Isus nu a spus nimic despre homosexualitate şi nu a condamnat homosexualitatea, deci de ce Biserica condamnă acest comportament?

Că Isus nu a spus nimic despre homosexualitate este cu cea mai mare siguranţă adevărat! Dar interpretăm aceasta ca însemnând că, prin urmare, o tolera? Ei bine, dacă ar fi să luăm tăcerea Lui cu privire la un subiect drept aprobarea de către El a unui comportament, atunci aceasta ar însemna că a aprobat şi zoofilia, incestul, pedofilia sau canibalismul, fiindcă nu a spus nimic despre aceste subiecte şi despre multe altele.

Amintindu-ne că Isus era evreu, este greu de imaginat că era nefamiliar cu pasajele din Vechiul Testament care defineau clar sentimentele lui Dumnezeu cu privire la practica homosexualităţii. Toţi evreii erau foarte conştienţi de standardele stabilite, iar El le vorbea unor evrei bine informaţi.

În toată omenirea, există o încercare constantă de a forţa graniţele lui Dumnezeu. Avem un fals sentiment al libertăţii, care în esenţa sa este, pur şi simplu, o rebeliune care vrea să ne împingă într-o stare de anarhie, în care „fiecare face ce-i place” (Judecători 17:6).

În vremea lui Isus, unii rabini vroiau să găsească un motiv teologic pentru divorţ. Deci, în răspunsurile pe care Isus le-a dat în acest domeniu, vedem că El era pe deplin de acord cu planul lui Dumnezeu ca un bărbat şi o femeie să se alăture împreună în căsătorie (Matei 19:3-6, Marcu 10:1-12).

Deci, cu toate că Isus nu a spus nimic despre multe comportamente sexuale, a aprobat pe deplin sexul în cadrul căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie. Şi, deşi avea îndurare faţă de un popor care căzuse într-un comportament în afara planului frumos, văzut prima dată în Geneza 2:22-24, El a fost, de asemenea, clar cu privire la păcatul în afara uniunii căsătoriei, ca fiind ceva la care trebuie să renunţăm.

[Jesus didn’t say anything about homosexuality and didn’t censor homosexuality, so why does the church condemn this behaviour? Copyright © Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *