Curtea de Justiție a Uniunii Europene și homosexualii

Ioan Ciobotă – Curtea de Justiție a Uniunii Europene și homosexualii

Interviu cu Conf. Univ. Dr. Lavinia Tec, avocat (Radio Vocea Evangheliei Timisoara, 12.01.2018)

Pentru a downloada, clic aici.

 

Avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar la Universitatea de Vest din Timișoara

Avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar la Universitatea de Vest din Timișoara

Ioan Ciobotă (Radio Vocea Evangheliei Timișoara) în discuție cu Conf. Univ. Dr. Lavinia Tec, avocat, despre concluziile transmise pe 11 ianuarie 2018 către presă de avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene în privința cazului Relu Adrian Coman vs. Inspectoratul General pentru Imigrări din România. Relu Coman este și fondatorul mișcării Accept, cea mai ferventă mișcare care susține homosexualii în România. El s-a căsătorit în Belgia în anul 2010 cu un american, și acum au venit în România ca să li se recunoască dreptul de liberă circulație pe teritoriul României și pe teritoriul Uniunii Europene, ei arogand acest titlu de soț și soție.

Dr. Lavinia Tec: Interpretarea directivei de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, privind libertatea de circulație a persoanelor pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, o vor folosi cu succes în celelalte demersuri pe care le au, pentru că ei au un litigiu în fața unei instanțe internaționale. […]

Sunt două direcții pe care le-am sesizat. Prima vizează termenul de „căsătorie”. Avocatul spune în felul următor: În lumina evoluției generale a societăților statelor membre ale Uniunii, în cursul ultimului deceniu, în materie de autorizarea căsătoriei între persoane de același sex, jurisprudența Curții, potrivit căreia termenul „căsătorie”, conform definiției admise în mod obișnuit de statele membre, desemnează uniunea între două persoane de sex diferit, nu mai poate fi reținută. […]

În opinia sa, avocatul spune: nu poate fi reținut termenul de „căsătorie” conform definiției obișnuite pe care pe care au dat-o statele membre până acum, și anume o uniune între două persoane de sex diferit.

Ioan Ciobotă: Ce înseamnă că „nu mai poate fi reținută această definiție”?

Dr. Lavinia Tec: Ce înseamnă asta? Că statele membre și autoritățile din statele membre, care au sarcina de-a pune în aplicare directiva privind libertatea de circulație a persoanelor, nu pot să o aplice de o asemenea manieră, în care să considere că sunt excluși din domeniul de aplicare soții de același sex. Deci, în acest moment, niciun stat, nicio autoritate, de fapt practic nu din acest moment, din momentul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene va da hotărârea și va reține această concluzie a avocatului general. Din acel moment, trebuie să înceteze a se invoca acest argument de către statele membre și autoritățile statelor membre, inclusiv de către instanțe și autorități publice, faptul că o căsătorie este doar o uniune între două persoane de sex diferit.

A doua concluzie care derivă până la urmă din prima, este aceea că noțiunea de soți trebuie să fie interpretată din perspectiva unei alte definiții de căsătorie, așa cum am arătat mai sus, și anume, noțiunea de soț include soțul de același sex.

Și o a treia concluzie la care ajunge avocatul general sau pe care o derivă avocatul general este următoarea: Protecția familiei tradiționale nu poate justifica o discriminare pe motive de orientare sexuală. Cu alte cuvinte, acest obiectiv al societății, până la urmă, românești, de a proteja familia tradițională nu poate să-l discrimineze pe un soț de același sex cu celălalt, căsătorit pe teritoriul unui alt stat membru, atunci când acesta dorește să circule pe teritoriul unui stat membru din Uniunea Europeană.

Când vorbim despre discriminare, vorbim despre discriminare din perspectiva dreptului la liberă circulație. Curtea afirmă de altfel, avocatul general, și spune: Nu intră în discuție obligația statelor de a autoriza căsătorie între persoanele de același sex. Dar când vorbim de aplicarea în materia libertății de circulație a soților, statele trebuie să ia în considerare căsătoriile între persoanele de același sex încheiate pe teritoriul altor state membre. De ce? Cei doi au calitatea de soți. Nu contează sexul. […]

Deci, nu obligă statul membru să autorizeze căsătoria între persoane de același sex, ci obligă statul membru să recunoască dreptul sau același drepturi soților care au intrat în căsătorie cu persoane de același sex, încheiată pe teritoriul altor state membre. […]

Ioan Ciobotă: Care ar fi următorul pas al unui avocat sau al unei echipe de avocați care au această țintă, de-a schimba din temelii definiția căsătoriei în legislația românească, care ar trebui să urmeze după cazul Coman vs. România?

Dr. Lavinia Tec: Eu nu văd lucrurile așa și nu cred că ar putea să facă avocații schimbarea definiției căsătoriei. Ceea ce vor putea face cu această decizie într-adevăr, o vor putea valorifica în fața instanțelor internaționale. Și va putea cumva să determine un soi de turism matrimonial pentru cuplurile formate din persoane de același sex. Se vor duce pe teritoriul altor state membre să se căsătorească, spre exemplu, Franța. Și ulterior vor putea invoca această hotărâre. Dar în niciun caz nu putem spune că aceste concluzii ale avocatului general vor impune sau ar putea să impună în viitor schimbarea definiției căsătoriei, așa cum este ea în Constituție. În schimb, această hotărâre va putea fi valorificată în toate cazurile în care se produce un soi de turism matrimonial, atunci când cuplurile formate din persoane de același sex se duc în alte state unde se pot căsători în mod legal. Și apoi se întorc pe teritoriul Romaniei și se pot prevala de această hotărâre. Dar în niciun caz, din punctul meu de vedere, nu cred că s-ar putea susține, nu s-ar putea argumenta schimbarea definiției căsătoriei. Indiferent care ar fi definiția căsătoriei, și dacă rămâne aceasta așa cum este la noi, și dacă am lua în considerare definiția din codul civil, uniunea dintre un bărbat și o femeie, drepturile soților, conform directivei interpretate sau analizate de avocatul general, sunt aceleași și trebuie aplicate, indiferent că soții sunt de același sex sau de sex diferit.

O problemă însă totuși rămâne. Dacă definiția căsătoriei nu va fi schimbată, căsătoriile între persoane de același sex oferă drepturi sau aceleași drepturi soților din aceste căsătorii.

Ioan Ciobotă: Deci, pe teritoriul României, ei vor putea adopta copii?

Dr. Lavinia Tec: Dacă se va schimba legea, că încă din această perspectivă legislația nu a fost modificată, dar probabil etapa următoare ar fi aceasta, să li se recunoască chiar și dreptul de a adopta.

Ioan Ciobotă: Ei, aici deja lucrurile se schimbă. Dacă ei au un apartament sau o casă și moare unul și moștenește celălalt, e o problemă.

Dr. Lavinia Tec: Da, că pentru punctul de vedere al legislației românești, nefind recunoscute căsătoriile între persoane de același sex, nu li se recunoaste dreptul la moștenire. Asta e o altă problemă care probabil va fi abordată. […]

Însă și în materia adopțiilor, trebuie să știți că deja așa-zisa sintagmă folosită sau mult utilizata sintagmă de către Curtea de Justiție, de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în lumina evoluției generale a societăților statelor membre, a adopției de copii de către cuplurile gay, a început să se modifice, în sensul că li se recunoaște acest drept.

Sursa: rodiagnusdei.wordpress.com

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *