Care sunt faptele empirice despre abuzul sexual al copilului? Este homosexualitatea legată în mod disproporționat de abuzul sexual al copilului?

Pentru a răspunde la aceste întrebări avem nevoie de două informaţii de o importanţă critică. Prima este prevalenţa indivizilor cu interese homosexuale şi/sau care se implică în comportament homosexual. Cele mai actuale estimări de la Centrele pentru Controlul Bolii arată că o mică parte – probabil nu mai mult de 3-4% – din populaţia masculină este în principal homosexuală sau bisexuală în preferinţele sale. O altă proporţie de 3-4% dintre bărbaţii adulţi afirmă că au avut cândva întâlniri homosexuale. Deci, în prezent, homosexualitatea a fost experimentată de aproximativ 7% din populaţia masculină adultă, cu o participare mai activă afirmată de cel mult jumătate din acest procent.[1]

A doua informaţie este proporţia abuzului sexual în copilărie care a implicat homosexualitatea. Studiile empirice arată, în mod foarte consecvent, că bărbaţii care fac sex cu bărbaţi (BSB) – mica minoritate la care am făcut referinţă mai sus – sunt răspunzători pentru aproximativ 30-40% din numărul total de cazuri de abuz sexual al copilului. Ceea ce înseamnă că 30-40% dintre toate abuzurile sexuale ale copilului implică fie contact bărbat-copil de gen masculin, fie contact femeie-copil de gen feminin, în principal primul tip de contact. Astfel încât, în timp ce majoritatea cazurilor de abuz implică victime de gen feminin şi contact bărbat-copil de gen feminin, o minoritate substanţială de cazuri – probabil mai mult de o treime – implică abuz homosexual (bărbat-copil de gen masculin).[2]

Referinţe

[1] Purcell D. ş.a. (2012) Estimating the population size of men who have sex with men in the United States to obtain HIV and syphilis rates. The Open AIDS Journal 6:98-107.

[2] Human Rights Watch (2008) World Report (p. 52); Siegel J. M. ş.a. (1987) The prevalence of childhood sexual assault. American Journal of Epidemiology 126:1141-1153; Cameron P. & Cameron K. (2003) Right or Wrong? Should the Boy Scouts Exclude Homosexuals? Colorado Springs: Family Research Institute.

[What are the empirical facts about childhood sexual abuse (CSA)? Is homosexuality disproportionately linked to CSA? Extras din Response to BSA Membership Standards Study Findings. Copyright © 2013 Family Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *