Dacă am de-a face cu o persoană homosexuală din punct de vedere social, nu-i scuz stilul de viaţă?

Ciudat, puţini oameni sau chiar nimeni nu pune această întrebare cu privire la legăturile sociale cu bârfitorii, mincinoşii, oamenii din medii religioase necreştine etc. Biblia ne spune în mod repetat că Dumnezeu nu arată favoritism, nici prejudecăţi faţă de nimeni. Isus Se considera „un prieten al păcătoşilor” şi a fost numit astfel de alţii, fiindcă avea legături sociale cu colectorii de impozite, cu prostituatele şi cu alţii. Totuşi, Scriptura nu spune niciodată că făcând aceasta, a scuzat modul lor de viaţă. În schimb, Scriptura spune că ei au devenit urmaşii şi ucenicii Lui, în mare parte fiindcă El le-a oferit mai degrabă dragoste şi har dumnezeiesc, decât condamnare şi respingere. Nu ar fi mai bine dacă noi, creştinii, am privi o persoană homosexuală doar ca pe oricare alt păcătos, care are nevoie de aceleaşi lucruri de care avem toţi nevoie – de vestea bună a răscumpărării din păcatele noastre, prin lucrarea lui Isus Cristos pe cruce? Dacă ştii adevărul şi nu arăţi favoritism sau prejudecată, interacţiunea cu cineva homosexual nu ar trebui să te clatine pe tine sau credinţa ta, în mediul social sau la lucru. Nici nu va scuza modul său de viaţă.

[If I have anything to do with a gay person socially, aren’t I condoning his or her lifestyle? Copyright © Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *