Care este „rata voastră de succes” în schimbarea homosexualilor în heterosexuali?

Cartea autobiografic[ a lui Ron Woolsey

Cartea autobiografică a lui Ron Woolsey

Ceea ce întrebi de fapt este dacă există vreo speranţă reală de schimbare pentru bărbaţii şi femeile care nu vor ca orientarea lor sexuală să fie homosexuală. Iar răspunsul este da!

În 1 Corinteni 6:9-11, Pavel prezintă o listă cu tot felul de păcătoşi care nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu, incluzându-i pe cei care practică homosexualitatea. Dar el continuă, spunând: „Şi aşa eraţi unii dintre voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Cristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” Unii creştini corinteni fuseseră înainte homosexuali, dar acum erau număraţi printre sfinţi. Aceasta este într-adevăr o veste bună!

Nimeni nu spune că schimbarea este uşoară. Ea cere o motivaţie puternică, eforturi mari şi perseverenţă. Dar sute de foşti homosexuali s-au schimbat în mare măsură – practicând abstinenţa de la comportamente homosexuale, ajungând la o diminuare a ispitelor homosexuale, la întărirea identităţii masculine sau feminine personale, la corectarea stilurilor distorsionate de raportare la membrii aceluiaşi sex sau la membrii sexului opus. Unii foşti homosexuali se pot căsători, iar alţii nu, dar nu căsătoria este etalonul; creşterea spirituală şi ascultarea sunt etalonul.

În ceea ce priveşte partea statistică, o trecere atentă în revistă a studiilor despre schimbarea orientării sexuale sugerează că schimbarea reală este cu adevărat posibilă. Studiile sugerează că rate ale schimbării de 30-50% nu sunt neobişnuite, deşi „ratele succesului” variază considerabil, iar măsurarea schimbării este problematică.

[What’s your “success rate” in changing gays into straights? Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *