Ce ne învaţă Biblia despre practicarea relaţiilor între persoane de acelaşi sex?

de Rob Wood

Rob Wood

Rob Wood

Biblia defineşte căsătoria în Geneza 2:24 ca o uniune între un bărbat şi o femeie. Isus confirmă această definiţie a căsătoriei în Matei 19:5, aşa cum face şi apostolul Pavel în Efeseni 5:31. Orice activitate sexuală care se desfăşoară în afara acestui context este tratată ca păcătoasă, ceea ce Isus numeşte „imoralitate sexuală” în Marcu 7:21.

Mai mult, practicarea relaţiilor între persoane de acelaşi sex este evidenţiată în mod specific ca păcătoasă de câteva ori în Scriptură. În Legea lui Dumnezeu, de exemplu, condamnările practicării relaţiilor între persoane de acelaşi sex se află în Levitic 18:22 şi 20:13. Alte referinţe sunt date în Noul Testament. De exemplu, în Romani 1:24-32, prin trimiteri la relatarea creaţiei din Geneza, relaţiile între persoane de acelaşi sex, atât între bărbaţi, cât şi între femei, sunt considerate păcătoase. Referinţe despre păcatul practicării relaţiilor între persoane de acelaşi sex se găsesc şi în 1 Corinteni 6:9 şi 1 Timotei 1:10.

Prin urmare, Scripturile sunt consecvente în interzicerea activităţii între persoane de acelaşi sex, de-a lungul a diferite perioade din istoria omenirii şi în diferite contexte culturale. Deşi Scripturile sunt clare în privinţa eticii sexuale, ele ne spun, de asemenea, că perspectiva iertării şi vieţii eterne este oferită oricui se întoarce de la păcat şi îşi pune credinţa în Cristos (Marcu 1:15), indiferent cât s-a îndepărtat de planul bun al lui Dumnezeu pentru sex şi căsătorie.

[Rob Wood, What does the Bible teach about same-sex practice? Copyright © 2017 True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune. Rob este responsabil cu comunicarea şi învăţătura la True Freedom Trust şi coordonează prezenţa misiunii în media socială. Poate fi contactat la numărul de telefon (44)0151.653.0773 sau prin e-mail pe site-ul www.truefreedomtrust.co.uk.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *