Au fost David și Ionatan iubiți? 1 Samuel 20:41 ne spune că s-au sărutat de rămas bun, iar în 2 Samuel 1:26 David spune că dragostea lui Ionatan pentru el era „mai presus de dragostea femeiască”.

În cartea sa Cele mai frecvente 101 întrebări despre homosexualitate, Mike Haley explică faptul că sărutul era şi încă este o practică obişnuită la bărbaţii din Răsărit. El nu sugerează nimic erotic. Apoi Haley continuă să discute despre David şi de ce ar părea improbabil ca el să fi fost homosexual.

„Vorbim, la urma urmei, despre David – un bărbat al cărui călcâi al lui Ahile a fost dorinţa şi pofta insaţiabilă pentru femei. Amintiţi-vă, este acelaşi bărbat care a avut numeroase concubine şi soţii şi care tot nu s-a simţit împlinit, deci a luat soţia altui bărbat – pe Batşeba – şi l-a ucis pe soţul ei ca să-şi acopere nelegiuirea. Nu se aseamănă prea mult cu cei mai mulţi homosexuali pe care i-am cunoscut eu.

Iar, pe lângă aceasta, când s-au jenat vreodată Scripturile de exprimarea nepotrivită a relaţiilor sexuale? Dacă Dumnezeu ar fi intenţionat ca relaţia lor să fie o aprobare a homosexualităţii (ceea ce ar contrazice natura Lui şi restul Bibliei), Biblia ar fi afirmat ceva de genul: „şi Ionatan l-a cunoscut pe David” sau „şi Ionatan s-a culcat cu David”. Niciodată Biblia nu este neclară când relaţiile sexuale au fost evidente.”

Haley concluzionează că, dacă am adopta ideea că David şi Ionatan au fost homosexuali, ar însemna să cădem victime ale autoînşelării. Alţii sugerează că în Vechiul şi Noul Testament se găsesc cupluri homosexuale şi lesbiene precum Daniel şi Aşpenaz, Naomi şi Rut, Isus şi Ioan, ca şi Isus şi Petru. Acestea sunt abuzuri ale imaginaţiei din partea unora care caută să găsească o aprobare în relaţii cu privire la care nu există dovezi autentice.

[Were David and Jonathan gay lovers? 1 Sam 20:41 tells us that they kissed goodbye and in 2 Sam 1:26, David says that the love of Jonathan was “more wonderful than that of a woman”. Copyright © Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *