Au fost Sodoma şi Gomora judecate din cauza lipsei de ospitalitate?

Teologii pro-homosexualitate afirmă că Sodoma şi Gomora au fost judecate fiindcă erau lipsite de ospitalitate.

Argumentul este luat din Ezechiel 16:49-50: „Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belşug şi într-o linişte nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipsit. Ele s-au semeţit şi au făcut urâciuni blestemate înaintea Mea; de aceea le-am şi nimicit, când am văzut lucrul acesta.”

Principalul păcat, se spune, era că Sodoma şi Gomora nu arătau ospitalitatea corectă. Unii spun că Lot nu a respectat regulile cu privire la ospitalitatea corectă, care i-ar fi cerut să le facă cunoscut bătrânilor cetăţii cine venise în cetatea lor. Ei spun că termenul evreiesc arată că bărbaţii din Sodoma vroiau doar să (yada) „să cunoască” cine erau cei doi îngeri, iar Lot încălcase acele reguli.

Răspunzând la prima interpretare, este adevărat că Sodoma şi Gomora arătau în mare parte ca unele din civilizaţiile noastre occidentale de astăzi, excesiv de bine hrănite, prospere şi leneşe, şi ignorându-i pe cei în nevoie. Cultura noastră de astăzi se poate să fie şi ea vinovată de păcatul mândriei. Totuşi, actele deplorabile făcute în acele cetăţi intraseră în atenţia lui Dumnezeu.

În Iuda 1:7-8 citim: „Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie (ekporneuõ) şi au poftit după trupul altuia (carne străină – heteros sarx), ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic. Totuşi, oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile.” Ceea ce defineşte actele de sexualitate ca cele mai importante dintre păcatele de care Sodoma şi Gomora erau vinovate.

Dumnezeu Îşi pusese în gând să trimită îngerii să distrugă cetăţile, înainte ca îngerii să fi intrat în ele sub înfăţişarea unor bărbaţi umani. Deci acel singur act de a vrea să-i „cunoască” nu a fost cauza distrugerii. Întâmplător, cele două fiice ale lui Lot nu „cunoscuseră” (yada) bărbat şi este clar că în acest sens cuvântul se referă la relaţii sexuale.

Apoi s-a argumentat că bărbaţii din Sodoma şi Gomora pofteau după viol sexual, ceea ce nu este acelaşi lucru cu relaţiile iubitoare între persoanele de acelaşi sex. Este mai mult ca actele sexuale ale bărbaţilor din închisoare, care folosesc forţa.

Faptul că Lot şi-a oferit fiicele virgine adaugă gândul că acei bărbaţi erau în primul rând bărbaţi heterosexuali, care este posibil să fi fost tentaţi să ia femeile. Deci argumentul este că nu erau bărbaţi homosexuali, ci mai curând bărbaţi heterosexuali care vroiau să facă acte „nenaturale” cu bărbaţi.

Fără îndoială, oamenii din Sodoma şi Gomora practicau un număr de lucruri care erau dezgustătoare pentru Dumnezeu. Lăcomia şi mândria erau notabile, dar, în mod clar, Sodoma şi Gomora erau vinovate de un spectru de multe păcate sexuale. Societatea lor se prăbuşise şi este posibil să nu fi existat aşteptări pentru „relaţii iubitoare”. Totuşi, Lot a avut speranţă pentru gineri, iar în raţionamentul omenesc, trebuie să fi existat unii care simţeau că actele sau relaţiile lor erau „iubitoare”.

Vincent McCann de la Spotlight Ministries, scrie în apologetica sa cu privire la această discuţie teologică:

„Doar fiindcă cineva simte că ceea ce face este corect, nu înseamnă neapărat că Dumnezeu este de acord cu lucrul respectiv (Proverbe 14:12).

Cei care sunt implicaţi în incest ar putea şi ei să argumenteze că relaţiile pe care le au sunt iubitoare şi naturale pentru ei. Totuşi, aceasta nu face ca ceea ce fac ei să fie corect. Fapt este că Scripturile nu fac deosebire între actele homosexuale violente şi relaţiile homosexuale unde se spune că există o relaţie iubitoare. Alături de numeroase alte păcate, homosexualitatea este, pur şi simplu, identificată ca fiind contrară voii lui Dumnezeu.”

[Were Sodom and Gomorrah judged because of inhospitality? Copyright © Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *