Dumnezeu te vrea în familia Lui

Dumnezeu vrea ca bărbaţii şi femeile implicaţi în homosexualitate sau care simt atracţii faţă de persoanele de acelaşi sex să facă parte din familia Lui, să fie membri ai Împărăţiei Lui.

Apostolul Ioan a scris: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi.” (Ioan 1:14) Aceste câteva cuvinte exprimă puterea, măreţia, dragostea şi harul Dumnezeului Celui atotputernic. Marele Creator a coborât la nivelul Omului pentru a simţi oboseala (Ioan 4:6), nevoia de somn (Matei 8:4), hrană (Matei 4:2 şi 21:18) şi apă (Ioan 19:28). Mai important, El a venit la nivelul nostru ca să simtă atracţia înşelătoare a ispitei şi totuşi să-i reziste – „Şi, prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.” (Evrei 2:18)

Ce înseamnă întruparea pentru bărbaţii şi femeile implicaţi în homosexualitate sau care simt atracţii faţă de persoanele de acelaşi sex? Dumnezeu este întotdeauna Cel care iniţiază căutarea şi salvarea. Dumnezeu a părăsit splendoarea cerului pentru mirosul greu al unui grajd. Şi-a dat tronul pentru o iesle rece. Creatorul omnipotent a devenit un bebeluş neajutorat, care a trebuit să depindă total de o mamă biologică şi de un tată adoptiv. A făcut acestea ca să poată găsi bărbaţi şi femei implicaţi în homosexualitate.

Dumnezeu nu aşteaptă să-ţi cureţi viaţa înainte de a te întâlni în nevoia ta. Isus a ilustrat aceasta frumos în pilda fiului risipitor. După ce fiul risipitor şi-a risipit moştenirea pe materialism (inclusiv imoralitate), se întoarce la tatăl lui. Singurul loc în Sfânta Scriptură unde Dumnezeu este zugrăvit ca fiind grăbit se află în Luca 15:20. Tatăl, care Îl reprezintă pe Dumnezeu, aleargă la fiu! Geneza, de asemenea, relatează că, după păcatul lui Adam şi al Evei în Grădina Edenului şi pe când se ascundeau de Dumnezeu, Dumnezeu a iniţiat căutarea lor. Citim în Geneza 3:9: „Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: «Unde eşti?»” Dumnezeu nu aşteaptă ca mai întâi să-ţi cureţi viaţa.

Dumnezeu nu trece cu vederea greşelile sau luptele noastre cu sexualitatea; mai degrabă priveşte dincolo de ele, ştiind că cea mai profundă nevoie a noastră este o relaţie vitală cu El. De asemenea, El ştie că „despărţiţi de El nu putem face nimic”. (Ioan 15:5) Când Duhul Sfânt începe să locuiască în viaţa ta, la fel ca în viaţa oricui altcuiva, te transformă şi îţi dă puterea să trăieşti în acord cu Cuvântul Său.

[God wants you in His Family. Copyright © Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *