Ce este homosexualitatea?

de Frank Worthen

Frank Worthen

Frank Worthen

Lawrence J. Hatterer, autorul lucrării Schimbarea homosexualităţii la bărbat, a formulat definiţia: „Un homosexual este cineva motivat în viaţa adultă de o atracţie erotică preferenţială, bine definită, faţă de membrii aceluiaşi sex şi care, de obicei, dar nu neapărat, se implică în relaţii sexuale evidente cu ei.” Am descoperit că este o definiţie care funcţionează bine, deşi o explicaţie completă a condiţiei homosexualităţii trebuie să pătrundă mult mai adânc.

Născut?

Majoritatea homosexualilor cred că s-au născut „homosexuali”. Adesea această opinie le oferă mângâiere, eliberându-i de responsabilitatea de a se schimba. Totuşi, nu există dovezi ştiinţifice solide că oamenii se nasc homosexuali. Majoritatea covârşitoare a homosexualilor sunt complet normali din punct de vedere genetic. Ei sunt întru totul bărbaţi sau femei.

Comportament învăţat

Credem că homosexualitatea este un comportament învăţat, influenţat de un număr de factori: o viaţă de familie dezorganizată în primii ani de viaţă, o lipsă a dragostei necondiţionate din partea unui părinte, un eşec în identificarea cu părintele de acelaşi sex. Mai târziu, aceste probleme pot conduce la o căutare a dragostei şi acceptării, la invidie faţă de persoanele de acelaşi sex sau faţă de persoanele de sex opus, la o viaţă controlată de diverse temeri şi de sentimente de izolare.

Un lucru pare într-adevăr clar: homosexualitatea este cauzată de o multitudine de factori de bază. A da vina pe un singur domeniu înseamnă a gândi simplist. Temerile faţă de sexul opus, incestul sau molestarea, mamele dominatoare şi taţii slabi, apăsarea demonică, toate pot juca un rol în cauzarea homosexualităţii, dar niciun factor individual nu o poate cauza. Pe lângă factorii din exterior din viaţa unei persoane, propriile decizii personale joacă un rol cheie în formarea şi modelarea identităţii homosexuale, deşi puţini admit aceasta.

Ce spune Biblia?

Biblia afirmă clar în cinci locuri că comportamentul homosexual este păcat: Levitic 18:22 şi 20:13, Romani 1:26-27, 1 Corinteni 6:9-10, Timotei 1:9-10. Conform Cuvântului lui Dumnezeu, pofta şi fantezia sexuală, atât homosexuale, cât şi heterosexuale, sunt păcătoase.

Pe de altă parte, 1 Corinteni 10:13 ne asigură că ispita nu este păcat: „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”

Este diferenţă între a simţi atracţie faţă de acte sau fantezii homosexuale şi alegerea de a ceda atracţiei respective. Este diferenţa dintre ispită şi păcat. Nu putem controla pe deplin ce ne ispiteşte, dar alegerea de a da sau nu curs ispitei se află în puterea noastră. Puterea de alegere este întărită de Duhul Sfânt.

Cele patru componente ale homosexualităţii

Problema homosexualităţii implică mult mai mult decât un act sexual. De obicei, cei prinşi de acest păcat au intrat deja, într-o anumită măsură, în stilul de viaţă homosexual. Pentru a înţelege mai bine circumstanţele homosexualului care caută ajutor, am împărţit homosexualitatea în patru componente: comportament, răspuns psihic, identitate şi stil de viaţă.

Comportamentul. Deseori se presupune că toţi homosexualii se implică în acte homosexuale, dar lucrurile nu stau întotdeauna astfel. Din cauza temerilor sau convingerilor religioase puternice, unii se abţin de la comportamentul sexual, având însă parte de o luptă intensă cu atracţiile homosexuale.

O altă presupunere greşită este că toţi cei care se implică în acte homosexuale sunt homosexuali. Există un număr uriaş de bărbaţi heterosexuali care iau parte la acte homosexuale dintr-o varietate de motive, precum faptul că se află în închisoare sau oriunde altundeva unde sexul heterosexual nu este disponibil.

De asemenea, nu credem că un copil implicat în acte homosexuale în primii ani de viaţă va deveni neapărat homosexual, cu excepţia cazului în care actele homosexuale îi satisfac nevoi neîmplinite în alte moduri, precum nevoia de dragoste, acceptare, siguranţă şi semnificaţie.

În aceste cazuri, implicarea copilului în actul homosexual este văzută ca o „compensaţie” pe care o obţine pentru nevoi nesexuale. Este posibil ca actul şi nevoile împlinite să devină sinonime, ceea ce poate conduce la dezvoltarea unei orientări homosexuale. Cu toate acestea, statisticile arată că cei mai mulţi copii care se implică în acte homosexuale reuşesc să le depăşească, ajungând să ducă o viaţă heterosexuală normală.

Răspunsul psihic. O scurtă definiţie a termenului ar fi: „excitaţie sexuală (stimulare) cauzată de percepţia vizuală sau de speculaţia în fantezie”. Răspunsul psihic este un termen tehnic pentru ceea ce mulţi numesc „orientare homosexuală”.

Deşi mulţi afirmă că au simţit atracţie vizuală sau sexuală faţă de persoanele de acelaşi sex „de când îşi amintesc”, există o progresie în viaţa individului care conduce la un răspuns homosexual. Un copil poate începe cu o nevoie de a se compara cu alţii, pentru a vedea dacă se ridică la înălţimea standardelor societăţii. Când simte că o astfel de comparaţie nu îi este favorabilă, dezvoltă admiraţie pentru trăsăturile şi caracteristicile fizice pe care simte că nu le are.

Admiraţia, care este normală, se poate transforma în invidie. Invidia conduce la dorinţa de a-i poseda pe alţii şi, în cele din urmă, de a folosi energia altora. Undeva pe drum, această dorinţă puternică devine erotică, conducând în final la răspunsul homosexual psihic.

Când răspunsul psihic începe să acapareze viaţa cuiva, are loc o anumită planificare. Situaţiile sexuale sunt zugrăvite în minte. Când are loc prima întâlnire sexuală, ea poate fi rezultatul mai multor ani de planificare şi fantezie. Totuşi, comportamentul homosexual poate preceda răspunsul psihic, care se poate dezvolta ca un răspuns condiţionat la întâlniri plăcute cu persoane de acelaşi sex.

Identitatea. Unii intră în homosexualitate prin „identitate”. Este posibil ca la început să nu fi simţit atracţie sexuală pentru persoanele de acelaşi sex sau să nu fi avut întâlniri homosexuale. Totuşi, de la o vârstă fragedă, au simţit că erau „diferiţi” de ceilalţi. Se simt anormali, ca şi cum nu se potrivesc în lumea heterosexuală. Ei gândesc: „Dacă nu sunt heterosexual, probabil că sunt homosexual” şi acceptă eticheta homosexuală pentru viaţa lor.

Bineînţeles, este o interpretare greşită. Cineva care este chinuit de timiditate, de teama de sexul opus, de lipsa de abilităţi atletice sau sociale nu trebuie să accepte eticheta „homosexual”. Cu toate acestea, unii ajung să se comporte conform etichetelor. Odată ce eticheta este acceptată, caracteristicile sale implicite încep să se dezvolte în viaţa individului. Ceea ce credem despre noi este de o importanţă extremă.

Stilul de viaţă. Un homosexual poate insista că nu este răspunzător pentru identitatea lui, pentru răspunsul lui psihic sau chiar pentru prima lui întâlnire sexuală, care se poate să-i fi fost impusă. Totuşi, fiecare homosexual trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru alegerea sa de a intra în stilul de viaţă homosexual.

Oamenii intră în acest stil de viaţă în grade diferite. Unii trăiesc în cea mai mare parte în lumea heterosexuală, căutând numai întâlniri sporadice, impersonale. Alţii se cufundă în toată „subcultura homosexuală”, un cadru în care omul lucrează, trăieşte şi are contacte sociale într-un mediu complet homosexual.

Există tot felul de grade între cele două extreme, dar pentru mulţi homosexuali, în stilul de viaţă homosexual au simţit pentru prima dată o acceptare la un nivel profund. Cu toate acestea, în ciuda acceptării disponibile, stilul de viaţă homosexual se dovedeşte adesea a fi un mod de viaţă dureros şi lipsit de satisfacţii, îndeosebi pentru homosexualii mai în vârstă, care nu mai sunt doriţi din punct de vedere sexual.

După cum vedem în cele patru componente, homosexualitatea este o problemă complexă, cu multe definiţii şi variaţii. Dacă cineva îţi spune: „Sunt homosexual”, ţi-a spus de fapt foarte puţine despre el. Este nevoie de o privire mai în profunzime în viaţa sa pentru a determina gradul în care homosexualitatea a devenit parte a identităţii sale. Ceea ce ilustrează şi de ce homosexualitatea poate fi o problemă dificil de învins.

Este adevărat că ieşirea din homosexualitate nu este uşoară, dar mii de oameni au lăsat homosexualitatea în urmă şi au devenit făpturi noi în Cristos. (2 Corinteni 5:17) Mulţi s-au căsătorit şi au familii, în timp ce alţii au rămas celibatari, dar duc o viaţă fericită, consacrată slujirii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă dorinţele inimii noastre. Satan nu este mulţumit când cineva vede decepţia homosexualităţii şi descoperă calea de ieşire. Sunt multe lupte de dus, dar Cel care este în noi este mai mare decât cel care este în lume. (1 Ioan 4:4)

„Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi… căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu.” 2 Cronici 20:15

[Frank Worthen, What Is Homosexuality? Copyright © Frank Worthen. Tradus şi publicat cu permisiune. Fondator al Love In Action, Frank Worthen a fost implicat mai mult de patruzeci de ani în misiunea pentru homosexuali. New Hope Ministries este o continuare a lucrării sale.]

Print Friendly, PDF & Email

One comment

 1. Sorin says:

  1. „Homosexualii” sunt în general persoane cu o mare sensibilitate, ce pot „simţi” mai bine decât alţii efluviile de IUBIRE Dumnezeiască, Pură, provenite în general de la persoane cu o sensibilitate cel puţin asemănătoare, indiferent de sex (ca explicaţie suplimentară, IUBIREA este atotcuprinzătoare, însă nu trebuie confundată cu atracţia – ceea ce se petrece în acest caz, atracţie ce există numai între sexe diferite, fiind denumită şi Dragoste – Îndrăgostire).

  2. Însă, cum se spune, necuratul încearcă de fiecare dată, cu „mărinimia încuviinţării” lui DUMNEZEU, să atragă sufletele aflate în ipostaze sensibile, (în care prima alegere, cea intuitivă, este totuşi întotdeauna cea corectă), să introducă îndoiala în această primă alegere – oare chiar este bine, sau este rău ? – cu aceasta dând ghes către următoarea „mutare”.

  3. Dacă aceste prime semne sunt interpretate corect – este bine că există aceste efluvii, această inconfundabilă simţire – îndoiala afirmă, în urma antecedentelor milenare – bine, bine, dar cu ce mă aleg din asta…

  4. (Iubirea pură, DUMNEZEIASCĂ, ar trebui să fie considerată ca dăruire sufletească şi primar umană, de slujire a celuilalt, de înţelegere, de sacrificiu aparent, aparent deoarece tot binele se întoarce. Iubirea faţă de aproapele, şi mai ales faţă de duşman are frumuseţea ei, răsplata ei, colosală, de negândit până nu o trăieşti.)

  5. – Bine, bine spune cel rău, dar cu sexul cum rămâne, că de, fără el nu se poate – zice el.

  5. bis – Ba, spunem noi, se poate şi încă foarte bine, pentru că nu degeaba spune învăţătura, „creşteţi şi vă înmulţiţi”, ceea ce nu se poate decât în condiţiile bine ştiute.

  6. Înţelegerea acestor comandamente, respectarea lor, ne dă realizarea sufletească supremă, fără a ne îndepărta de la simţirile noastre, de la IUBIREA ce există indiferent de vrerea noastră, dar o canalizează pe căi BUNE, CURATE, CREATOARE.

  7. Oare a citit cineva cartea în care se spune că aceia ce cad în „mrejele” necuratului au în ei pedeapsa pentru faptele (nu simţirile) lor? Şi aceasta este scrisă acum 2000 de ani, iar acum câţiva ani a fost certificată de către oamenii de ştiinţă medici ?!

  8. Deocamdată acestea sunt doar consideraţii „pe marginea” acestui subiect, însă prin analiză şi înţelegere a experienţelor proprii sau ale celorlalţi, putem trage propriile concluzii necesare.

  9. DUMNEZEU nu ne obligă să venim spre/la El, ci ne lasă liberul arbitru, pentru a vedea la ce nivel de înţelepciune şi determinare spre cele bune am ajuns. Dacă nu răspundem corect acestui test, necuratul este lăsat să ne mai chinuiască un pic, în aparenţă plăcut, dar trecător, cu consecinţe dezastruoase de obicei, până ne „vine mintea la cap” şi putem accede la următorul test, de obicei cel final, ce ne poate salva chiar şi în ultima nanosecundă, dacă demonstrăm că am înţeles „lecţia.”

  10. Să începem cu bacteriile şi microbii – exact despre ele vorbeşte SCRIPTURA când spune de „pedeapsa ce o poartă în el cel ce păcătuieşte” prin homosexualitate, iar acest lucru a fost atestat de ultimele cercetări ştiinţifice medicale.

  11. Homosexualii nu sunt trataţi special de către societate, ci ei se apără, câte o dată agresiv sau persuasiv de cei ce nu îi înţeleg, ei fiind primii ce nu pricep „cum vine asta”.

  12. Prin cele scrise de mine, s-ar putea ca ei să fie primii care să-şi facă o analiză pertinentă, în cunoştinţă de cauză şi să tragă concluziile corecte (poate eu să greşesc în vreun fel) şi de asemenea să acţioneze (neuitând că prima decizie este cea bună) corect în consecinţă. IUBIREA rămâne, însă interpretarea ei poate fi cea corectă. Vezi nr. 4 şi 8.

  13. Eu nu fac filozofie, ci interpretez cât mai concis, corect, imparţial ceea ce am văzut, citit, trăit etc.

  14. În creierul omului există un ghem negru, format din toate „vorbele de duh” lăsate oamenilor ce au putut fi păcăliţi de către necuratul, un fel de Program ce se derulează la fiecare situaţie, cu mare viteză, pentru a nu avea timp de răspuns preopinentul, ce în felul acesta este anihilat pe moment. Tot programul este bazat pe minciună în subsidiar. Şi este relativ normal, deoarece DUMNEZEU este ADEVĂRUL-IUBIREA-LUMINA , iar necuratul este minciuna-ura-întunericul.

  15. Din ghem au mai rămas doar firicele plăpânde, amintire a avantajelor ce le ofereau „mincinoşilor”, fire ce, prin expunerea lor la lumină, adevăr, cad în uitare. Pentru cine crede, acesta este un fragment de răspuns la ceea ce va urma probabil destul de repede să se petreacă – „întâmple” – asta pentru că de fapt nu există întâmplare. Citirea, subliniez, citirea Bibliei, în totalitate, fără a eluda nici semnele de punctuaţie, nici listele lungi, aparent plictisitoare, de nume, înseamnă cam ca la computer, introducerea unui program perfect, ce va reacţiona de fiecare dată, la orice apel al vieţii, va da soluţia perfectă aplicabilă momentului dat şi va extrage învăţăturile directe, folosibile pe mai departe, prin siguranţa ce o dă rezolvarea pozitivă a fiecărei probleme, gradual.

  Cu sinceră iubire de Adevăr,

  Un om

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *