Poate un celibatar să fie la fel de fericit ca cineva care este căsătorit?

Desigur, întrebarea implică presupoziţia că cuplurile căsătorite sunt fericite. În realitate, există o mulţime de oameni căsătoriţi care se simt mizerabil!

În grădină, Dumnezeu a spus: „Nu este bine ca omul să fie singur.” (Geneza 2:18) Adam era cu adevărat singur, fiindcă era singura fiinţă omenească existentă, nu doar fiindcă nu avea o soţie. Dumnezeu i-a dat o tovarăşă lui Adam, iar ei au dat naştere rasei umane. Nu este bine pentru om să fie într-o stare de singurătate cronică, dar Dumnezeu nu a spus niciodată: „Nu este bine pentru un bărbat să fie necăsătorit.” 1 Corinteni 7:1 spune că este bine să trăieşti o viaţă de celibat (literalmente, „este bine ca omul să nu se atingă de femeie”). Primul Adam a fost căsătorit, dar al doilea Adam, Isus, nu a fost. Nici Daniel, Ilie, Elisei, Ieremia, Ana, Ioan Botezătorul sau Pavel nu au fost.

Căsătoria este primul mijloc al lui Dumnezeu de a oferi tovărăşie umană, dar nu este singura cale. Celibatarii pot investi timp în prietenii profunde şi pot investi timp de calitate în relaţia cu Dumnezeu fără a fi distraşi de familie. Isus, Pavel şi Daniel au avut perioade îndelungate de rugăciune şi, de asemenea, au investit timp în tovarăşii lor şi în slujirea comunităţii. Celibatarii au mai mult timp pentru relaxare şi nu sunt nevoiţi să îndure conflicte domestice, deşi uneori chiar le lipseşte intimitatea profundă a căsătoriei. Există beneficii în ambele situaţii şi viaţa este ce facem noi din ea. Pentru creştinii cu atracţie faţă de persoanele de acelaşi sex, atât celibatul, cât şi căsătoria heterosexuală sunt opţiuni bune de urmat şi nu este nimic greşit în a dori (sau a nu dori) căsătoria.

Dacă simţim că am fost presaţi pentru a ne căsători sau că am fost daţi deoparte pentru a rămâne celibatari, riscăm să devenim plini de resentimente. Dacă ne vedem condiţia ca pe alegerea noastră şi ca pe cea mai bună alegere a lui Dumnezeu pentru noi, putem fi mulţumiţi. Găsindu-ne plăcerea în Domnul, fericirea noastră va fi în voia lui Dumnezeu pentru noi. Suntem unici, iar Dumnezeu ştie ce este cel mai bine pentru noi. Adevărata bucurie vine din umblarea cu Isus şi ca o roadă a Duhului. (Galateni 5:22) Biblia vorbeşte despre o „bucurie negrăită şi strălucită” (1 Petru 1:8) în mijlocul încercărilor grele şi al necazurilor. Un credincios neascultător, care se plânge lui Dumnezeu din cauza stării de celibatar, nu va cunoaşte fericirea (autorul vorbeşte din experienţă). Vechiul refren spune: „Nu este o altă cale de a fi fericit în Isus, în afară de a te încrede şi a te supune.” Bucuria cea mai profundă poate fi trăită de toţi credincioşii evlavioşi, căsătoriţi sau celibatari.

[Can a single person be as happy as a married person? Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *