Este păcat să ai gânduri homosexuale?

Pentru a răspunde la această întrebare dintr-o perspectivă biblică, trebuie să o transformăm în mai multe întrebări:

Ce este păcatul?

În sensul său fundamental, „păcat” înseamnă să mergem pe drumul nostru, în loc să mergem pe drumul lui Dumnezeu. Înseamnă să ne închinăm mai degrabă lucrurilor şi oamenilor decât lui Dumnezeu. Înseamnă să mă bazez mai degrabă pe mine însumi şi pe înţelepciunea mea, decât pe Dumnezeu, care este Dătătorul vieţii şi al tuturor lucrurilor bune. Înseamnă să hotărăsc că eu ştiu mai bine decât Cel care este atotcunoscător şi care m-a creat. Înseamnă să mă răzvrătesc, în loc să-L urmez. Într-un sens zilnic şi practic, păcatul de „a merge pe drumul nostru” înseamnă să facem lucruri care sunt greşite, să nu facem lucrurile pe care ştim că ar trebui să le facem şi să ne încredem în noi înşine şi în ceilalţi, în loc să ne încredem în Dumnezeu.

Este păcat să fii implicat sexual cu cineva de acelaşi sex?

Biblia spune destul de clar că există un singur loc pentru implicarea sexuală: în angajamentul unei căsătorii exclusive şi pentru toată viaţa, dintre un bărbat şi o femeie. Orice altceva – sexul premarital, sexul în afara căsătoriei, sexul între două persoane de acelaşi sex, sex cu mai mult de o persoană etc. este păcat.

Este păcat să ai fantezii sexuale cu persoane de acelaşi sex?

După părerea noastră, fantezia sexuală în general este greşită, indiferent cu cine sau despre ce ai fantezii. Dumnezeu doreşte să trăim în realitate şi să fim conduşi de Duhul. Fantezia ne transportă în imaginar. Uneori, fantezia poate fi un mod de a deţine controlul sau de a inventa, pentru că nu avem control în viaţa, slujba sau familia noastră. Isus a vorbit despre fantezii sexuale, spunând că Dumnezeu consideră folosirea imaginaţiei pentru a avea fantezii despre activităţi sexuale, ca fiind la fel ca şi comiterea activităţilor sexuale respective.

Este păcat să simţi atracţie faţă de persoanele de acelaşi sex?

Nu. Din perspectivă biblică, nu este păcat să vrei să faci ceva ce Biblia interzice; este păcat numai să acţionezi conform cu ceea ce vrei – să faci. Acest principiu poate fi aplicat multor lucruri. Realizăm că există o diferenţă între a fi ispitit într-o zi să furi nişte bani pe care i-a lăsat cineva pe birou la şcoală sau la lucru, şi a fi ispitit să acţionezi conform unei atracţii pe care o simţi în cea mai mare parte a timpului. Totuşi, de fiecare dată, Biblia se referă la lucrurile pe care le face sau le gândeşte cineva. Ea nu spune că anumite atracţii în sine sunt păcat.

Dacă simţi atracţii sexuale faţă de persoane de acelaşi sex sau faţă de sexul opus, Biblia face distincţie între simţirea atracţiilor şi folosirea imaginaţiei pentru a te angaja în fantezii sexuale. Atracţiile nu sunt păcătoase. Poate că nu vrei să simţi atracţiile. Pentru mai multe gânduri asupra acestui subiect, vezi secţiunea Articole.

[Is it sinful to have homosexual thoughts? Copyright © Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *