Isus şi căsătoria între persoane de acelaşi sex

de Joe Dallas

Evenimente recente, cărora li s-a făcut mare publicitate, îi fac pe mulţi creştini să-şi reexamineze poziţia despre homosexualitate. Un grup de curând format, numit Evanghelicii pentru Egalitatea Căsătoriei, este dedicat dialogării cu bisericile care cred în Biblie, cu privire la motivele pentru care ar trebui să susţinem căsătoria între persoane de acelaşi sex. Bine-cunoscuta artistă creştină Vicky Beeching a declarat recent, în mod public, că este lesbiană creştină, alăturându-se unor artişti de muzică gospel influenţi care au declarat public că sunt homosexuali, incluzându-i aici pe Ray Boltz, Jennifer Knapp şi Clay Aiken. Popularul autor şi vorbitor Rob Bell şi-a anunţat suportul pentru uniunile între persoane de acelaşi sex, iar un număr de confesiuni continuă să dezbată dacă îşi vor schimba sau nu poziţia oficială asupra acestei chestiuni spinoase. Ca întotdeauna, aspectul esenţial al întrebării este: „Ce a spus Domnul?” Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă Isus ar fi intervievat pe această temă, deci doar pentru amuzament şi sper, pentru puţin mai multă claritate, iată înregistrarea de către mine a modului în care ar decurge un interviu modern cu El, pe baza a ceea ce Domnul a spus deja în Scriptură despre viaţă, umanitate şi căsătorie.

Intervievatorul: Acum, Isus – hm, preferi să Ţi se spună Domnul?

Isus: Voi Mă numiţi „Învăţătorul şi Domnul” şi bine ziceţi, căci sunt. (Ioan 13:13)

Intervievatorul: Sau Cristos? Dumnezeu? Mântuitorul?

Isus: Eu sunt. (Ioan 18:6)

Intervievatorul: În regulă, deci popularitatea Ta este mai mare ca oricând, iar oamenii Te privesc ca pe autoritatea finală. Spune-ne atunci care este poziţia Ta cu privire la căsătoria homosexuală?

Isus: De la începutul lumii Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască. (Marcu 10:6)

Intervievatorul: Cu siguranţă, aceasta este din Vechiul Testament, totuşi nu este Legea lui Moise puţin învechită pentru discuţia din ziua de astăzi?

Isus: Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. (Matei 5:17)

Intervievatorul: Aha! Nu se spune în Levitic că homosexualii ar trebui omorâţi? Asta susţii Tu?

Isus: Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea. (Ioan 8:7)

Intervievatorul: Asta ar însemna nimeni.

Isus: Da. (Luca 23:3)

Intervievatorul: Deci ai prefera să ne ţinem de stilul de aranjament familial tradiţional gen Ozzie şi Harriet? Cum s-ar putea asta în anul de graţie 2014?

Isus: De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa. Şi cei doi vor fi un singur trup. Aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. (Marcu 10:7-9)

Intervievatorul: Asta este? Blocaţi pe viaţă? Dar dacă atât bărbatul, cât şi femeia se simt jalnic împreună?

Isus: Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte. (Matei 5:32)

Intervievatorul: Probabil că tocmai ai pierdut jumătate dintre ascultătorii noştri.

Isus: Nu toţi pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. (Matei 19:11)

Intervievatorul: Aşa este şi nu toţi vor fi de acord. De fapt, pe baza a ceea ce tocmai ai spus, mulţi Ţi-ar cere demisia.

Isus: Oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. (Ioan 3:20)

Intervievatorul: Ei bine, promovezi o definiţie destul de rigidă a familiei, ca să nu mai menţionez moralitatea. Ceea ce vreau să spun este că toţi suntem creaturi sexuale. Nu mă pot abţine să nu fiu interesat de o femeie frumoasă când trece pe lângă mine. Desigur că nu ai o problemă cu asta?

Isus: Oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Matei 5:28)

Intervievatorul: Acum nu înţeleg ce spui. Eu fac asta aproape în fiecare zi.

Isus: Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt iertate! (Matei 9:2)

Intervievatorul: Asta este frumos, dar o mulţime de homosexuali şi lesbiene nu se simt foarte iertaţi de Tine sau de discipolii Tăi. Ce le-ai spune celor care susţin că Dumnezeu nu-i condamnă din cauză că sunt homosexuali?

Isus: Nici Eu nu te osândesc. Du-te şi să nu mai păcătuieşti. (Ioan 8:11)

Intervievatorul: Deci nu eşti împotriva lor?

Isus: Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. (Ioan 3:17)

Intervievatorul: Poate, dar lumea este pe cale să înţeleagă că homosexualitatea este o variaţie naturală a sexualităţii umane. Cei mai educaţi oameni sunt de acord în privinţa la asta.

Isus: Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi. Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. (Matei 24:11-12)

Intervievatorul: Dar nu condamni ceva ce se adresează chiar naturii atât de multor oameni? Fie că sunt heterosexuali sau homosexuali, sau bisexuali, nu este aceasta doar un indicator a ceea ce se află cu adevărat înăuntrul nostru?

Isus: Din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. (Matei 15:19-20)

Intervievatorul: Deci inviţi oamenii să nege efectiv cine sunt ei cu adevărat, în loc să fie ei înşişi şi să relaţioneze în modul care este cel mai natural pentru ei?

Isus: Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. (Matei 16:24)

Intervievatorul: Chiar dacă asta înseamnă să spui „nu” dorinţelor tale fundamentale? Ai cere asta de la oricine, chiar de la Tine Însuţi?

Isus: Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul. (Matei 8:20)

Intervievatorul: Sunt sigur că realizezi că şi în ziua de astăzi oamenii scriu pe bloguri despre cuvintele Tale. Vei pierde mult suport din cauza poziţiilor Tale.

Isus: Vai de voi, când toţi oamenii vă vor grăi de bine! (Luca 6:26)

Intervievatorul: Dar ce le-ai spune celor care cred în Tine, dar se identifică şi ca homosexuali, şi se află într-o relaţie cu cineva de acelaşi sex?

Isus: De ce-Mi ziceţi: „Doamne, Doamne!” şi nu faceţi ce spun Eu? (Luca 6:46)

Intervievatorul: O mulţime de urmaşi ai Tăi sunt de acord cu Tine, dar observi şi Tu că sunt foarte criticaţi din cauza asta. Este ceva ce ai vrea să le transmiţi?

Isus: Să nu vi se tulbure inima. Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. (Ioan 14:1; 15:18)

Intervievatorul: Şi mai accepţi noi convertiţi?

Isus: Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)

[Joe Dallas, Jesus and Same-Sex Marriage. Copyright © 2014 Joe Dallas. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *