Cum să mă păstrez curat în această generație stricată, dacă am atracții față de persoanele de același sex?

de Haydn Sennitt

Haydn Sennitt

Haydn Sennitt

În seara aceasta un prieten american, un tânăr creștin care are atracții față de persoanele de același sex, mi-a adresat o întrebare simplă: „Cum să fac față ispitelor homosexualității într-o cultură care dorește să accept homosexualitatea? Mă simt atât de izolat în Statele Unite, în lupta mea cu homosexualitatea și am sentimentul că nu sunt autentic.” Am dedus că ceea ce vroia să spună prin „nu sunt autentic” se datora acuzației că din cauză că nu dă curs dorințelor sale, nu este „sincer față de ceea ce simte”. Pentru a înrăutăți situația, cei mai mulți bărbați care au atracții față de cei de același sex și care au pornit pe calea pe care umblă acum el, L-au părăsit pe Hristos pentru a intra în lumea „homosexuală”.

Persona mă pot raporta la toate acestea fiindcă am dus aceeași luptă. Este foarte trist, dar mulți dintre bărbații care au căutat cândva eliberare de atracțiile față de cei de același sex împreună cu mine au cedat dorinței trupești. O spun aici deoarece întrebările prietenului meu nu sunt – cred eu – ieșite din comun; mulți alții se întreabă probabil același lucru. Lumea din afară îi atrage pe creștinii aflați în conflict cu ei înșiși, care nu sunt puternic înrădăcinați în credință, înspre lumea „homosexuală”, dat fiind că atât de multe biserici devin prietenoase față de „homosexuali”, iar opțiunile pentru schimbare se evaporă (de exemplu, misiunile foștilor homosexuali și terapia reparativă se află sub atac), deci ce alegeri mai există pentru ei? I-am transmis câteva gânduri prietenului meu, gânduri pe care le prezint în continuare.

*****

Te salut, prietene! Poți face câteva lucruri:

1) Întărește pentru tine însuți adevărul că nu ești ceea ce te ispitește; nu ești păcatul tău. Isus a fost ispitit, dar a biruit, pentru că ispita nu era cine este El (Matei 4). Dumnezeu te-a separat de păcat pe cât de departe este răsăritul de apus (Psalmul 103:12), iar acum nu ești și nu vei mai fi niciodată ceea ce te ispitește. Deci atacă minciuna că nu ești „autentic” fiindcă nu dai curs păcatului tău: de fapt, nedând curs păcatului tău, ești pe cât de autentic poți fi!

„Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.” (1 Tesaloniceni 5:8-10)

2) Rămâi înrădăcinat cu tărie în identitatea ta de creștin. Ține-te de asta cu toată hotărârea și nu vei da greș.

„Mai bine să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în cei mari.” (Psalmul 118:9)

3) Fii sincer cu privire la starea în care te afli. Nu fi nesincer cu Dumnezeu, în special cu privire la păcatul din inima ta. (1 Ioan 1:8-9) Nu da mărturie falsă și nu le spune oamenilor ce vor să audă.

4) Fii sincer cu oamenii de încredere, care te vor susține din punct de vedere moral. Nu le spune prietenilor tăi din trecut, Tom, Dick sau Harry, ce se întâmplă în inima ta, ci oamenilor care te vor respecta.

„Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.” (Matei 24:12)

5) Când conștiința te condamnă sau când Satan te acuză (ceea ce pare să se întâmple când te condamnă conștiința), atacă înapoi cu adevărul lui Dumnezeu. Roagă-te 1 Ioan 3:20-22 și Psalmul 45:5, 11. Cufundă-te în adevărul lui Dumnezeu și folosește-l împotriva dușmanului. Fă-o zilnic. Acolo unde inima îți este împărțită, strigă în mod specific la Dumnezeu cu privire la aspectele în care inima ta este neîncrezătoare și plină de conflicte; fii cât se poate de specific și cere-I lui Dumnezeu să-ți dea o inimă neîmpărțită. (Psalmul 86:11)

„De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, şi voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.” (2 Tesaloniceni 1:11-12)

6) Înlătură influențele lumești care te fac să fii confuz și în conflict. Inclusiv mass-media, prietenii și altele care te îndepărtează și nu te întăresc. Deosebește duhurile. (1 Ioan 4:1) Concentrează-ți mintea numai pe lucrurile cerești care te întăresc și care sunt excelente și demne de atenție etc. Precum se spune în 1 Corinteni 6:12: „Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.”

„Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.” (1 Tesaloniceni 5:5-6)

7) Roagă-te, roagă-te, roagă-te. Fii vigilent și nu duce niciodată lupta cu homosexualitatea prin propria ta putere. (1 Tesaloniceni 5:5-6). Mulți oameni cad pradă lui Satan pentru că încearcă să poarte lupta cu puterea lor. Dacă ești abătut pentru că nu te poți lupta cu homosexualitatea prin puterea ta, atunci bucură-te! De ce? Fiindcă ai descoperit o putere mare: nu putem lupta prin puterea noastră, ci prin puterea Duhului Sfânt.

„Întăriţi-vă, dar, mâinile obosite şi genunchii slăbănogiţi; croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare şi mulţi să fie întinaţi de ea.” (Evrei 12:12-15)

8) Păstrează o perspectivă eternă asupra lucrurilor. Oamenii merg în iad din cauză că cedează poftelor aparent „naturale”, „nevinovate” și „irezistibile” (Apocalipsa 21:8), deci nu te înșela gândind că nimic din ceea ce faci nu contează. Cu siguranță contează, cu atât mai mult cu cât zilele devin mai rele, iar judecata lui Dumnezeu se apropie mai repede.

„Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.” (1 Tesaloniceni 4:3-7)

9) Umblă încrezându-te în Dumnezeu. Ascultarea tinde să producă mai multă ascultare, iar noi avem puterea să ascultăm prin puterea Duhului Sfânt. Hristos a venit să moară pentru ca să fim ascultători. (Tit 2:11-14)

„Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop de desfrâu şi vă batjocoresc.” (1 Petru 4:3-4)

10) Ai grijă de tine (mâncând, odihnindu-te bine). Arată moderație și nu te grăbi.

„Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 2:7)

Umblarea în ascultare este singurul lucru autentic pe care îl poți face, fiindcă se potrivește cu cine ești (drept în Hristos). Bărbații păcătoși nu înțeleg asta. Dar cui îi pasă? Dumnezeu definește cine ești.

Continuă lupta cea bună, frate. Te păstrez în rugăciunile mele.

Îmbrățișări și pace,

Haydn

[Haydn Sennitt, How Do I Stand Firm in This Perverse Generation?! Copyright © Haydn Sennitt. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *