Cât din molestarea copiilor este de tip homosexual?

Dr. Paul Cameron, Președintele Institutului pentru Cercetarea Familiei

Dr. Paul Cameron, Președintele Institutului pentru Cercetarea Familiei

Molestează homosexualii copiii, disproporţionat mai mult, faţă de numărul lor? Activiştii homosexuali neagă aceasta, dar dovezile empirice spun altceva. Conceptul-cheie este proporţionalitatea. Probabil cea mai mare parte din molestările copiilor implică un bărbat adult şi un copil de sex feminin, dar dată fiind proporţia de practicanţi homosexuali, numărul molestărilor homosexuale este disproporţionat mai mare faţă de procentajul homosexualilor. Cele ce urmează rezumă pe scurt o parte din probele-cheie.

Trei fapte cruciale
  • Homosexualii alcătuiesc < 2% dintre adulţi.
  • 90+% dintre cei care molestează copii sunt de sex masculin.
  • Raportul Gay: 23% dintre homosexuali au declarat că au făcut sex cu băieţi cu vârsta < 16 ani; 7% cu băieţi cu vârsta < 13 ani.
De la fapte, la realitatea disproporţionată
  • Human Rights Watch 2008 World Report: ~ 150 milioane de fete şi ~ 73 milioane de băieţi „au fost supuşi violului sau unui alt fel de violenţă sexuală”.
  • Rapoarte din SUA, Canada: rata dintre violul fetelor şi al băieţilor este de aproximativ 2:1.
  • Între 25-40% dintre molestări sunt astfel faţă de copii de acelaşi sex, un număr mult mai mare decât procentajul homosexualilor.
Molestarea homosexuală, printre cei care deţin poziţii de autoritate
  • ~ 43% de raporturi sexuale între profesori şi elevi;
  • ~ 50% de raporturi sexuale între cei are au devenit părinţi luând copii în plasament şi copiii luaţi în plasament;
  • 21 de scandaluri cu privire la raporturi sexuale în casele de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi – 71% erau între persoane de acelaşi sex.
Sex cu proprii copii
  • Părinţi homosexuali – 18%; părinţi heterosexuali – 0,6%
Referinţe

Sahil (2009), Cruel Numbers 2009.

Freund K., Watson R. J. (1992), The proportions of heterosexual and homosexual pedophiles among sex offenders against children: an exploratory study. Journal of Sex & Marital Therapy 18:34-43.

Jay K. & Young A. (1979), The Gay Report. NY: Summit.

Cameron P. (2007), Teacher-pupil sex, how much is homosexual? Empirical Journal Same-Sex Sexual Behavior; 1:1-19 (online).

Cameron P. (2005), Child molestation by homosexual foster parents: Illinois, 1997-2002. Psychological Reports 96:227-230.

Cameron P. (2005), Are over a third of foster parent molestations homosexual? Psychological Reports 96:275-298.

Cameron P. & Cameron K. (1996), Homosexual parents. Adolescence 124, Winter, 757-776.

[How Much Child Molestation is Homosexual? Copyright © Family Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *