Ce ne învaţă întruparea despre ajutorarea homosexualilor

de Tim Wilkins

Tim Wilkins

Tim Wilkins

Apostolul Ioan scria: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi” (Ioan 1:14). Aceste câteva cuvinte redau puterea, măreţia, dragostea şi harul Dumnezeului atotputernic. Marele Creator a coborât la nivelul experienţei omului, pentru a experimenta oboseala (Ioan 4:6), nevoia de somn (Matei 8:4), de hrană (Matei 4:2 şi 21:18) şi de apă (Ioan 19:28). Mai important, a coborât la nivelul nostru pentru a experimenta atracţia înşelătoare a ispitei, căreia totuşi i S-a împotrivit. „Şi prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi” (Evrei 2:18). Ce ne învaţă întruparea despre ajutarea homosexualilor pentru a ieşi din homosexualitate? „Întotdeauna Dumnezeu iniţiază căutarea şi salvarea.” Dumnezeu a părăsit splendoarea cerului pentru duhoarea unui staul de vite. A renunţat la tronul Lui pentru o troacă de mâncare rece. Creatorul omnipotent a devenit un prunc neajutorat, care a trebuit să depindă total de o mamă biologică şi de un tată adoptiv. Ca şi creştini suntem chemaţi să fim parte a „căutării şi salvării”. Nu, nu aşteptăm ca homosexualii să-şi pună în ordine viaţa, înainte să venim în întâmpinarea nevoii lor; mai degrabă iniţiem salvarea. Isus a ilustrat frumos aceasta în pilda fiului risipitor. După ce fiul risipitor îşi risipise moştenirea pe materialism (inclusiv imoralitate), se întoarce la tatăl său. Singura dată când Dumnezeu este descris ca grăbit în Sfânta Scriptură este aici, în Luca 15:20. Tatăl, care Îl reprezintă pe Dumnezeu, aleargă la fiu! „Dar Tatăl a alergat la fiu, când l-a văzut pe fiu întorcându‑se acasă. Homosexualul trebuie să se pocăiască, să-şi pună viaţa în ordine, să se acopere cu cenuşă, să spună un milion de „ave Maria” etc., înainte ca să-l ajutăm.” Aceasta poate fi o interpretare literală a textului, dar am face bine să ne amintim că după păcatul lui Adam şi Eva în grădina Edenului şi în timp ce ei se ascundeau de Dumnezeu, Dumnezeu a iniţiat o căutare a lor. Geneza 3:9 spune: „Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: Unde eşti?” În excelenta carte Recoltă nedorită citim: „Creştinii evanghelici îi vor salva pe cei care pier (pe homosexuali), numai când vor fi siguri că vesta lor de salvare se va întoarce la ei curată şi în bună stare.” Dar aşa cum spune cântecul: „El S-a uitat dincolo de greşeala mea şi mi-a văzut nevoia.” Dumnezeu nu trece cu vederea greşeala noastră; mai degrabă priveşte dincolo de ea, realizând că avem nevoie de o relaţie vitală cu El. El ştie, de asemenea, că „despărţiţi de El nu putem face nimic” (Ioan 15:5). Când Duhul Sfânt începe să locuiască în viaţa unui homosexual sau în viaţa oricărui alt păcătos iertat, îi dă putere să trăiască în acord cu Cuvântul Său. În acest anotimp, când sărbătorim naşterea lui Cristos, haideţi să ne croim, de asemenea, drum prin confuzia lumii şi să luăm hotărârea să iniţiem misiuni de „căutare şi salvare”, care să ne ducă „unde puţini creştini s-au dus înainte” – la homosexuali, cu un mesaj de vindecare.

[Tim Wilkins, What the Incarnation Teaches Us About Helping the Homosexual. Copyright © Cross Ministry, Inc. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *