Ce este greșit la un parteneriat dedicat între persoane de același sex?

de Stuart Parker

Stuart Parker

Stuart Parker

În mod clar, dragostea şi dedicarea sunt virtuţi şi de aceea este ispititor să privim un parteneriat iubitor, dedicat între persoane de acelaşi sex ca pe o relaţie curată, îndeosebi când îl comparăm cu parteneriate neiubitoare sau lipsite de fidelitate între cupluri de sex opus. Totuşi, Biblia este clară că un parteneriat între persoane de acelaşi sex se află, în esenţa sa, în afara planului de la creaţie al lui Dumnezeu, conform căruia o căsătorie este limitată la uniunea dintre un bărbat şi o femeie. (Geneza 2:21-24) Biblia nu specifică excepţii la acest model, în funcţie de profunzimea dragostei, calitatea relaţiei sau nivelul de dedicare.

Se prezintă deseori argumentul că biserica primară nu ştia nimic despre relaţii iubitoare, dedicate în afara căsătoriei între bărbaţi şi femei şi că de aceea păstrează Biblia tăcerea cu privire la chestiunea parteneriatelor între persoane de acelaşi sex din zilele moderne. Totuşi, 1 Corinteni 5:1-2 ne dă exemplul unui bărbat din biserica din Corint care se afla într-o relaţie sexuală cu soţia tatălui său – o astfel de relaţie este interzisă în Levitic 18:8. Nu s-a pus în discuţie dacă relaţia era sau nu iubitoare şi dedicată. Pavel este clar faţă de creştini: „Cel ce a săvârşit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru!” (1 Corinteni 5:2)

Un alt argument este că homosexualitatea interzisă în Biblie era fie abuzivă (de exemplu, între bărbaţi şi băieţi), fie parte a ritualurilor păgâne, iar astfel interdicţia biblică pentru practicarea homosexualităţii se referea mai degrabă la stoparea abuzului sau păgânismului, decât la condamnarea relaţiilor homosexuale dedicate de comun acord între adulţi. Totuşi, argumentul nu ia în considerare relaţiile homosexuale de comun acord între adulţi, răspândite pe cale largă în culturile greacă şi romană în vremurile Noului Testament, cu privire la care scriitorii Bibliei erau foarte conştienţi. Corintul din vremurile Noului Testament era o colonie romană în Grecia continentală, dar când Pavel a scris bisericii de acolo le-a reamintit să evite comportamentele păcătoase, inclusiv sexul homosexual. În 1 Corinteni 6:9-11, el enumeră, de asemenea, idolatria separat de comportamentul homosexual, făcând clar faptul că sexul homosexual era diferit de închinarea la idoli.

[What’s wrong with a loving, committed same-sex partnership? Copyright © 2017 True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *