Cum rămâne cu posibilitatea ca Isus să fi avut o relație homosexuală cu Lazăr, care a venit la el noaptea, purtând doar o bucată de pânză ca să-i acopere goliciunea, și care a stat noaptea cu Isus?

Această convingere vine din relatarea dintr-o carte care nu face parte din canonul Scripturii, cunoscută ca Evanghelia secretă după Marcu. Se spune că pasajul se referă la Lazăr şi la relaţia de dragoste dintre el şi Isus:

„Şi au intrat în Betania. Şi o anumită femeie, al cărei frate murise, era acolo. Şi venind, s-a prosternat înaintea lui Isus şi I-a zis: «Fiul lui David, ai milă de mine!» Dar ucenicii au mustrat-o. Şi Isus, mâniindu-Se, S-a dus cu ea în grădina unde era mormântul şi de îndată un strigăt puternic s-a auzit din mormânt. Şi apropiindu-Se, Isus a rostogolit piatra de la uşa mormântului. Şi de îndată, intrând unde se afla tânărul, Şi-a întins mâna şi l-a ridicat, luându-l de mână. Dar tânărul, privindu-L, L-a iubit şi a început să-L roage stăruitor să fie cu El. Şi ieşind din mormânt, au intrat în casa tânărului, pentru că era bogat. Iar după şase zile, Isus i-a spus ce să facă, iar seara tânărul a venit la el, purtând o bucată de pânză pe trupul gol. Şi a rămas cu El în noaptea aceea, pentru că Isus l-a învăţat misterul Împărăţiei lui Dumnezeu. Şi astfel, sculându-Se, S-a întors de cealaltă parte a Iordanului.”

Această carte nu a fost acceptată de niciun cercetător serios al Bibliei şi este considerată un fals medieval. Nu s-a găsit manuscrisul original. Totuşi, argumentul respectiv apare în câteva cărţi teologice, pentru a dovedi argumente teologice pro-homosexualitate şi, în particular, că se poate foarte bine ca Isus să fi condus o bandă de bărbaţi homosexuali. Teologii pro-homosexualitate privesc uneori relaţia Lui cu Ioan ca homosexuală, ca şi relaţia Lui cu Petru, deoarece L-a întrebat pe Petru dacă Îl iubea. Din perspectivă pro-homosexualitate, există suspiciunea că majoritatea oamenilor sunt în realitate homosexuali. Deci genul acesta de raţionament se potriveşte unor asemenea scopuri. Pentru cineva care este homosexual şi este atras de Isus, gândul că este posibil ca şi El să fi fost homosexual, ar fi o susţinere a stilului său de viaţă.

Există numeroase variaţii ale noilor teologii, cum că Isus ar fi fost intersex sau bisexual, sau că a avut relaţii atât cu ucenicii, cât şi cu Maria Magdalena.

Este nevoie să le cunoaştem, deoarece ele pot să fie într-adevăr susţinute de unii, iar dacă le cunoaştem, aceasta ne ajută să avem un anumit tipar de apărare a adevărului. Primii urmaşi ai lui Isus ar fi fost uimiţi de asemenea interpretări moderne, de vreme ce acceptau pe deplin legea şi moralitatea iudaică, aşa cum o făcea şi Isus.

[What about the possibility of Jesus having a gay relationship with Lazarus who came to him at night wearing only a linen cloth to cover his nakedness and who stayed the night with Jesus? Copyright © Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *