Victor Novițchi – Eliberat prin Isus de homosexualitate

Eliberat prin Isus de homosexualitate

Viktor Moozz alias Victor Noviţchi în dialog cu Andrei Baciu

Credo TV, 21.06.2022

Q&A cu ex-gay mântuit de Isus

  1. Ce spun Dumnezeu și știința despre „born gay”?
  2. Cum are loc procesul de vindecare/eliberare?
  3. Care sunt factorii care determină apariția atracției de același sex sau confuzia de gen?
  4. Cum ar trebui să răspundă creștinii sau ce ar trebui să știe, sau unde greșesc în atitudinea lor?
  5. De ce Dumnezeu nu face să dispară atracția dintr-odată?
  6. Masculinitatea și feminitatea din perspectiva lui Dumnezeu?
  7. Ce spune Biblia despre homosexualitate?
  8. Etichetele (labels), societate, bullying
  9. Înțelegerea voii și caracterului lui Dumnezeu pentru a primi vindecare și eliberare
  10. Poziția și identitatea noastră în Cristos

Întrebări directe și răspunsuri adevărate cu un om care s-a confruntat cu suicidul, a fost ridiculizat de mulți pentru lupta interioară pe care o dădea, se lupta cu identitatea de gen, cu atracția față de același sex și căuta dragostea adevărată în locurile interzise.

Însă Dumnezeu, în dragostea Lui perfectă de Tată, cu harul Său desăvârșit și cu mila Sa nemaiîntâlnită, L-a smuls din ghearele celui rău și dintr-o viață păcătoasă.

Viktor este acum un om nou, iertat de Domnul Isus Cristos, transformat și eliberat de Duhul Sfânt și folosit la maxim de Dumnezeu ca evanghelist printre cei pierduți în păcate grele.

Dacă Dumnezeu i-a schimbat viața lui Viktor, El îți poate schimba și viața ta:

„Deci, dacă Fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi!” Ioan 8:36

„Căci dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”  2 Corinteni 5:17

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L‑a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu nu L‑a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.” Ioan 3:16-17

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *