Cum poate Biblia să înveţe că Dumnezeu îi iubeşte pe toţi copiii Lui, iar apoi să afirme contrariul, spunând că urăşte homosexualii? Care este adevărul? Cum pot fi adevărate ambele? Este o contradicţie, ca cele mai multe lucruri din Biblie?

Biblia învaţă că Dumnezeu iubeşte orice fiinţă omenească, cu siguranţă inclusiv pe homosexuali. Pentru că Dumnezeu este Creator, esenţa Lui este dragostea (1 Ioan 4:7-18). Dacă o persoană Îl primeşte sau Îl urmează pe Dumnezeu, Îi răspunde cu ură sau cu dragoste, El iubeşte. Mai mult, Biblia ne învaţă că nimic nu ne poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:28-39). Ceea ce înţelegem este că nici măcar păcatul nu ne desparte de dragostea lui Dumnezeu. [Există însă diferenţă între păcatul în care omul se complace şi cel de care omul se pocăieşte. N. trad.] Aceasta fiindcă dragostea Lui este agape. Agape este dragoste divină, necondiţionată, jertfitoare.

Fiindcă esenţa lui Dumnezeu este dragoste, este El capabil de ură? Da, dar „ura” Lui se datorează sfinţeniei Lui slăvite. Sfinţenia nu poate niciodată coexista cu ceva mai prejos de ea. Dumnezeu ne iubeşte (pe noi, oamenii), dar în acelaşi timp urăşte păcatul (acţiunile noastre care nu reflectă sfinţenia Sa). Vedem acelaşi lucru când un tată omenesc îşi iubeşte copilul, dar nu iubeşte furtul sau violenţa copilului.

Mai mult, Biblia nu este contradictorie, dar pentru o persoană care nu a intrat într-o relaţie cu Dumnezeul care dă revelaţie biblică prin Duhul Sfânt, Biblia poate cu siguranţă să pară contradictorie. Isus a spus: „cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă” (Ioan 6:63). Biblia poate fi ca citirea unei scrisori destinată ochilor altcuiva.

Pentru informaţii mai detaliate, vizitează Supravegherea mişcării creştine homosexuale, blogul nostru despre homosexualitate şi teologie.

[How can the Bible teach that God loves all of his children and then turn around to say that he hates homosexuals? Which is it? How can it be both? Is it a contradiction just like most things in the Bible? Copyright © Witness Freedom Ministries, Inc. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *