Cum rămâne cu posibilitatea ca Isus să fi avut o relație homosexuală cu Lazăr, care a venit la el noaptea, purtând doar o bucată de pânză ca să-i acopere goliciunea, și care a stat noaptea cu Isus?

Cum rămâne cu posibilitatea ca Isus să fi avut o relație homosexuală cu Lazăr, care a venit la el noaptea, purtând doar o bucată de pânză ca să-i acopere goliciunea, și care a stat noaptea cu Isus?

Această convingere vine din relatarea dintr-o carte care nu face parte din canonul Scripturii, cunoscută ca Evanghelia secretă după Marcu. Se spune că pasajul se referă la Lazăr și la relația de dragoste dintre el și Isus:

„Și au intrat în Betania. Și o anumită femeie, al cărei frate murise, era acolo. Și venind, s-a prosternat înaintea lui Isus și I-a zis: «Fiul lui David, ai milă de mine!» Dar ucenicii au mustrat-o. Și Isus, mâniindu-Se, S-a dus cu ea în grădina unde era mormântul și deîndată un strigăt puternic s-a auzit din mormânt. Și apropiindu-Se, Isus a rostogolit piatra de la ușa mormântului. Și deîndată, intrând unde se afla tânărul, Și-a întins mâna și l-a ridicat, luându-l de mână. Dar tânărul, privindu-L, L-a iubit și a început să-L roage stăruitor să fie cu El. Și ieșind din mormânt, au intrat în casa tânărului, pentru că era bogat. Iar după șase zile, Isus i-a spus ce să facă, iar seara tânărul a venit la el, purtând o bucată de pânză pe trupul gol. Și a rămas cu El în noaptea aceea, pentru că Isus l-a învățat misterul Împărăției lui Dumnezeu. Și astfel, sculându-Se, S-a întors de cealaltă parte a Iordanului.”

Această carte nu a fost acceptată de niciun învățat serios al Bibliei și este considerată a fi un fals medieval. Nu s-a găsit manuscrisul original. Totuși, argumentul respectiv apare în câteva cărți teologice, pentru a dovedi argumente teologice pro-homosexualitate și, în particular, că se poate foarte bine ca Isus să fi condus o bandă de bărbați homosexuali. Teologii pro-homosexualitate privesc uneori relația Lui cu Ioan ca homosexuală, ca și relația Lui cu Petru, deoarece L-a întrebat pe Petru dacă Îl iubea. Din perspectivă pro-homosexualitate, există suspiciunea că majoritatea oamenilor sunt în realitate homosexuali. Deci acest tip de raționament se potrivește unor asemenea scopuri. Pentru cineva care este homosexual și este atras de Isus, gândul că este posibil ca și El să fi fost homosexual ar fi o confirmare.

Există numeroase variații ale noilor teologii, cum că Isus ar fi fost intersex sau bisexual, sau că a avut relații atât cu ucenicii, cât și cu Maria Magdalena.

Este nevoie să le cunoaștem, deoarece ele pot să fie într-adevăr susținute de unii, iar dacă le cunoaștem, aceasta ne ajută să avem un anumit tipar de apărare a adevărului. Primii urmași ai lui Isus ar fi fost uimiți de asemenea interpretări moderne, de vreme ce acceptau pe deplin legea și moralitatea iudaică, așa cum o făcea și Isus.

[What about the possibility of Jesus having a gay relationship with Lazarus who came to him at night wearing only a linen cloth to cover his nakedness and who stayed the night with Jesus? Copyright © Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Leave a Reply

%d bloggers like this: