Cine sunt eu

de W.

Când am citit prima dată mărturia lui W., m-am dus imediat la Biblie, fiindcă mare parte din ea avea un curs scriptural, şi m-am întrebat dacă el oferea citatele directe. Ceea ce cred eu că am descoperit, a fost că W. a absorbit Cuvântul lui Dumnezeu pentru a face cuvintele personale, dar nu deosebite de versiunea Bibliei pe care o foloseşte pentru studiu. – Bob.

Sunt un copil al Dumnezeului Celui viu, Regele regilor, Tatăl etern. Am fost spălat în întregime de fărădelegea mea şi de orice nedreptate. Fiindcă mi-am recunoscut păcatele înaintea lui Dumnezeu, iar El a fost credincios şi drept ca să mă ierte. A aruncat păcatul meu atât de departe pe cât este Estul de Vest şi nu-şi mai aminteşte de el. Nu am o dreptate a mea, în afara dreptății lui Hristos, prin credinţa în Dumnezeu.

Mă consider cu adevărat mort faţă de păcat, dar viu faţă de Dumnezeu prin Hristos Isus, Domnul meu. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos este trăieşte în mine. Pentru că sunt o creatură nouă în Hristos, lucrurile vechi s-au dus; iată, toate lucrurile s-au făcut noi. În El trăiesc şi mă mişc şi îmi am fiinţa. Tăria Lui este făcută desăvârșită în slăbiciunea mea. Nicio armă făurită împotriva mea nu va avea succes, fiindcă Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale acestei lumi pentru a le înfrânge pe cele puternice, şi sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici principalităţile, nici puterile, nici lucrurile prezente, nici lucrurile care vor veni, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă creatură, nu mă vor putea separa de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Isus, Domnul nostru.

Fiindcă ştiu că gândurile Lui faţă de mine sunt gânduri de pace şi nu de rău, pentru a-mi da un viitor şi o speranţă. Speranţa mă face să nu-mi fie ruşine, fiindcă dragostea lui Dumnezeu este turnată în inima mea de Duhul Sfânt. Prin credinţă am învins lumea şi prin credinţă voi rezista până la capăt, aducând mereu mulţumiri şi rugăciuni, oferindu-mă ca o jertfă vie, sfântă, acceptabilă de către Dumnezeu, ceea ce reprezintă slujba de așteptat din partea mea. Prin urmare, nu mă voi ruşina de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu peste cei care cred în Singurul Născut din Tatăl.

Aceasta este afirmaţia mea zilnică. Este Cuvântul lui Dumnezeu gravat în inima mea. Deoarece studiez Cuvântul Lui şi meditez la el, am învăţat tot ce este în el şi am primit cu umilinţă Cuvântul întipărit, capabil să-mi salveze sufletul. Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este rapid şi puternic. Este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri, pătrunzând chiar până la separarea sufletului şi duhului.

Cuvântul lui Dumnezeu este un descoperitor al gândurilor şi intenţiilor inimii şi prin el, El îmi arată calea vieţii, o viaţă mai abundentă, pe care o dă Isus. A umbla în această viaţă înseamnă a umbla în dragoste, ceea ce vine prin umblarea în ascultare de poruncile Lui. Deoarece mă încred în Domnul din toată inima mea, fără să mă bazez pe propria mea înţelegere, El mă va călăuzi pe cale.

Dumnezeu m-a eliberat de robie sexuală, perversitate, necurăţie sexuală, de pângărirea fetelor mici şi de pângărirea ființei mele, şi de homosexualitate. El m-a dus de la acestea în lumina Lui minunată. Eram un bărbat cu două feţe, instabil în toate căile mele. Nu puteam sluji la doi stăpâni, pentru că pot iubi şi pot sluji doar un stăpân o dată. Nu pot să fac pe plac şi lui Dumnezeu, şi omului.

Încercări mari, necazuri, persecuţii, toate m-au ajutat să mă maturizez în Hristos. Dacă Dumnezeu nu m-ar pedepsi, ar însemna că nu mă iubeşte. Ştiu că sunt fiul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu îi disciplinează pe fiii pe care îi iubeşte. În umblarea mea zilnică, învăţ să-L iubesc pe Dumnezeu şi să-i iubesc pe alţii, şi mă rog pentru cei care mă persecută. Drept rezultat, Dumnezeu mă binecuvântează, mă hrăneşte în prezenţa duşmanilor mei şi chiar face ca duşmanii mei să fie în pace cu mine.

Aleg să-mi fixez sentimentele pe lucrurile de sus, nu pe cele de pe pământ. Ascunzând Cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, urmez poruncile Lui, umblu conform Duhului, iar Dumnezeu îmi dă tărie şi înlocuieşte dorinţele mele păcătoase cu dorinţe evlavioase. Aleg să trăiesc viaţa, să rostesc viaţa, să fiu un instrument al vieţii, şi nu al morţii. Laudă lui Dumnezeu pentru tăria pe care mi-o dă zilnic pentru a face asta!

[W., Who I Am. Publicat în Into the Light, March-April 2006. Copyright © 2006 Broken Yoke Ministries, Inc. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Clic pe Un răspuns pentru W., pentru comentariul lui K. la mărturia lui W.!

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *