearcă să găseşti un partener căruia să-i dai socoteală, cu care poţi verifica situaţia. (Iacov 5:16)

[Stuart Parker, Is it ok for me to masturbate? Copyright © 2017 True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *