De ce ar fi un Dumnezeu iubitor împotriva relaţiilor iubitoare între persoane de acelaşi sex?

Dumnezeu este dragoste. (1 Ioan 4:8) Acest adevăr despre Dumnezeu este folosit de unii pentru a argumenta că, prin urmare, Dumnezeu trebuie să aprobe orice relaţie pe care cultura noastră o defineşte ca iubitoare. Dar există două fisuri majore în argumentul respectiv.

În primul rând, deşi Dumnezeu este întru totul dragoste, El nu este numai dragoste. Dragostea este doar unul dintre minunatele atribute ale Dumnezeului nostru infinit şi perfect. Dar dragostea lui Dumnezeu trebuie înţeleasă şi experimentată împreună cu toate celelalte aspecte al naturii divine. De exemplu, Dumnezeu este şi sfânt, drept, credincios, înţelept şi aşa mai departe. Deci, accentuând în mod exagerat unul dintre variatele aspecte ale lui Dumnezeu în detrimentul altora, ne alegem inevitabil cu un dumnezeu al imaginaţiei noastre, cu un idol (conform Exod 20:4).

În al doilea rând, Dumnezeul care este dragoste este şi Creatorul şi stăpânul tuturor lucrurilor. La început, El le-a dat bărbaţilor şi femeilor o mare libertate de a se bucura de creaţia Lui bună, în contextul unei relaţii intime, iubitoare cu El: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină.” (Geneza 2:16) Dar a pus, cu înţelepciune, o limită libertăţii oamenilor. Aceasta pentru ca desfătarea traiului nostru în această lume să continue veşnic: „… dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit”. Ispita originală a constat în a fi „ca Dumnezeu” (Geneza 3:5), hotărând pentru noi înşine ce este bine şi ce este rău.

Deci, când vine vorba de relaţii sexuale, Dumnezeul care este atât dragoste, cât şi Rege peste întreaga creaţie, este Cel care decide ce înseamnă o relaţie iubitoare. Nu noi, creaturile Sale.

Totuşi, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu intenţionează ca creştinii care experimentează ispite faţă de persoanele de acelaşi sex să trăiască fără dragoste sau intimitate. Există câteva exemple în Biblie de intimitate non-sexuală între fraţi credincioşi şi surori credincioase. Gândiţi-vă la David şi Ionatan, Rut şi Naomi, Isus şi Ioan – ucenicul pe care îl iubea Isus. Iar Isus le promite urmaşilor Săi că nimeni nu va lăsa case şi relaţii de dragul Împărăţiei lui Dumnezeu, fără să „primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viaţa veşnică”. (Luca 18:29-30)

[Why would a good God be against loving same-sex relationships? Copyright © 2017 True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *