Ce spune Biblia despre pedofilie?

Întrebare: „Ce spune Biblia despre pedofilie?”

Răspuns: Nu există o menţiune directă în Biblie despre pedofilie, dar aceasta nu înseamnă că este un lucru căruia nu ne putem adresa cu principiile atemporale clare din Scriptură. Un concept la care am putea privi este păcatul „curviei”, cuvânt care exprimă aceeaşi idee, atât în ebraică, cât şi în greacă. Cuvântul grecesc este porneia, iar în engleză avem din acest cuvânt, cuvântul „porno”. Ne putem da seama că este baza cuvântului „pornografie”. Cuvântul din Scriptură se referă la orice activitate sexuală ilicită, care ar include actele oribile ale unui pedofil, inclusiv adunarea şi comercializarea imaginilor sexuale grafice cu copii. Cei care se implică în acest tip de activitate trec de obicei de la privit la acţiunile reale, care le fac rău copiilor. Curvia este ceva prezent pe listele „poftelor cărnii” (Galateni 5:16-21) şi, de asemenea, pe lista lucrurilor rele care ies din inima omului despărţit de Dumnezeu. (Marcu 7:21-23)

Pedofilii sunt oameni care corespund caracteristicii de a fi „fără dragoste firească”. (Romani 1:31, 2 Timotei 3:2) Fraza „fără dragoste firească” este tradusă dintr-un cuvânt grecesc şi înseamnă „inuman, neiubitor şi nesociabil”. Cineva fără afecţiune naturală acţionează în moduri care sunt împotriva normei sociale. Ceea ce, cu siguranţă, ar descrie un pedofil.

În plus, există un principiu care poate fi găsit în cuvintele lui Isus despre copii. Isus a folosit un copil pentru a-i învăța pe ucenicii Lui că pentru intrarea în Împărăţia cerului este necesară o credinţă de copil şi că Tatăl este preocupat de toţi „micuţii” Lui. (Matei 18:1-14) Deşi o credinţă de copil este contextul, nu este o exagerare să folosim versetul 10 ca bază pentru un principiu despre modul în care să tratăm copiii: „Feriţi-vă să nu defăimaţi (ofensaţi, Versiunea King James) nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururi faţa Tatălui Meu care este în ceruri.” (Matei 18:10) Cuvântul „ofensaţi” în greceşte înseamnă „a face pe cineva să se poticnească, a pune o piatră de poticnire sau un obstacol în cale, de care cineva se poate împiedica şi cădea, a ispiti pentru a păcătui, a face o persoană să înceapă să nu aibă încredere şi să părăsească pe cineva în care ar trebui să aibă încredere şi căruia ar trebui să i se supună, a face să cadă, a cauza cuiva neplăcere la un lucru sau a indigna”.

Aceste definiţii ale cuvântului „a ofensa” pot fi, cu uşurinţă, aplicate acţiunilor unui pedofil practicant. Faptul că o ofensă împotriva unui copil este văzută ca ceva atât de serios dă, de asemenea, credibilitate uni asemenea aplicaţii. Desigur, principiul se poate aplica unei game largi de acţiuni abuzive faţă de copii şi pare să fie realmente în defavoarea oricui ar face rău unui copil.

[What does the Bible say about pedophilia? Copyright © Got Questions Ministries.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *