Care este perspectiva lui Dumnezeu despre homosexualitate?

Mai întâi, Dumnezeu îi iubeşte pe cei care au atracţii faţă de persoanele de acelaşi sex şi vrea să fie împăcaţi cu El, la fel cum vrea ca cei cu atracţii faţă de persoanele de sex opus să fie împăcaţi cu El. El nu face nicio deosebire când Scripturile spun: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

În al doilea rând, Dumnezeu explică faptul că păcatul are impact asupra sexualităţii tuturor; toţi ne-am născut cu o natură căzută şi trăim într-o lume căzută. Rezultatul este că toţi vom avea parte de ispitele de a ne folosi sexualitatea şi a ne implica în activitate sexuală în moduri care se află în afara planului şi intenţiei lui Dumnezeu. Unii, atât creştini, cât şi necreştini, vor simţi atracţii faţă de persoanele de acelaşi sex. (Romani 1)

În al treilea rând, Dumnezeu consideră activitatea sexuală cu o persoană de acelaşi gen ca fiind păcat. (Levitic 18:22, Levitic 20:13, Romani 1:26-27, 1 Corinteni 6:9-11, 1 Timotei 1:9-10) Dumnezeu fixează limite pentru activitatea sexuală şi le cere tuturor, indiferent de cine sunt atraşi, să trăiască în cadrul limitelor Sale. Limitele Sale sunt aceleaşi pentru toţi. Deşi Scriptura spune că homosexualitatea este păcat, este clar, de asemenea, că Dumnezeu nu consideră homosexualitatea cel mai mare păcat. Dumnezeu consideră adulterul, furtul, beţia, egoismul, minciuna şi înşelăciunea că sunt păcat, la fel ca homosexualitatea, şi răspunde în acelaşi mod la toate. (1 Corinteni 6:9-11)

În sfârşit, Dumnezeu le răspunde celor care simt atracţii faţă de persoanele de acelaşi sex şi celor care s-au implicat în relaţii cu persoane de acelaşi sex cu o ofertă de îndurare şi iertare, nu cu respingere şi condamnare. Isus Cristos a arătat răspunsul lui Dumnezeu când S-a ocupat de oamenii implicaţi în păcate sexuale. El a oferit îndurare şi iertare, nu judecată şi condamnare. Şi a oferit speranţă şi eliberare din robia păcatului sexual. El a arătat, de asemenea, clar că este nevoie de pocăinţă, iertare şi creştere. Cristos poate să intervină şi va interveni cu dragostea şi puterea Lui superabundente. Nimeni nu trebuie să rămână prins în capcana homosexualităţii. Oricine simte atracţii faţă de persoanele de acelaşi sex, ca oricine altcineva, poate să devină un om nou în Cristos şi să înceapă o viaţă nouă cu Dumnezeu. De fapt, Biblia afirmă clar că Biserica timpurie din Corint includea oameni care fuseseră homosexuali, dar nu mai erau. (1 Corinteni 6:9-11) Dragostea şi îndurarea lui Dumnezeu sunt mult mai mari decât orice păcat. Când omul rămâne în El, Dumnezeu va aduce schimbările necesare.

Când avem de-a face cu cineva care simte atracţii faţă de persoane de acelaşi sex sau este implicat în homosexualitate, trebuie să păstrăm în minte gândul că ne confruntăm cu mai mult decât cu un comportament specific, păcătos. Avem de-a face cu omul în întregime. Un om cu nevoi reale (de apropiere faţă de Dumnezeu, de implicare cu alţii, de a da şi a primi dragoste). Poate că are răni personale profunde. El vrea speranţă şi un viitor.

Articolul de faţă a abordat pe scurt o varietate de chestiuni diferite. Alte articole examinează mai amănunţit modul în care intervine Dumnezeu în vieţile oamenilor, cum putem relaţiona cu un homosexual şi care ar trebui să fie poziţia Bisericii faţă de homosexualitate.

Pentru informaţii mai cuprinzătoare, recomandăm cartea Ghidul creştin complet pentru înţelegerea homosexualităţii: Un răspuns biblic şi plin de compasiune cu privire la atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex [The Complete Christian Guide to Understanding Homosexuality: A Biblical and Compassionate Response to Same-Sex Attraction] de Joe Dallas & Nancy Heche.

[What is God’s view of homosexuality? Copyright © Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *