Care este cauza recentei plăgi a incidentelor de molestare a copilului?

Întrebare: „Care este cauza recentei plăgi a incidentelor de molestare a copilului?”

Răspuns: Dacă nu ai făcut-o deja, te rugăm să citeşti articolul nostru despre pedofilie. Deși Biblia nu conţine o clasificare detaliată a răutăţii diferitelor păcate, molestarea copilului se află, cu siguranţă, aproape în vârful listei. Probabil că nu există un păcat mai crud, mai pervertit şi mai detestabil decât molestarea copilului. Isus a exprimat, în mod consecvent, compasiune pentru copii şi mânie faţă de oricine le-ar face rău. (Matei 19:14; Luca 17:1-2) În timp ce niciun păcat nu este de neiertat, răul molestării copilului poate veni doar dintr-o inimă şi o minte pervertite şi depravate.

Dar întrebarea iminentă este care este cauza recentei plăgi a incidentelor de molestare a copilului. Trist şi îngrijorător, se pare într-adevăr că molestarea copilului devine mai obişnuită. Date fiind scandalurile care i-au implicat pe preoţii romano-catolici, pe liderii protestanţi, organizațiile pentru dragostea bărbat-băiat şi incidentele care i-au implicat pe părinţi, profesori, pastori, antrenori etc., cuvântul „plagă” este o descriere potrivită. Cu toate că nu există o modalitate pentru a da un răspuns definitiv sau pentru a găsi o cauză universală a plăgii molestării copilului, există categoric principii biblice care se aplică aici.

Mai întâi, societatea modernă acceptă tot mai mult comportamente pe care Biblia le declară păcătoase, imorale şi nenaturale. Deși există o diferenţă enormă între molestarea copilului şi actele sexuale între adulţi care consimt, faptul că societatea acceptă un comportament precum homosexualitatea le îngăduie oamenilor să ia în considerare perversiuni mult mai rele a ceea ce a intenţionat Dumnezeu să fie sexul. Iar aceasta ne conduce la o altă întrebare: de ce este societatea tot mai tolerantă faţă de comportamentul aberant?

Molestarea copilului şi alte perversiuni devin tot mai acceptate fiindcă societatea, în cea mai mare parte, a respins perspectiva creştină despre lume. Filozofia mondenă este că umanitatea nu este creată după chipul lui Dumnezeu. Mai degrabă, umanitatea este rezultatul a miliarde de ani de procese întâmplătoare ale evoluţiei. Dumnezeu nu este standardul obiectiv al moralităţii. De fapt, Dumnezeu este, după cum se presupune, invenţia oamenilor cu minte slabă, incapabili să accepte că totul în lumea aceasta este lipsit de sens.

Există, de asemenea, posibilitatea posesiei demonice, ca o explicaţie în unele cazuri. Probabil că un păcat atât de rău şi de strâmb ar putea veni numai din minţile celor mai rele creaturi, Satan şi hoarda lui de demoni. Satan cunoaşte vătămarea pe care – cu excepţia vindecării miraculoase a lui Dumnezeu – i-o provoacă unui copil molestarea. Dacă Satan poate distruge viaţa cuiva în copilărie, pur şi simplu, el şi demonii lui au mai puţin de lucru mai târziu. Satan doreşte să „înghită” (1 Petru 5:8) şi „să fure, să înjunghie şi să prăpădească”. (Ioan 10:10) Ce mod mai bun de a ataca cele mai vulnerabile şi impresionante fiinţe?

Respingerea perspectivei creştine despre lume şi acceptarea perspectivei seculare, naturaliste despre lume ne lasă fără un standard absolut prin care să declarăm că molestarea copilului este rea. Timp de generaţii le-am spus oamenilor că nu sunt nimic altceva decât animale, deci nu ar trebui să fim surprinşi dacă încep să se poarte ca animalele. Dacă nu există un standard moral absolut, atunci „graniţele” pe care caută să le încalce oamenii sunt imaginare. În cele din urmă, molestarea copilului este un rezultat al oamenilor care Îl neagă pe Dumnezeu şi îşi trăiesc viaţa cum vor ei.

Biblia vorbeşte despre indivizi fără Dumnezeu care „înăbuşă adevărul”, spunând: „Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat… De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu… Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase… Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac. (Romani 1:18-32)

[What is the cause of the recent plague of child molestation incidents? Copyright © Got Questions Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *