Dacă te lupţi cu o dependenţă

de Pastor Fănel Şerban

fanel-serbanCeea ce pot spune este că prin experiența pe care am acumulat-o prin consilierea mai multor persoane cu o diversitate de tipuri de vicii, am fost condus spre o concluzie general valabilă:

„Ești așa cum ești pentru că așa vrei să fii. Dacă realmente ai vrea să fii altfel, ai fi deja în plin proces de schimbare.”

Această concluzie are la bază două aspecte simple:

1. Oamenii pier din lipsă de cunoștință, adică nu cunosc cu adevărat adevărul – „Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă” (Osea 4:6); „Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi” (Ioan 8:32).

2. Iubesc prea mult starea în care se află, adică nu au avut parte în viața lor de o pocăință autentică: „Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului” (Evrei 12:4); „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” (1 Corinteni 10:13)

Evrei 12:2 ne spune foarte clar cum anume și spre ce anume să fim focalizați: Isus Hristos și jertfa Sa: „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus.” „Dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi.” (Ioan 8:36) Ochii celor ce se află în acest fel de întuneric trebuie îndreptați către adevărata Lumină: Isus Hristos.

Nu metodele, nu sfaturile, nu învățătura, nu un om, nu o carte este soluția, ci doar o întâlnire personală cu Isus Hristos. Aceasta este cea mai mare nevoie a celor ce trăiesc în păcat.

Iată pașii general valabili pentru cazurile în care există dependențe vizibile și de care oamenii nu pot scăpa. Ca stare interioară, trebuie să ai o atitudine mai degrabă ofensivă decât defensivă în ce privește păcatul. Sunt pașii practici pe care îi sugerez din perspectiva pe care o dă Scriptura:

1. POST

Rezervă-ți într-o săptămână o zi în care să nu ai alte activități (ex.: job), zi pe care ți-o dedici căutării feței Domnului prin post, rugăciune și Cuvânt. Bănuiesc că ai idee cum se poate ține un post, eu personal îți sugerez pentru această zi să nu mănânci absolut nimic, ci în locul celor trei mese să bei doar apă (hidratarea este foarte necesară).

2. POCĂINȚĂ

Focalizează-te pe pocăința specifică în această zi. Cum adică? Scrie-ți pe hârtie păcate specifice și momentele când au avut loc. Gândește-te la evenimente, ocazii sau circumstanțe în care păcatul sexual a intrat în viața ta prin gânduri, imagini, cuvinte, gestică. Concentrează-te în special pe perioada copilăriei, identificând anumite situații care te-au afectat emoțional sau mintal. Aici roagă-L pe Duhul Sfânt să trezească amintirile care probabil au intrat în stare de latență.

Pocăința are două perspective: perspectiva dată de limbă ebraică, care are de-a face cu decizii care duc la acțiune, și perspectiva dată de limba greacă, care are de-a face cu schimbarea stilului de a gândi.

În lumina celor spuse mai sus, dacă ți-ai scris pe foaie și ai enumerat aceste evenimente sau păcate, fă următoarele:

a) Spune-I Domnului: „Doamne, acestea sunt păcatele mele. Acestea sunt fărădelegile mele. Așa Ți-am întors Ție spatele și m-am îndepărtat de Tine. Așa am murit spiritual. Știu care este plata păcatelor mele, dar știu că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, dându-Și viața în locul meu, spălându-mă cu sângele Lui de orice păcat și fărădelege. Iartă-mă, Isuse! Accept iertarea Ta, accept curățarea Ta, accept eliberarea Ta. Doamne Isuse, accept vindecarea emoțiilor mele, accept restaurarea deplină a vieții mele câștigată de Tine prin moartea Ta la cruce. Primesc acum harul Tău, mila Ta, îndurarea Ta, puterea Ta în viața mea chiar acum.” (Să te rogi cu voce tare!)

b) Rupe sau arde lista făcută, ca simbolistică a îndepărtării de către Dumnezeu a fărădelegilor din viața ta.

3. MARTURISIRE

Cuvântul spune în Romani 10:10: „Prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire” (salvare – în greacă: soteria = vindecare, eliberare, iertare). Ce vreau să spun cu acest lucru? Atunci când tu vei mărturisi Cuvântul lui Dumnezeu cu gura ta, aceasta în primul rând va aduce credința în inima ta, și efectele vor fi: eliberarea, vindecarea, iertarea ta. Cum să faci aceasta practic? Iată doi pași:

a) Mărturisește cu gura ta că te desparți de orice trecut al tău, de orice influență demonică, de orice moștenire venită din partea părinților și a familiei în general, de orice influență venită prin diferite circumstanțe, și de cuvinte rostite asupra vieții tale. (Citește 1 Petru 1:18-19: „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.”) Iată un exemplu cum să o faci: „Astăzi, în Numele Domnului Isus Hristos, prin puterea jertfei Sale și a sângelui Său, mă despart de orice cuvânt proclamat peste viața mea în care s-a spus că am altă identitate sexuală decât cea creată de Dumnezeu. Astăzi eu refuz să mai cred aceste cuvinte, să mă identific cu aceste cuvinte, resping orice influență demonică care a intrat în viața mea, în mintea mea, prin această proclamare făcută. Cred că Isus Hristos este Domnul meu, Salvatorul meu, Eliberatorul meu, Vindecătorul meu. Cred că nu este nimeni mai presus de El. Și cred că dacă Isus mă face liber, eu cu adevărat sunt liber. Isuse, eliberează-mă de această legătură pe care Ți-am mărturisit-o.” (Mărturisește cu voce tare!)

b) În acea zi de post citește cartea Psalmilor, subliniind cu markerul sau creionul orice verset în care Domnul Dumnezeu acționează eliberând poporul Său sau o persoană anume. Ia acele versete pentru tine personal, identifică-te cu ele, mărturisindu-le cu voce tare, parafrazându-le.

4. CUVÂNT

Folosește tot cartea Psalmilor (deoarece este ușor de înțeles) pentru a identifica purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de poporul Sau sau față de o persoană anume. Identifică aceste pasaje în mod diferit (ex.: marker de altă culoare). Pe parcursul zilei de post, gândește-te la aceste pasaje, făcând conexiune în mintea ta cu o anumită Persoană specifică din Dumnezeire: TATĂL Ceresc. Gândește-te profund la acest aspect: Tatăl nostru din ceruri niciodată nu-i va părăsi pe copiii Săi și întotdeauna va interveni pentru copiii Săi.

5. RUGĂCIUNE

Folosește timpuri din zi în care să vorbești personal cu Isus, spunându-I: „Doamne Isuse, mulțumesc pentru salvarea Ta, primesc salvarea Ta. Doamne Isuse, vreau să Te cunosc mai profund. Îți aduc trupul meu ca o jertfă vie, stăpânește-l Tu, folosește-l spre slava Numelui Tău. Te iubesc, Doamne Isuse.”

Vorbește Tatălui: „Tată, Îți mulțumesc că Tu mă iubești, mă apreciezi, că Îți exprimi dragostea față de mine. Îți mulțumesc că nu mă vei părăsi niciodată. Primesc dragostea Ta, primesc acceptarea Ta, primesc ajutorul Tău. Te iubesc, Tată din ceruri.”

Fă lucrurile acestea din nou și din nou pe parcursul întregii zile, strigă la Domnul cu voce tare.

6. PROCLAMARE

Aproape spre finalul acestei zile de post, proclamă cu voce tare cine este Isus Hristos (toate titlurile Sale, ex.: Rege al regilor etc.). Personalizează această proclamare, ex.: „Isuse, Tu ești Regele meu.”

Spune cu voce tare ce ești și cine ești în Isus Hristos.

Poruncește cu glas tare ca orice duh demonic care a influențat viața ta, a legat viața ta și a condus viața ta să iasă afară, să te părăsească, să plece de la tine în Numele lui Isus Hristos. Iată cum poți să o faci: „În Numele lui Isus Hristos, duh demonic care ai pus stăpânire peste viața mea, care ai influențat viața mea, care ai legat mintea mea și emoțiile mele, îți poruncesc chiar acum, în Numele atotputernic al lui Isus Hristos, să pleci de la mine, să-ți oprești orice influență din viața mea. Îți interzic în Numele lui Isus Hristos să mai lucrezi în mintea mea. Proclam peste viața mea domnia, stăpânirea suverană, atotputernicia lui Isus Hristos și puterea sângelui Său.”

7. LAUDĂ ȘI MULȚUMIRE

Încheie această zi lăudându-L pe Domnul și mulțumindu-I pentru lucrurile pe care le-a făcut, le face și le va face în viața ta.

Toate aceste etape enumerate sunt unelte pe care trebuie să le folosim în viața noastră ori de câte ori avem nevoie. Dacă trebuie zilnic, atunci va fi zilnic. Dar îți sugerez ca să faci din cât mai multe din etapele enumerate mai sus, parte din disciplina ta spirituală (sugerez o zi de post o dată pe săptămână).

Domnul să te ajute.

În slujba Sa,

Fănel Șerban

Pastor senior

Biserica Punctul Zero

Braşov, România

e-mail: fanel.serban@punctulzero.com

www.punctulzero.com

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *