Sexualitatea sănătoasă: Darul relaţiei

de Dan Hitz

Dan Hitz

Dan Hitz

Cel mai important ingredient al unei sexualităţi sănătoase este, de asemenea, şi printre cel mai dificil de aplicat pentru dependenţi şi pentru mulţi alţii. Este vorba de relaţie. Ea se aplică celor căsătoriţi, ca şi celor necăsătoriţi. Relaţia înseamnă să învăţăm să cunoaştem şi să fim cunoscuţi de alţii, în timp ce exprimăm ceea ce este bun în masculinitate şi feminitate.

Relaţia se clădeşte chiar în temelia căsătoriei şi sexualităţii sănătoase. Cuvântul ebraic pentru „a cunoscut”, yâda, are multe sensuri. În Geneza 4:1 citim: „… Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain…” Aici cuvântul se referă la actul sexual dintre Adam şi Eva. În Geneza 3:7 citim: „Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.” În acest sens, cuvântul se referă la descoperirea a ceva ce nu cunoscuseră înainte. În Deuteronom 34:10 citim: „În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă.” Aici cuvântul se referă la o relaţie interpersonală de încredere profundă şi de intimitate emoţională profundă – nu la un act fizic. În relaţiile evlavioase învăţăm să cunoaştem şi să fim cunoscuţi de alţii care sunt de încredere. Învăţăm să fim vulnerabili în mod potrivit, împărtăşind cele mai profunde dorinţe ale noastre, rănirile, speranţele şi victoriile noastre. În Exod 33:11 citim că „Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui.” Este un exemplu perfect al relaţiei pe care Dumnezeu vrea să o aibă cu noi toţi şi pe care vrea să o avem unul cu celălalt.

Adevărata masculinitate şi adevărata feminitate nu sunt o reflecţie a lui Jason Borne sau Pamela Anderson. (Rambo sau Bo Derrick, pentru cei care facem parte din generaţia mai în vârstă.) Cultura populară a distorsionat planul lui Dumnezeu pentru ceea ce este bun în genul nostru, ca să simbolizeze sexualitatea ilicită sau tipul dur, care distruge tot ce îi stă în cale. Ceva foarte diferit de masculinitatea şi feminitatea pe care Dumnezeu le-a proiectat şi modelat în persoana lui Isus Cristos. La fel ca Isus, toţi suntem proiectaţi să ne trăim viaţa cu un amestec evlavios de masculin şi feminin, arătând, în primul rând, trăsăturile genului cu care ne-am născut. În relaţiile sănătoase putem primi binecuvântările celuilalt, pe care noi nu le avem.

Adevărata masculinitate are elemente multiple. 1) Puterea de a face. Aceasta include puterea de a-i conduce pe alţii pe calea pe care Dumnezeu a trasat-o pentru ei. Este puterea pe care o primeşte cineva de la Dumnezeu, de a iniţia planurile şi de a le da formă pentru alţii. 2) Puterea de a triumfa în faţa adversităţii. Adevărata masculinitate este puterea de a rămâne tare în adevărul lui Dumnezeu, fără compromis, şi de a umbla în ascultare radicală faţă de ce este corect şi adevărat – chiar şi când alţii ne atacă fiindcă facem ce este corect. 3) Tatăl masculin îi îndeamnă pe copii să dea curs darurilor şi scopurilor lor în viaţă. Fiecare copil dintr-o familie are daruri şi chemări diferite. Este îndatorirea tatălui să recunoască acele daruri şi să-şi asiste copiii în timp ce ei învaţă să le exercite. 4) Gândire raţională/analitică. Cei mai mulţi bărbaţi tind să gândească analitic. De obicei, sunt orientaţi spre acţiune şi nu sunt conduşi de emoţii. Trăsăturile masculinului sunt văzute când bărbatul vine acasă de la lucru şi îşi găseşte soţia obosită peste măsură. El vrea imediat să „repare” lucrurile pentru ea şi începe să îi dea sfaturi „nepreţuite” şi nesolicitate. În realitate, ea vrea doar ca el să asculte ce are pe inimă, nu să îi rezolve problemele.

Adevărata feminitate are, de asemenea, elemente multiple. 1) Puterea de a fi. Feminitatea posedă o abilitate mai mare de a-şi linişti duhul şi a auzi inima lui Dumnezeu. 2) Puterea de a răspunde. Maria a fost capabilă să-şi liniştească inima, să audă instrucţiunile de la îngerul Gabriel. A fost capabilă să accepte planul lui Dumnezeu pentru naşterea din fecioară a Mântuitorului, chiar dacă ştia că va purta ruşinea de a fi mamă necăsătorită. 3) Ceea ce este bun în feminin hrăneşte relaţiile şi preţuieşte interacţiunea emoţională. Femeile tind să se bucure de conversaţii care trec dincolo de suprafaţă şi ajung în inima problemei. De obicei, se simt mai confortabil cu emoţiile şi vulnerabilitatea decât bărbaţii şi petrec timp consolidând legăturile apropiate. 4) Abilităţi de gândire intuitivă. Femeile evlavioase au darul de a percepe luptele ascunse din viaţa altora. Sunt capabile să recunoască probleme mai adânci, ascunse de ceea ce este uşor observabil. Trăsăturile femininului sunt văzute când bărbatul vine acasă după o zi lungă, grea la serviciu şi vrea să se târască şi să se ascundă în „peştera” lui de bărbat. Soţia intuitivă simte că este supărat şi vrea să audă totul despre luptele lui. Se simte respinsă când tot ce îi poate oferi el este un scurt mormăit.

Dumnezeu a proiectat bărbatul şi femeia ca să fie interdependenţi – spre beneficiul lor reciproc – unul faţă de celălalt. În relaţie, bărbaţii şi femeile păşesc în complementaritate. Complementaritatea înseamnă că amândouă genurile se asistă şi se completează unul pe celălalt când interacţionează în relaţie. Ea este necesară pentru heterosexualitatea sănătoasă. În Geneza 2:18 scrie: „Domnul Dumnezeu a zis: «Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.»” În acest verset fraza „ajutor potrivit” înseamnă cineva care îi corespunde. Unul nu este mai bun decât celălalt. Amândoi sunt întăriţi şi binecuvântaţi de relaţie. Binele complementarităţii se vede când bebeluşul învaţă că este îngrijit şi protejat de mamă. Când copilul creşte, învaţă să se târască şi să plece de la mamă ca să exploreze lumea şi se întoarce la mamă pentru mângâiere. Apoi tatăl îl cheamă pe copil de la mamă, ca să dea curs darurilor cu care este înzestrat şi pentru binele genului său. Când tatăl anunţă că va construi nişte rampe pentru skateboard, mama cere ca copilul să fie înfăşurat din cap până în picioare în folie protectoare cu bule. Tatăl perseverează şi construieşte rampele. Când copilul cade, mama vine alergând cu unguentul cu antibiotic şi cu bandajele, iar tatăl exclamă cât de „extraordinară” a fost căderea. Copiii au nevoie de complementaritatea părinţilor. Femininul îi opreşte de la autodistrugere, iar masculinul îi încurajează să meargă cu curaj înainte.

Sunt momente când bărbaţii şi femeile trebuie să-şi demonstreze masculinitatea şi feminitatea. Isus a dat formă ambelor aspecte pentru noi, de-a lungul vieţii Sale. În Ioan 11:35, Şi-a demonstrat femininul când a plâns pentru prietenele Sale care jeleau moartea lui Lazăr. În Matei 21:12, a demonstrat masculinul când a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi a cerut ca acea casă a tatălui Său să fie o casă de rugăciune. Amândouă trăsăturile au fost întreţesute în Marcu 6:34, unde citim: „Când a ieşit din corabie, Isus a văzut mult norod; şi I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca nişte oi care n-aveau păstor; şi a început să-i înveţe multe lucruri.” El a demonstrat masculinul când a început să îi conducă şi le-a dat posibilitatea să facă voia Tatălui. Sexualitatea sănătoasă exprimată în relaţii evlavioase ne dă puterea să rămânem în ceea ce este bun în masculinitatea sau feminitatea noastră şi să arătăm trăsăturile celuilalt gen atunci când este necesar.

Există parametri biblici pentru exprimarea sexuală fizică în căsătorie. Sexualitatea ne-a fost dată ca un dar de la Dumnezeu. Geneza 1:28 spune că Dumnezeu „i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: «Creşteţi, înmulţiţi-vă.»” Chiar construcţia trupurilor noastre indică faptul că Dumnezeu a intenţionat ca exprimarea sexuală fizică să fie extrem de plăcută. Unghiurile, protuberanţele şi cutele au fost puse chiar la locul potrivit. Exprimarea sexuală fizică este, de asemenea, o imagine sau o umbră a intimităţii spirituale pe care Dumnezeu vrea să o aibă cu noi. Este singurul mod prin care doi oameni pot să se unească şi să creeze o fiinţă eternă. Nu este de mirare că duşmanul atacă sexualitatea cu atâta furie.

Dumnezeu porunceşte ca exprimarea sexuală fizică să aibă loc numai în contextul legământului de căsătorie între cineva care s-a născut biologic bărbat şi cineva care s-a născut biologic femeie. (Marcu 10:6-9) În Geneza 3:7, când Adam şi Eva au mâncat din pomul cunoştinţei binelui şi răului, „li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele”. Versetul ne dă o imagine a ideii pe care o are Dumnezeu despre modestie. În acel moment, Adam şi Eva erau singuri în grădină şi tot au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri. Problema este că frunzele de smochin secretă ulei care provoacă o iritare gravă a pielii. Cele mai bune eforturi ale omului de a-şi acoperi păcatul produc întotdeauna mai multă iritare şi suferinţă – în acest caz, acolo unde Adam şi Eva ar fi vrut cel mai puţin.

Exprimarea sexuală fizică include contactul vizual/ mână/genital, contactul mână/fese/sân, sexul oral, sexul anal şi sexul genital. Din nefericire, mulţi din Biserica de astăzi acceptă orice activitate sexuală şi toate activităţile sexuale în afara legământului căsătoriei, cu excepţia actului sexual genital. În 2003, postul de radio WWJ a raportat că rata activităţii sexuale era cu numai 5% mai mică la adolescenţii care frecventau Biserica, decât la adolescenţii care nu aveau legătura cu Biserica. Cred că în 2009 cifrele erau şi mai mici. În anii de când ofer îngrijire pastorală am auzit despre o colonie de nudişti „creştină” şi despre un site web „creştin” care promovează dragostea între bărbaţii adulţi atraşi de băieţii minori. Unora li s-a spus de către consilieri să folosească pornografie în patul conjugal ca să-şi intensifice viaţa sexuală. Asemenea lucruri nu ar trebui să aibă loc în viaţa creştinilor. Evrei 13:4 a fost folosit ca să justifice păcatul în patul conjugal. În Noua Versiune a Regelui Iacob a Bibliei citim: „Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.” Totuşi, în Noua Versiune Internaţională a Bibliei citim: „Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi patul să fie păstrat curat.” Aici vedem că Dumnezeu ne cheamă să păstrăm sanctitatea căsătoriei şi să evităm orice activităţi care ar putea corupe planul Lui pentru activitatea sexuală. Activităţile sexuale după voia lui Dumnezeu nu sunt păcătoase şi nu aduc ruşine, nu cauzează răniri fizice sau infecţii.

Scriind despre sexualitatea sănătoasă pentru cei necăsătoriţi, am cerut sfatul unui prieten care este şi membru în echipa de misiune, care a trecut de vârsta de patruzeci de ani şi nu a fost niciodată căsătorit. El a afirmat că multe biserici nu ştiu cum să slujească celibatarilor mai în vârstă şi că celor mai multe grupuri din biserică pentru celibatari le lipseşte profunzimea spirituală. Mi-a împărtăşit frustrările sale cauzate de provocarea de a încerca să relaţioneze cu prietenii lui căsătoriţi şi de a-şi face loc în timpul lor de părtăşie, în programul lor încărcat. Este de o importanţă vitală pentru bărbaţii şi femeile necăsătoriţi să cultive relaţii sociale cu persoane de acelaşi sex şi de sex opus. În relaţiile sănătoase există un echilibru între împlinirea nevoilor celuilalt şi a fi binecuvântat de celălalt, ca şi un echilibru între a lua parte la proiecte comune şi interacţiunea recreaţională. De asemenea, trebuie să existe un echilibru între spiritualitate şi relaxare. Uneori este nevoie să ne rugăm, iar alteori să ieşim în oraş ca să luăm masa împreună.

L-am întrebat pe prietenul meu cum ar sugera el ca un creştin să facă faţă nevoilor sexuale fizice. A recunoscut realitatea că suntem creaţi ca fiinţe sexuale, cu energii şi dorinţe sexuale. „Dacă aş fi supărat, mi s-ar spune să mă înscriu la ore de management a mâniei, unde m-ar învăţa să fac faţă energiei supărării mele într-o manieră acceptabilă din punct de vedere social.” Cu privire la sexualitate, este important să ne implicăm în activităţi mintale şi fizice provocatoare, pentru a ne canaliza energia sexuală în mod potrivit. Când începem să umblăm în sfinţenie şi învăţăm să ne stăpânim ochii şi gândurile, stimularea sexuală şi intensitatea ispitei, într-adevăr, se vor diminua. Cartea Lupta fiecărui bărbat observă că Dumnezeu ne-a proiectat trupurile ca să obţină eliberare sexuală prin poluţii nocturne periodice. Nu este nevoie să ne implicăm în activităţi sexuale păcătoase „ca să ne eliberăm”. Relaţiile de monitorizare ne oferă suport, încurajare şi tărie, când căutăm să trăim o viaţă curată din punct de vedere sexual.

Multe concepte pentru celibatari li se aplică şi celor căsătoriţi. Bărbaţii şi femeile descoperă repede că o căsătorie nu vindecă păcatul sexual şi nu îndepărtează ispitele. Nici nu fac oamenii căsătoriţi sex atât de des cum le-ar plăcea, în special odată ce apar copiii în decor. Dorinţele şi energia sexuală trebuie supuse Domnului.

Este important atât pentru soţ, cât şi pentru soţie, să aibă prietenii sănătoase cu persoane de acelaşi sex în afara familiei. Prieteniile cu persoanele de sex opus ar trebui să fie limitate la interacţiunea între cupluri, pentru a ne păzi împotriva alimentării legăturilor emoţionale nepotrivite, care pot să conducă la dependenţă emoţională sau la depăşirea graniţelor. Deşi soţul şi soţia ar trebui să fie unul pentru celălalt cel mai bun prieten, interacţiunea cu alţii de acelaşi gen îi întăreşte ca persoane şi le măreşte abilitatea de a fi o binecuvântare pentru familie.

Înţelegerea modului în care funcţionează creierul bărbaţilor şi creierul femeilor va intensifica relaţiile şi căsătoria. Vă amintiţi că bărbaţii sunt mai logici şi mai orientaţi spre acţiune, pe când femeile sunt mai intuitive şi relaţionale? Trebuie să învăţăm să păşim dincolo de metoda noastră personală de funcţionare, ca să ne curtăm soţiile şi să le ajutăm să se simtă înţelese. Bărbaţii tind să opereze dintr-o perspectivă fizică şi să se simtă iubiţi când fac sex. Femeile tind să opereze într-un cadru emoţional şi vor să se implice în intimitate fizică atunci când se simt iubite şi preţuite de soţii lor. Soţia mea mi-a spus de multe ori că „sexul începe în bucătărie”. Deşi uneori mă gândesc că o spune doar ca să mă facă să spăl vasele, aceasta subliniază dorinţa ei de relaţie şi de a se simţi preţuită, primind ajutorul meu la treburile casnice. Un soţ va proceda bine ajutându-şi soţia, dacă doreşte intimitate fizică, şi creând mai întâi o atmosferă de intimitate emoţională. Soţia mea mi-a dat permisiunea să o citez când a spus: „Să nu crezi că poţi să mă ignori toată ziua, iar apoi să te trânteşti în pat, să-ţi pui braţul în jurul meu şi să mă întrebi: «Scumpo, eşti obosită?»” Atunci am realizat că era de fapt serioasă când cerea să o ajut cu vasele. Nu glumea, nici nu era manipulatoare, dorea relaţie. Un cuvânt pentru soţii: există momente când este nevoie ca o soţie să slujească nevoii de intimitate fizică a soţului ei înainte de a avea intimitate emoţională. S-ar putea ca el să dorească intimitatea cu tine, dar să se afle sub atât de mult stres, încât să îi fie greu să ajungă la ea înainte de intimitatea fizică. Relaţia este întărită când fiecare soţ slujeşte nevoilor celuilalt.

Acestea sunt doar ideile de bază pentru integritatea sexuală şi relaţională. Sexualitatea ilicită, fie prin pornografie, fie prin întâlniri sexuale fizice, distruge intimitatea sănătoasă, relaţiile şi integritatea. Găseşti sfaturi practice în seria Scăpând de temniţa subterană a pornografiei a Reconciliation Ministries. Dacă tu sau cineva drag ţie vă luptaţi cu păcatul sexual, primiţi ajutor. Nu continua să te adânceşti şi mai mult în groapă. Vorbeşte cu conducătorii tăi spirituali şi apelează Reconciliation Ministries astăzi, la 586.739.5114. Mulţi bărbaţi, femei şi adolescenţi au găsit eliberare prin puterea lui Isus Cristos. Poţi începe să umbli în integritate sexuală şi relaţională astăzi.

[Dan Hitz, Healthy Sexuality – The Gift of Sexuality. Copyright © 2009 Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. Articolul a fost prezentat la conferinţa Scăpând din temniţa subterană a pornografiei.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *